Fantazie

FantasyPlanet Fóra Archiv Fantazie

Prohlížíte 30 příspěvků - 2,791 z 2,820 (celkem z 2,826)

Fórum ‚Archiv‚ nepřijímá nové témata ani odpovědi.

 • Autor
  Příspěvky
 • #455583

  Metztli

  “já nevím” koktala zděšeně Marita “někdo jí zavolal a ona šla pryč.” Trochu se jí ulehčilo když na ní promluvila žena vlídným hlasem. Okamžitě si však vzpomněla na staré příběhy vypravované jejími rodiči, když byla ještě v kolébce. Krásné hlasy obvykle zavedli zbloudilé poutníky do spárů nejmenovaných netvorů. Rozhlédla se pozornějc po místnosti až došla k neuspokojivému názoru, že v sálu nikdo není. Ozvěna hlasu ještě Maritě duněla v uších takže se nedalo dost dobře rozpoznat místo, odkud hlas přicházel. Měla na výběr jen pár věcí. Buď se vrátí zpět do tmavých a nevlídných chodeb přičemž se vyhne hlasu nebo bude pokračovat v neutrálním rozhovory s neviditelnou. Po chvíli dumení se znovu ozval hlas a vyřešil to za ní.

  #455582

  Viviana

  Snad sama Sanvis, vílí královna, vyslechla její prosby, protože už po krátké chvíli se v chladné temnotě objevil paprsek zlatavého světla, které stále sílilo.
  “Slunce,” zašeptala Marita, ale neznělo to jako jisté konstatování, spíše jako otázka. A odpověd na nï, když ji Marita nalezla, zněla ne.
  Vkročila do kruhového sálu, s vysokou klenbou. Po klenebních obloucích se vinuly kamenné květinové girlandy, tak precizně vytesané neznámým mistrem, že se Maritě v první chvíli zdálo, že jsou to pravé květy, jen podivně šedivé. Sál Maritě připomínal Mawirův chrám v městečku, do kterého občas zajížděla s otcem. Tady však něco chybělo a v údivu nad vší tou nádherou Maritě dlouho trvalo, než poznala co. Byla to okna, v chrámu, jež znala vysoká a propouštějící světlo. Zde byly na stěnách jen složité, i když nádherné reliéfy a světlo, to zlaté, medové světlo, přicházelo odevšad a odnikud, prostě tu bylo. Vznášelo se jako něco hmotného, jako mlha nad řekou a Maritě se dokonce zdálo, že cítí jeho chuť.
  “Tak už jsi tady?” ozval se příjemný, melodický hlas za jejími zády, “Doufám, že tě moje děti moc nepolekaly. Ragenorul je občas až moc divoký. A Lilien… Kde vlastně je? Myslela jsem, že tě přivede.”

  #455581

  Tritrin

  “Královno všech lesních víl,…ochraňuj mě, prosím.” Marita byla zoufalá.-Copak se odtud nikdy nedostane? Už nikdy neuvidí les a louky ve svém kraji, už nikdy…NE! To přece není možné. Marita se svezla podle zdi na zem, ale hned zase vyskočila. Chladný kámen zastudil až hrůza. “Klid, jen klid” říkala si.”Vždycky se dá něco dělat. Jakže to říkalo to děvče? Host? Dobrá, budu tedy další Host, ale ne nadlouho. Doufám.” Pak se Marita odhodlaně vydala kupředu a modlila se, aby se opět setkala s tou dívkou.

  #455580

  Metztli

  Neměla sice oči, Maritě se však zdálo, že dívka ví velice dobře kde se nachází, jak vypadá a pohyb v temnotě jí nedělal vůbec žádné problémy. “Ted si asi myslíš, co jsem to za netvora bez očí, ale věz že je tu nepotřebuji a ani ty nebudeš. ” pokračovala dál bez ohledu na Maritiné námitky. Najednou se ozval jakoby zdaleka, ale zároven z blízka hlas: “Lili, pojd pomáhat! Už příjdou!.” Dívka sebou trhla a utíkala pryč.

