Fantazie

FantasyPlanet Fóra Archiv Fantazie

Prohlížíte 30 příspěvků - 2,761 z 2,790 (celkem z 2,826)

Fórum ‚Archiv‚ nepřijímá nové témata ani odpovědi.

 • Autor
  Příspěvky
 • #455613

  Viviana

  Marita se rozhodla vyprávět o svém domově. O úrodném údolí, o lesnatých horách. O řece Laině, tak zurčivé a životadárné. O srnách, které za raní mlhy přijdou až k prvním stavením vsi. O Mírné zimě, za které stromy a rostliny odpočívají. O létě, kdy všechno zraje. Vyprávěla a zdálo se, že Tarin její slova poslouchá tak, jako hladový člověk polyká jídlo. I jí bylo lépe, když se tak vracela do klidných dní… Domluvila a znovu se do ní zakously ostré zuby strachu a pocit prázdnoty se vloudil do duše. Tarin jí hleděl do očí a ani nemusel říkat nahlas, na co myslí: “Utečme.”
  Garinie s Danerem zatím vyšplhali až tam, kde temeno hory olysalo. Nízká, pokroucená ksodřevina, která se udržela nejdéle, byla také hluboko pod nimi. Tady už byly jen holé kameny a řídký vzduch, který nutil lapat po dechu.
  “Pamatuješ si, kde je vchod?” zeptal se Daner. Zavrtěla hlavou a rozhlédla se po hřebeni hory. Dolů se dívat nemohli, kraj byl zahalený mlhou – přinejmenším neobvyklou v tuto denní dobu a v tomto ročním období. Vzhledem k tomu, jak byli vysoko, si však Daner myslel, že mlha znemožňující výhled je spíš milosrdenství.
  “Dobře, musíme ho najít. Je to jen díra ve skále, nic víc…” Při pomyšlení, že pod jeho nohama se v hlubině nachází ten ohromný svět klamů, ho rozechvěl strach a také neurčitá touha. Vrátit se, nechat se klamat vší tou nádherou… Násilím to nutkání potlačil.

  #455612

  Tritrin

  “Věděl jsem, že se vrátíš…””Nechtěla jsem, ale…””Já vím, já vím.Máš nějaké otázky, viď?””Spoustu otázek.Například kdo jsi.Tím bychom mohli začít, nemyslíš?””Jak chceš, myslel jsem, že budeš vyzvídat o Labiryntu…Já jsem Tarin.”podal jí ruku.Ona ji váhavě stiskla.”Marita””Neboj se. Jsem skutečný, jako málo toho co je kolem.”usmál se.”Jsem tady už tak dlouho. Nechceš mi vyprávět o opravdovém světě?”….Garnie měla v očích naději, jakou umí vyvolat jen láska.”Garnie, ty víš, že to vůbec není jisté.Nerad ti beru naději,ale než bys pak byla zklamaná…””DARINE! Je to i tvůj bratr!Co na tom, že není vlastní.Jak můžeš být tak tvrdý…já vím, byl jsi v Labiryntu, ale já taky!Darine…”poslední slova zanikala v pláči.Otočila se a rázným krokem začala zase postupovat nahoru. A zdálo se, že pokročili…

  #455611

  LACRI_MOSA

  Garnie vstala a zdála se být udivená nad vlastními slovy…”Hele tak promiň, já….já sem to taklenc nemyslel, víš já sem zoufalej, protože je tam Marita a….já bojím se o ni..”Teď nastalo ticho, ticho plné prázdných neutěšujících pohledů.”dpbře, dobře oba víme, že ani jeden nemusí bejt naživu..,”v tu chvíli Garnie zaťala pěsti a čekala na zbytek věty:”ale….kdyby ho našla Marita, kdyby se našli tak vím, ano jistě naprosto jistě vím, že odtamtud vyjdou.”…..Marita si nejistě uvědomila, že ten muž, kterého před chvílí viděla nemusí být upír. Mohl tady najít nějakou zříceninu hradu….nebo…..,ale co ta jeho rodina,ne jen blouzní už se jí taky stalo, že vidí Danera..svého bratra..Při té představě se jí naplnili oči slzami..co když už ho nikdy neuvidí? A potom, proti její vůli se zvedala a šla na místo setkání s mužem……..stále tam stál…