  #455579

  Viviana

  “Měla jsi poslechnout toho cizince. Danera. Věděl, proč ti říká to, co říkal!” to byla jediná odpověď, kterou si v té chvíli dovedla sama dát. A pak už na hledání odpovědí nebyl čas, protože zaslechla kroky, cupitavé a vůbec nepodobné těm Minotaurovým. V nejbližší zatáčce před ní se mihlo něco bělavého. Rozběhla se za tím zábleskem, doufala, možná šíleně, že je to nějaká pomoc, rada.
  Trhla sebou, když viděla dívku přibližně stejně starou jako ona sama, jak před ní utíká chodbou.
  “Počkej,” křikla, “Nechci ti ublížit, jsem taky ztracená, počkej, počkej!”
  Neznámá se nezastavila, ale Marita jí po chvíli doběhla a chytila za rameno. Dívka se zastavila, zrychleně oddechovala, ale nevydala ani hlásku a neotočila se k Maritě čelem.
  “Kdo jsi. Prosím, já… potřebuji pomoc!”
  Víceméně násilím ji k sobě natočila tváří. Dívka se moc nebránila. Když jí Marita pohlédla do tváře, vykřikla a o krok ustoupila. Neznámé děvče nemělo oči! Jen jakési prohloubeniny na místě, kde oči obyčejně dívají. Také byla vyhublá, bledá jako zimní slunce, ale to v tu chvíli Marita neviděla. Jen tu strašnou absenci zraku.
  “Ty jsi další?” řekla dívka nejistě, hlas se jí chvěl, “jsi další Host?”

  #455578

  Tritrin

  Tma pomalu ustupovala, ale vidět byl snad ještě horší. Kolem nebylo vůbec nic, jen míle a míle zdí, které se snad táhly do nekonečna. Marita nevěděla co má dělat. A nechápala…co se to jen stalo? Proč?

  #455577

  Viviana

  Marita slabě vzlykla, chtělo se jí plakat ale neměla na to sílu. Zvedla se na kolena a nahmatala za sebou zeď. Opřela se o ní zády. Objala si rukama kolena a snažila se prohlédnout tmu. Zdálo se jí, že na ni kažkdou chvíli něco zaútočí, byla tak slabá, zranitelná a když byla nvíc zbavena možnosti vidět… Nemohla o tom přemýšlet. Zbláznila by se. A to nepotřebovala. To naprosto nepotřebovala. Musela se uklidnit. Polohlasem začala přeříkávat básně, které jí vyprávěla matka, básně, které slýchala za zimních večerů, když se ženy sešly, aby draly peří. Srdce se jí sevřelo steskem, ale snažila se to přemoci. Po chvíli se zvedla, nohy se jí ještě trochu třásly. Pomalu a tápavě se vydala dopředu kolem stěn.

  #455576

  Metztli

  “Varoval jsem tě” odmlčel se “Ted si musíš poradit sama a dokážeš to, pokud v Tůni nelhali. Až ho zříš, najde tě”. Tma v mysli najednou začala mizet a místo ní se již proháněly její vlastní myšlenky. Nebylo už slyšet slabí křik gryfa ani zpívání ohnivce, jen tma a tma… Kolem ní pořád duněly kroky až nakonec utichly. Ozvalo se slabé zasmání.

  #455575

  Viviana

  Někomu, koho zná i nezná, tvorovi z bájí, které jí jako dítěti stahovaly dech v hrdle. Tvorovi, o kterém se jí zdávalo v horkých snech, z nichž se probouzela s výkřikem hrůzy. Ten obličej, skrytý v pološeru a přesto tak zřetelný, jak jen noční můra může být, patřil člověku – zvířeti. Patřil muži i býkovi. Kdysi dávno, než do těchto krajů přišli lidé, se mu říkalo Ragenorul, později se vžil název Minotaurus. Obojí však znamenalo totéž – děs. Marita vykřikla, otočila se po Krásnoptákovi, chtěla najít svého gryfa, ale za jejími zády byla jen tma, plná mihotajících se stínů. Pokusila se rozběhnout, utéci, v návalech strachu jí před očima hořela červeň a čistá běl. Uklouzla a upadla na kamennou, chladnou podlahu. Za ní se ozvaly kroky, jejich zvuk jí splýval s bušením vlastního srdce. A pak Minotaurus promluvil.