  #455610

  Viviana

  Daner otřel pot, který mu stékal po čele a pálil ho v očích. Nechtěl přemýšlet o tom, proč vrchol hory je pořád stejně daleko, nedosažitelný, k uzoufání vzdálený. Zatím ne.Pohledem spočinul na Gariniiných vlasech. Drobná žena šla před ním a nezdálo se, že by jí prudké stoupání dělalo ptíže. Daner však myslel na něco jiného.
  “Proč jdeš se mnou,” řekl nahlas. Otázka z něj vylétla téměř proti jeho vůli. Garinie se ohlédla a chraplavě se zasmála. “Je to kvůli Tarinovi?” zeptal se a hned poznal, že ťal do živého. Garinie neodpověděla, dál rázovala po cestě, ale ramena jí nepřirozeně strnula a také její krok už nebyl tak jistý a cílevědomý. “Je to tak, že? Garinie… tvj bratr je tam dlouho… je buď mrtvý, nebo šílený, nemůžeš doufat, že ho odtud odve-” Nedořekl. Garinie se neuvěřitelně rychle otočila a skočila po něm. Jako vlčice, bránící své mladé. Byla o hodně slabší a lehčí než on, ale svah, na němž stála výš a také zuřivost jí pomohly. Než se Daner stačil vzpatmatovat, klečela mu na prsou a křičela mu do obličeje: “TY SE STAREJ O SVOJE, PODĚLANEJ BŘÍDILE! DOSTAŇ ODTUD TU HOLKU A MĚ NECH NA POKOJI! SLYŠÍŠ? JÁ SI BUDU DĚLAT SVÝ!!!”

  #455609

  Tritrin

  Marita byla ze všeho zmatená.Když zjistila že jí ten člověk nesleduje, zastavila se. Snažila si všechno srovnat v hlavě. O Labiryntu slyšela mnoho pověstí, ale byly to spíš pohádky na dobrou noc. “co se vlastně stalo?”stále si opakovala a vyšla pomalým krokem kupředu.
  Daner a jeho společnice stále stoupali po stezce, Která snad neměla konce. Ale oni ho museli dosáhnout!

  #455608

  LACRI_MOSA

  “Ale vy jste živý?”zeptala se Marita a s prosícím výrazem v očích se na něj podívala.”Ne tak docela, když zůstaneš moc dlouho v labirintu, nejsi zcela člověk.Je zde nashromážděno velké množství magie, takže to jinak nejde”.Marita se na něj zděšeně podívala:” A AAA co te-dy jjsi?”” jsem něco mezi člověkem a……ne to ti nemohu říct.”Chvíli se na sebe dívali a neměli žádná slova, potom ticho prolomila Marita:”Dobře, můžeš mi alespoň říct kdo jsou ti ostatní?” Muž se pousmál samolibým úsměvem a řekl:” Je to moje rodina.Máme nedaleko odtud hrad!”
  Nikdo už Maritě nemusel nic říkat, rozběhla se z plných zbývajících sil. V hlavě se jí vyrojila jediná myšlenka.Lhal jí.Nemohl být ani trochu člověk.Vůbec na něj labyrint nepůsobil a když chtěl mohl si jít i pryč.A navíc tato oblast byla vyhlášena upíry…

  #455607

  Viviana

  Muž zamrkal, jako by se chtěl ujistit, že je vzhůru, že se mu to jen nezdá. Natáhl k Maritě ruku, popošel o dva kroky. Ucouvla.
  “Neboj se,” zachraptěl. Pokud to byl jeho hlas, co prve zahnalo Lilien, teď ho docela změnil. ¨Nejistý, váhavý. “Jsi… Ty jsi živá, že? Myslím – OPRAVDOVÁ.”
  Marita přikývla. V šedých očích muže mohla vyčíst úlevu. Vzdechl, usmál se a pak ji objal. Teď už se Marita nebránila. I ona se cítila lépe, když nebyla sama. Muž ji k sobě tiskl a jí se zdálo, že pláče.
  “Konečně,” řekl po chvíli a trochu od ní poodstoupil, “konečně jsem našel někoho dalšího. Tak dlouho jsem tu sám.”