  #455574

  Metztli

  Maritě něco uvnitř říkalo, že chytila nesprávné dobrodružství. V mysli se jí ale pořád proháněly ty krásné obrazy města a jejích obyvatel. Jako by jí říkali, že na konci Labirintu je to čeká. Najednou jí však tyto iluze začaly mizet. Překrývala je temnota, kterou jakoby vyvolával nějaký zlý tvor, který jí chtěl zabránit v jejím štěstí. A z temnoty okamžitě začala vystupovat nějaká tvář. Po chvíli si však Marita uvědomila, že patří…

  #455573

  Tritrin

  Labyrint.Maritu to vyděsilo, ale pták i její gryf jí obrazy v mysli uklidňovali. Ale jí zaplavila nejistota, najednou měla tísnivý pocit. Ohnivec k ní promluvil : “Jsme v zemi Labyrintů, v zemi mého pána.” Jako by tím bylo vše vysvětleno.

  #455572

  Metztli

  Vše se zdálo být tak krásné a čisté, že by si nikdo nepomysle něco špatného o zázračném práku či o místu, kam s Maritou letí. Jí se zdálo, že už slyší zpěv a vidí vysokotyčící se věže a blištící se drahokamy. Kolem nich jakoby procházelo nespočet krásných a urozených lidí. Někdy si myslela, že nad nimi poletují tu a tam okřídlené květinové víly. Asi by v tomto krásném blouznění zůstala navěčnost, kdyby jí náhle jakoby neprobudil studený dotek. Trhla sebou a zjistila že se blíží ke skalnatému bludišti, spíše už zalétají do jedné z chodeb. Nad sebou uviděla zářící odporně zelený nápis:

  #455571

  Viviana

  Kolem se utvořil kruh lidí, dívali se, zmatení, nazlobení, ale nejvíce vystrašení. Maritina matka plakala, otec zatínal pěsti, ale nikdo se neodvažoval přiblížit k Ohnivcovi, gryfovi, nebo dívce.
  Marita se usmála. Nezdálo se, že by vůbec vnímala kohokoli jiného, než nádherného ptáka. Přešla blíže k němu, naklonil k ní hlavu a lehce se zöbákem dotkl jejího ramene. Danerovy uniklo slabé zaúpění, nemohl však nic dělat. Krásnopták Ohnivec roztáhl křídla a přidřepl k zemi. Marita se pomalu a ladně, jako by se vše odehrávalo ve snu, vyhoupla na jeho záda, posadila se a objala Ohnivcův krk. Gryfí mládě poskočilo, radostně zabublalo a připojilo se k Ohnivcovu boku.
  Daner se proklínal, že Maritu nezastavil, všechno zvoral, tak pitomě a beznadějně. Nezbývá mu, než ji sledovat a pokusit se ji získat zpět v nějakém vhodném okamžiku. Nesmí se dostat tam, kam ji chce dovést Ohnivec, nesmí!
  Krásnopták se vznesl a z hrdla se mu přitom vydral zpěv, který všechny okolo zmrazil svou dokonalou krásou. Z takové dávky nádhery by člověk mohl umřít. Se zpěvem letěl výš a výš k čistému nebi, zářil jako nové slunce, žhavé a krvavé.

  #455570

  Metztli

  Z jejích očí a tělo zmizelo něco, co jí dělalo vlastní, originální a odlišnou od všech lidí. Její tělo zůstalo, duše však odešla.

  #455569

  Viviana

  Potřásla hlavou. Vlastně sama nevěděla, jen cítila podivnou nutnost uposlechnout té výzvy, pustit se tam kam ji povede Ohnivec, kam ji povede hlas gryfa… anebo prostě jen tak nazdařbůh. Pryč odtud.
  “To je jedno,” odpověděla Danerovi a muže vyděsil zamlžený, nepřítomný výraz jejích očí. Jako by se nechystala k odchodu, jako by už pryč byla!