  #455606

  LACRI_MOSA

  Ta chvilka, co měla zakrytý obličej jí připadala jako celá věčnost.Slyšela o labirintových zahradách překrásné věci, ale některé taky dost hrůzostrašné:
  V nekonečném bludišti chodem a květin se skrývají tajuplná zvířata a bytosti.Jeden z popisů si velmi dobře pamatovala od svého dětství: Nádherná bytost živící se převážně lidským masem napohled vypadá dobrosrdečně a pomalu vás láká nebo vás rovnou zabije…Muž, který se vynořil přímo v její chodbě napohled nevypadal jako líbezná bytost, ale zas tak hrozné to s ním nevypadalo…vlastně to ani nebyl muž, byl starý jako Marita. Dlouhé černé vlasy mu splívaly na ramena, byl štíhlý a měl černý plášť s kápí.Maritě se zalíbil na první pohled. Neohrabaně vstala a čekala co se bude dít………

  #455605

  Farger

  “Milounká,” zašeptal dívčí hlásek kdesi docela blízko. Marita se zoufale otáčela, ale nic nezahlédla, jen zeleň živého plotu. Ti dva, ať už to byl kdokoli, mohli být přímo ve vedlejší chodbě. Dohánělo ji to k šílenství – strach, žízeň, zloba…
  “Lilien, řekl jsem, ať ji necháš na pokoji,” zahřměl druhý hlas. Marita měla dojem, že vybuchl přímo u jejího ucha. Připadal jí trochu známý. Děsivě známý.
  Přímo vedle ní křovisko zasténalo a skrz plot se začalo cosi prodírat. Neznámý lámal větve keře s hroznou silou. Marita už neměla sílu utíkat. Nohy se jí podlomily, dosedla na paty a zakryla si pažemi obličej.

  #455604

  Viviana

  “Kdo jste!” vykřikla z planých plic. “No tak! Kdo jste! Prosím!” Poslední slovo už bylo téměř neslyšné, z vyprahlého hrdla vycházel jen bezmocný chrapot.

  #455603

  LACRI_MOSA

  Ano, zahrada byla krásná, ale nereálná, jakoby složená z dětských iluzí. Je tu něco reálného?Když na to narazí, pozná to? Maritu najednou zamrazilo a naplnily ji hrozivé představy, co když zahrada žije z jejích iluzí? Vzpomněla si , že si často představovala v jejích nejtajnějších představách podobnou pohádkovou krajinu.Když si dál bude představovat, že je krajina pouze její iluzí nikdy jí nesvlaží rty voda a nikdy se nenají velkých šťavnatých plodů, které lákaly svou vůní.Najednou se vytratila hrozivá představa a vrátila se zpět do reality???rozhlédla se kolem a neviděla už ani vodopád a ni skálu.Odněkud z živého plotu (z labirintu) se ozvaly znovu dva hlasy:”Lilien, drahoušku nemůžeš každého zabít!”znělo to jako když otec domlouvá své tvrdohlavé dceři.Potom se ozval další hlas:”A navíc ten vodopád nebyl tvůj a… ta dívka nebyla tak hrozná, byla docela pohledná”. Marita si z hrůzou uvědomila, že mluvili o ní.

  #455602

  Farger

  Zatím se Daner s Garinií plahočili po úbočí hory. Cesta po strmém svahu byla a musela být klikatá a dlouhá a nebyla dobře schůdná pro koně. Erose tedy Daner nechal u Gariniiny chalupy, v dobré víře, že ho nikdo neukradne. K obydlí bývalého Hosta na Valimě se stejně moc lidí nepřibližovalo. Šli tedy pěšky a šli ostrým tempem. Danera překvapilo, kolik síly a energie v sobě Garinie ukrývá. Dělalo mu potíže udržet s ní krok. Prostě se rozhodla někam dojít a něco udělat a teď by ji od toho nikdo neodradil. Taková byla vždy a snad proto také dovedla bydlet tak blízko Valimy a odolávat Královninu vábení. Větší starosti než o Garinii a sebe samého si však dělal o Maritu. Věděl, že Královna a její děti se živí zoufalstvím Hostů, které klamou. Věděl však také, že přez všechnu trpkost pobytu u Královny je odtud po nějakém čase skoro nemožné odejít. Pokud nedorazí dřív, než se Marita stane závislá na Královniných kouzlech, nebude nijak lehké ji odvést. Navíc bylo nad slunce jasné, že dostat se dövnitř hory nebude nic lehkého.