  #455568

  Tritrin

  “Říká, abych šla s nimi, pryč odtud. A já půjdu. Cítím, že to tak má být. Musím.” Marita se podívala na vesnici, kde žila, na skály, les. Pak na své rodiče a přátelé. “Sbohem” zvolala, otočila se a…neudělala snad ani dva kroky, když jí Daner chytl za ruku. “A kam chceš jít? Co chceš dělat?” Když jí kladl tyto otázky z hlasu mu zněla naléhavost a v očích měl podivný výraz.

  #455567

  Viviana

  A Marita… Maritě se zdálo, že těm slovům rozumí, rozumí tak dokonale, jako by to byla řeč, jíž jí matka zpívala ukolébavky. Totiž – nešlo ani tak o řeč jako soustavu slov, gryfí mládě jako by vytvářelo v Maritině mysli obrazy, pocity, barvy… Krásnopták Ohnivec přikyvoval, Maritě se zdálo, že se dívá přímo na ni.
  “Je jiná,” dala by se přeložit gryfova “řeč”, “ona je jiná a odejde odtud s námi. Dřív, než ji zadrží ten od hranic. Dřív, než se stane stejnou, než její mysl zkornatí. Ano, půjdeme horami, kde leží mlha, půjdeme přez lesy, které obydlela tma. Pod nebem, které se rdí krví, kolem řek, které zpívají divoce a temně. Ačkoli jí už vrostlo do srdce to malé údolíčko a bude toužit po návratu, půjde. Půjde, neboť ji potřebujeme.”
  “Co říká,” Danerův hlas Maritu vytrhl z naslouchání jako hrubá a necitlivá ruka, “co ti říká? Nesmíš ho poslouchat, nesmíš-”
  Obrátila se k němu a odpověděla, odpověděla jemu i všem z vesnice, jejichž pohledy na sobě cítila.

  #455566

  Metztli

  pták však byl krásný, začal upírat na ní svůj pohled a ostatním se zdálo že jí hypnotyzuje. gryfí mládě už dolétlo k němu a začalo říkat něco nějakou řečí, kterou neznal ani Daner…

  #455565

  Viviana

  K místu, kdy by se trasy všech tří, Marity, gryfa a nevídaného Krasoptáka měly setkat, Marita nedoběhla. Přehlédla ztrouchnivělé břevno staré ohrady, zakopla o něj a svalila se do trávy. Pořádně se uhodila do holeně. Palčivá bolest. Zadržela výkřik, protože si všimla, že na ni Daner hledí.
  “Ohnivec!” křičel na ni, zdál se víc vzteklý než vystrašený, “,není nebezpečný, ale jdi od něj, u Mawira!”

  #455564

  Metztli

  Pták si je prohlížel přísným pohledem. Po chvíli si povšiml gryfího mláděte a letěl mu vstříc.

  #455563

  Tritrin

  “Stůj, slyšíš! Stůj!” volal Daner, ale nebylo mu to nic platné. Marita běžela dál. Když vesničané zjistili, že tvor sedící nad řekou není drak, začali se nejistě vracet zpátky do vesnice. Byli ale zmatení.

  #455562

  Metztli

  Najednou se však malý gryf uvolnil z jejího sevření a letěl za ptákem. Marita měla gryfa velice ráda, proto se za ním okamžitě rozběhla a ani Daner jí nedokázal zastavit.

  #455561

  Tritrin

  Oheň, který Mu šlehal z nozder ozařoval řeku. Zdálo se, že místo vody tam proudí roztavená měď.
  Vesničané, ukrytí v nedaleké jeskyni, Ho sledovali. Tyčil se majestátně nad řekou, jako Slunce chvíli před západem…
  Daner stáhl Maritu k sobě za zeď polorozpadlého stavení. Teprve teď si opět připomněla jeho přítomnost. Přitáhla si k sobě gryfí mládě a nejistě se na něj dívala. Ten si jí ale dál nevšímal, víc ho zajímalo, co dělá On.

  #455560

  Metztli

  Zář se rychle blížila. Už se daly rozpoznat tvary ptačích křídel, které jakoby hořely ve větru. Dlouhý krk z ohňovou chocholkou na hlavě každou chvíli vysílal další plameny. Nebyl zrovna obrovský, ale zdál se silnější nežli černý drak. Nazdálo se však, že by chtěl srovnat vesnici se zemí. Usadil se na blízké skále, která chránila vesnici před chladnými větry severu. Upřel své měsíční oči dolů na vesničany. Zdál se být krásný.