  #455601

  Viviana

  U vodopádu stanula celá udýchaná, cítila, jak jí po zádech tečou pramínky potu. Stála před namodrale šedou skalou tyčící se do výše. Její vrchol byl zahalen v mlžných parách, takže nebylo možno odhadnout, jak je vysoká. Hlavní však bylo, že z ní s řevem padaly proudy vody, čisté a napohled svěží. V jezírku, na jehož břehu teď Marita stála, voda vířila, hučela a perlila. Marita se sehnula, natáhla ruce a nabrala vodu do dlaní… Vodu? Mezi prsty v první chvíli cítila žádanou svěžest, vyprahlé hrdlo se zaradovalo předem – ale jakmile dlaně zvedla, viděla, že jsou suché, že nabrala jen vzduch. Vzhlédla. Vodopád dál zpíval, voda šuměla. Vypadalo to tak opravdově! To nemůže být klam! Vyhrnula si sukni a vkročila do jezírka. A znovu – v první chvíli ucítila šplouchání vody na stehnech, voda ji objala a studila a pak najednou nic, nic, nic… Zaťala zuby a rozběhla se ke skále. Jestli ta voda není opravdová, nemohou jí víry ani proud padající z výšky ublížit.
  Za několik okamžiků stála uprostřed burácejícího proudu, nemohla si však nabrat ani kapku vody. Suchu, takové sucho… kromě potu, který se jí perlil všude po těle, ovšem.
  “Tak si naber,” ozvalo se odkudsi shora posměšným, dívčím hláskem. “Naber si! Je tak lahodná, voda z mých vodopádů…”
  Než Marita stačila odpovědět, udělal to hlas jiný, o trochu hlubší, snad patřící mladému muži: “Lilien nech ji. Prozatím máme dost!”
  Pak se ozval vzteklý výkřik té dívky. Znělo to jako vřískot rozzlobené kočky. A kolem Marity to rachotilo, skála se hroutila.
  Přestože věděla, že se jí nic nemůže stát, kryla si Marita rukama hlavu a potichu naříkala. Už toho má dost, navždycky dost! Ale kdesi uvnitř toužila nacházet další iluze, kochat se jejich krásou. Zdálo se jí, že ji pohled na vodopád nasytil, třebaže neuhasil její žízeň. Zdálo se jí, že by jí to stačilo k životu – procházet se zahradou, kde nic není opravdové, ale všechno je tak krásné, že srdce bolí.

  #455600

  LACRI_MOSA

  Ale teď zpátky k Maritě. Zhruba po pěti hodinách se probrala. Konečně si může prohlédnout labirintové zahrady.Půvabná vůně růží byla stále intenzivnější, zahrady byly překrásné. Neuvědomila si když vkročila do labirintu, jak je velký a teď se toho trochu bála.Nebála se ale tolik, aby (nejspíš)za několika keříkovými chodbami neuslyšela slabý hukot vody,a protože svá vyprahlá ústa ani necítila, rozběhla se co jí síly stačily oním směrem.

  #455599

  Farger

  “Nejsi malé dítě a znáš Královnu klamu stejně dobře jako já,” řekla a ušklíbla se. “Půjdeš dál?”
  Daner zavrtěl hlavou. “Rád bych Garinie, ale chci se ještě pokusit napravit, co jsem zvoral. Půjdu tam.” Oči obou se teď obrátili k severu, kde čněly strmé štíty hory, jíž místní říkali Valmina – Hora Klamu.
  “Sám? Jsi blázen,” žena se zasmála ostrým, krákoravým smíchem.
  “Co mi zbývá,” pokrčil Daner rameny. Teď byl přesvědčen, že říká pravdu. nechtěl, aby se z té příjemné dívky Marity stal člověk stejně zničený, jako byl on sám. Nebo Garinie. Zvenčí se nic nedalo poznat, ale uvnitř – vyprahlost, věčná touha vrátit se a nechat se klamat. Krmit se lží. Touha, proti které musel bojovat celý život, každou vteřinu… a bolelo to.
  “Blázne,” opakovala Garinie, otočila se a zmizela v domě. Daner si už myslel, že ho odepsala, když se najednou zase objevila, na rameni odrbanou mošnu. “Jdu s tebou.”