  #455559

  Tritrin

  Šlehaly z něj plameny, které zbarvily málem celé nebe. Vše dostalo rudý nádech, tak rudý jako krev.
  Z davu vyděšenýh vesničanů se ozýval křik. Nikdy nic podobného neviděli.
  – To je konec tohoto světa!!! provolával kdosi. Nevěděli, co mají dělat. Koně se splašili a jako smyslů zbavení začali utíkat, stejně jako ostatní zvířata. Jejich smysly jim radily – pryč, jen rychle pryč! Ani vesničané na nic nečekali a dali se na útěk…
  Marita zůstala stát na místě a jen sledovala blížící se zář, která jistě nevěštila nic dobrého. Úplně zapomněla na toho muže. Ať už pro ni představoval jakoukoli hrozbu, nic se nezdálo horší ne to co mělo přijít…

  #455558

  Metztli

  Protože trhlina se začala náhle zvětšovat. Z ní začala proudit tma a stín. Ve vesnici byl zmatek nad zmatek. Všichni do všech vráželi a řvali. Nikdo ještě nezažil úplnou tmu. Náhle se jim zdálo, že se knim blíží zdálky okřídlený rudý stín.

  #455557

  Viviana

  Marita si ještě stačila pomyslet, že ten muž nejspíš opravdu přicházející dobrodružství znamenal; jenže ani trochu takové, jaké by si ona přála. Viděla,jak z domků nejblíž Lainy vykulhal starý Vertan, hlídač a ponocný, a s holí v třesoucí se stařecké ruce se vlekl k nim. Cizinci zatím gryfí mládě trhalo kalhoty, k noze se ještě nedostalo. Muž se po něm oháněl levačkou, pravicí se snažil hmátnout po Maritě, která ustupovala. Za sebou měla už jen pár sáhů pevné země a pak Lainu, jejíž proud byl v těchto místech temný, silný…
  Nevěděla, na co se dřív dívat, jestli na ves, která se začala rojit poděšenými, zmatenými a rozzlobenými lidmi, na starého Vertana, na cizince a gryfa nebo… nebo na nebe. To poslední bylo asi nejdůležitější, protože…

  #455556

  Metztli

  “Pomooooooc!” křičela dívka z plných plic a už úplně ztratila důvěru k onomu muži, i když ho před tím považovala za přicházející dobrodružství. Na její usilovné volání okamžitě přoběhl její domácí mazlíček. Bylo to mládě grYfa. Zakouslo se muži do nohy a táhlo ho Marity. meuitím se v nebi objevila trhlina.

  #455555

  Viviana

  “Jestli tě to uklidní, jmenuji se Daner,” řekl muž rychle,pozoruje přitom měnící se nebe. “Přišel jsem z hranic. Z Freklanských hranic, pokud víš, co to znamená. Tady… Možná mě pronásledují…”
  Kdo? chtěla se zeptat Marita, ale jen zalapala po dechu, protože ji oslnilo rudé světlo, které se kolem rozlilo. Teď už Daner na nic nečekal, popadl dívku za ruku a hrubě ji vlekl k malému polorozpadlému stavení, které kdysi bývalo stodolou.

  #455554

  Metztli

  “Kdo ale jste?” Marita nebyla zvyklá na neznámé lidi a hlavně ne na ty, kteří jí lekají při jejím snění. Rychle vstala a ustoupila pár kroků od muže. “Jděte pryč, tady se nic zvláštního neděje a ani nebude.” okřikla ho a chtěla utéct. Muž ji však chytil za ruku a znovu začal prosit. Marita si ani nevšimla že se obloha zatáhla. Z nebe mezitím začalo padat něco, co nebylo pro obyvatele malé vesničky známé. Mezi bílými chomáčky se proháněl stříbrný vítr. Z oblaků k nim probleskovalo pár rudých paprsků.

Prohlížíte 30 příspěvků - 2,791 z 2,820 (celkem z 2,826)
Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page