  #455598

  Viviana

  Po cestě sice opravdu měl tu děsivou vizi, která končila na dně vyprahlého kamenitého údolí… ale byla jen krátká, jako by se čas před Danerovýma očima rozdvojil a pak pokračoval tou správnou cestou.
  Ve Wittlie zamířil k domu, který stál stranou od ostatních – dřevěné stavení, které se zdálo neudržované a opuštěné, ale když jste přišli blíž, viděli jste stopy drobných a pečlivých oprav. Škvíry ve stěnách vycpané kousky mechu a rašeliny, tenká vydělaná kůže napjatá v malých oknech, střecha podepřená kůly z čerstvého dubového dřeva…
  Daner nechal Erota na stráni před domem a sám se vydal po pískové pěšince ke dveřím. Ještě než však stačil vztáhnout ruku a zaklepat, dveře se otevřely a vyšla z nich žena v modrých šatech.
  “To jsi ty?” řekla bez stopy údivu, “Nepodařilo se ti jí uhlídat?”
  Daner se podrbal na hlavě a podíval se jí do tváře – podivně bezvěké, staré i mladé, moudré i nevinné – tváře utečence, jímž byl i on.
  “Ty jsi věděla, proč Královna vyslala Ohnivce? Vědělas to a neřeklas mi to?”

  #455597

  Tritrin

  Je pravda, že Daner pospíchal, jako muž v té písni, ale nikdy by neštval svého milovaného Erota. Rozumným tempem sešli na druhou stranu hory a pokračovali společně po lesní stezce, směrem k vesnici Wittlie. Věděl, že tam najde své staré známé, kteří mu pomohou. Snad…

  #455596

  Farger

  Čas mu běží a Daner to ví. Slabiny jeho koně rozdírají ostruhy, je to smrtonosný trysk, do nějž ho jeho pán nutí. A tak už třetí den, když se ráz krajiny mění ve skalnatou horskou pustinu, kůň s krvavou pěnou u huby padá…
  Daner mu přelétl přez hlavu, ve vzduchu udělal pár kotrmelců a dopadl mezi kamení. Ten náraz ho zbavil vědomí. A na nebi nad jeho hlavou se houfují krkavci a křičí.
  Už byl blízko cíle, na obzoru se zdvihá hora, vrcholkem sahající po mracích. Ale nezdá se, že by na ni nešťastný jezdec dokázal vystoupit, hlavu má zkrvavenou, a přinejmenším pár žeber zlámaných.

  #455595

  Viviana

  Nejprve si pomyslela, že si to tu musí celé prohlédnout – byla tak vyhladovělá po kráse, vzduchu a slunci, že se jako nedočkavý jedlík chtěla cpát a cpát – ale místo toho zazívala a posadila se do vonící trávy. Byla malátná, svaly jí nějak zhadrovatěly úlevou po tom napětí prve. Zavřela oči… jen na chviličku, slíbila si, jen na malou chvilku. Ale dřív než si stačila pomyslet něco dalšího, usnula. A byl to posilující, dobrý spánek beze snů.

  Mezitím by nebylo od věci podívat se, co vlastně dělá Daner, ten záhadný cizinec, kvůli kterému Marita opustila vlídné údolí řeky Lainy. Ano, bylo by dobré podívat se mu na zoubek.
  Jen bůh sám ví, kým vlastně je a bůh sám také ví, co se dělo v jeho hlavě, když se hned po odletu ohnivého ptáka rozběhl pryč od houfu vyplašených vesničanů a šplhal strání do lesa. Víme jen, že přitom šeptal chvějícím se hlasem litanii slov: “Šli tedy pro ni, ne za mnou. Já hlupák, jsem nebetyčný hlupák, že mne to nenapadlo. Proč by si dělali starosti s někým, kdo už do jejich věcí nevidí. Ne, oni šli za ní, pro další kořist, pro dalšího blázna, kterého uvězní tam nahoře! Co s ní udělají, až jim uvěří? Až bude důvěřovat tomu sladkému hladu Královny? Skončí jako Lilien – pokud se tam nedostanu dost brzy, abych tomu zabránil.”
  Pak zmlkl, snad mu došel dech. Navíc už byl skoro na hřebeni hory, tyčící se nad údolím a spatřil svého koně, šlachovitého, hubeného hnědáka, kterého tu nechal.
  Bylo to jako v jedné staré písni: Dál a dál, podle skal, ten muž koně svého hnal. Kam tak pospíchá pustinou? To jeho vzpomínky ho štvou…

  #455594

  LACRI_MOSA

  Zjistila, že stojí v dlouhé chodbě osvícené loučemi.
  A nakonci ( ne, to není možné), nakonci chodby viděla paprsek slunce, čistý a jasný. Zřejmě vycházející ze zející díry, která byla na konci slepé chodby. S radostí se rozběhla za světlem a vůní růží.Proběhla dírou a spatřila dlouhý živý plot sestavený do staticíce chodbiček. Nad ní svítilo Slunce a Neprostupné keřové zdi lemovali růže, narcisy a tulipány. Konnečně se cítila o něco lépe. Bezpřítomnost lebek s ní opravdu udělala divy. Změnila se jí barva smrtelně bílého obličeje a poprvé za dlouhý čas se pousmála.

  #455593

  Viviana

  Marita se rozbrečela. Cítila, jak jí slzy tečou po tvářích, horké a tak nějak “husté”. “Já už nechci, prosím!” zakňourala a nohy jí zeslábly. Sedla si na zem. Cítila se stejně, jako když jí otec učil číst. Nešlo jí to, vůbec jí to nešlo a cítila se hloupá a špatná. A nemohla to překonat!
  “Neboj se,” zašeptal jí někdo do ucha a Marita cítila, jak jí něžné ruce berou pod rameny a pomáhají jí vstát. “Zkus to ještě jednou. Jen to zkus!”
  Maritě bylo, jako by jí ten hlas vytáhl z propasti beznaděje. Téměř ho viděla, jemný stříbrný vlásek, jak protíná tmu a jak se ho její ruce chytají a vytahují se vzůru.
  Položila ruku na zem, ke svému překvapení ucítila hlínu, mazlavou a teplou. Nebylo to moc příjemné, jako by ta země žila vlastím životem, dýchala… Zavřela oči.
  “Neříkej už ta hloupá říkadla,” pošeptal jí hlas, “zkus nějakou píseň. Co ti zpívala matka, když jsi usínala… Už dlouho jsem neslyšela žádnou píseň zvenčí, už dlouho.”
  Marita začala kolísavým hlasem, ale jak se uklidňovala, dařilo se jí zpívat čistěji: “Spánek má křídla motýlí, dcerka má spát bude za chvíli. Koník ji převeze přez moře, sen moji dcerušku přemůže. V Zahradách zpívat může, až pro ni zavoní růže.”
  A v tomto místě přestala, protože zjistila, že skutečně cítí vůni růží a že ta stará ukolébavka sem patřila a jako klíč odemkla dveře, kterými Marita dosud nemohla projít.

  #455592

  LACRI_MOSA

  Marita postoupila kupředu a část nejakého starého(hodně starého) kostlivce uz navztekaným hlasem promluvila”Proč si se nechytla za uši?!Zase špatně” A ted tonem , který naznačoval , že se jí to asi nikdy nepodaří řekla:” Teď si musíš stoupnout na obě nohy a…mít na zemi ruku”

  #455591

  Viviana

  V Maritě zase jako horký příval stoupal vztek. Nesměla se mu ale poddat, to rozhodně, pokud nechtěla po zbytek života vidět jen kostry. A to nechtěla.
  “Jděte už někam, s těmi říkankami,” odsekla v duchu, ale přesto si rezignovaně stoupla na jednu nohu a začala odříkávat: Strč prst skrk – a jéje!”

  #455590

  Tritrin

  “Co se stalo?”vykřikla Marita
  “Řekla jsi to špatně.”ozvala se jedna z těch lebek.”A teď máš rengenové oči.”dodala
  “Ooo.Pro lásku Sanvis, řekni mi jak se toho zbavit. Vůbec se mi to nelíbí.”Marita propadala zoufalství.
  “Jen klid. To se dá napravit.”usmála se, ale Marita viděla jen hrůzostrašný škleb.
  “Tak mluv, u Ohnivce!”byla už podrážděná
  “Nemluv tak hlasitě.”napomenula jí jiná kostra
  “V pořádku, hned se to zpraví.”ujala se slova ta první.”Teď ti řeknu nové zaříkávadlo. Dávej pozor…stoupneš si zase na jednu nohu, chytneš se za uši a řekneš:Strč prst skrz krk. Jasné?”

  #455589

  Metztli

  Když byla u Kláry, přeřekla se a místo Králová řekla obyčejné Kráková. Místo lidí se jí před očima začaly hrnout stíny a tma. Nakonec vše pokrylo černo. Po pár minutách ze tmy začaly probleskovat bílé skvrny. Když je ovíval vítr, Marita si uvědomila, že jsou to bílé lebky.

  #455588

  Viviana

  U levého ucha ucítila závan vzuchu, něčí slabý, vlhký dech. A pak uslyšela šepot: “Zavři oči, stoupni si na jednu nohu a chyť se za nos. Pak třikrát dokola odříkej: na klavír hrála Klára Králová. To je to kouzlo.”
  “To přece,” vydechla Marita a do hrdla jí stoupla zvláštní hořkost. Cítila se podvedena a oklamána. “Děláte si ze mě legraci,” vykřikla. Ale odpověď nepřišla. Chvíli tedy trucovitě stála a čekala, jestli se něco stane a pak váhavě zvedla jednu nohu do vzduchu. Připadala si trapně, ale touha vyzkoušet všechny možnosti byla silnější než pocit trapnosti. Když už zvedla nohu, šlo všechno ostatní docela snadno. Zavřela oči, chytila se za nos a pomalu, aby se nezaškobrtla, odříkávala třikrát za sebou ten zatracený jazykolam.

  #455587

  Metztli

  Kolem ní se zase ozývali hlasy, ale zase nevěděla odkud přicházejí ani komu patří. Najednou uslyšela až moc blízko u ucha pištivý hlas: “Jé! Ahoj, my se už známe! pojd k nám a seznam se s ostatními! čekali jsme na tebe dlouho!” Marita byla zděšená, ale odpověděla ihned a bez rozmyslu:”A jak to mám asi udělat, když nevím kam? asi jste mi zapomněli prozradit to svoje kouzlo!” “Ó! Máš pravdu, hned to napravíme!”

  #455586

  Tritrin

  “neboj se, Marito”ozval se opět ten krásný hlas.”budeš tu šťastná, určitě se ti tu bude líbit. Zamiluješ si to tu”říkal ten hlas, ale znělo to spíše jako zpěv. Marita byla okouzlena tím krásným tónem a v tu chvíůi i hlasu uvěřila.-proč by tu vlastně neměla být šťastná.Proč ne? Vždyť doma se nic nedělo a její statečné srdce toužilo po dobrodružství. Tak ho tedy má. A bude šťastná.-Marita tohle říkala jen v duchu ale vlastně to nebyly její myšlenky. To ten hlas! “výborně Marito, pojď do zahrad” Najednou se pohnula část jedné ze stěn a objevila se tam brána.”běž se seznámit s ostatními.” Marita vyšla z chrámu a brána se za ní s bouchnutím zavřela. Viděla kolem zvláštní strony a světlo vypadalo jako v tom sále.

  #455585

  Metztli

  “To se jí lehce řekne” myslela si Marita. nikde nebylo ani stopy po klice nebo jen malé klíčové dírce. Zůstala tedy stát a začala se tvářit znuděně i když uvnitř se bála udělat jen jeden krok.

  #455584

  Viviana

  “Tak už pojď, jsi v Labirintu, ale dají se tu najít zahrady!”

Prohlížíte 30 příspěvků - 2,761 z 2,790 (celkem z 2,826)
Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page