Trochu divné kusy – Šust Martin (editor)

Česky už vyšla slušná řádka kvalitních zahraničních antologií. Povídka je náročná forma a jen málokterý spisovatel ji zvládá s přehledem, právě proto bývají výběry těch nejlepších pokusů často velkým čtenářským zážitkem bohatým po všech stránkách. Nejinak je tomu i u nejnovější antologie zahraničních autorů, která se však od svých sestřiček značně liší. Sestavil ji totiž Čech.

Šust Martin editor - Trochu divné kusySám vydavatel této knihy, Tomáš Jirkovský, ve svém krátkém doslovu uvádí, že sestavovat u nás sborník ze zahraničních povídek je nesmysl – alespoň tak to ještě donedávna platilo. Dnes je tomu naopak díky příkladné snaze editora Martina Šusta, který dokázal to, o čem jistě mnoho vydavatelů a editorů tajně snilo, ale nikdy nebyli schopni něco takového realizovat. Trochu divné kusy (dále TDK) jsou důkazem, že i tohle jde, najde-li se kombinace schopného sestavovatele a riskujícího vydavatele. Kupovat práva na jednotlivé povídky a pak z nich sestavovat knihu je totiž finančně poněkud náročné. Pokud však máte štěstí na vstřícné spisovatele s hodnými agenty, mohl by se takový projekt dokonce i finančně vyplatit! Jak to proběhlo konkrétně v tomto případě, to nevím, důležité však je, že první takto vzniklá antologie již leží na našich pultech a zaslouženě sbírá vavříny od čtenářů i kritiky.

Ne že by nikdy žádný Čech nesestavoval antologii zahraničních povídek, vždy tomu ale bylo k nějaké příležitosti, často za využití již platných smluv. Například Polaris vydal v roce 2001 svou jubilejní knihu, kam zařadil povídky spisovatelů ze „své“ stáje. Ani Polaris 2001, ani předešlé Exalticony či Hlas krve však nebyly projekty ani tak ambiciózní, ani riskantní, ani ve svém výsledku tak úspěšné. Pokud bychom měli k TDK hledat paralelu, pak je to zřejmě kniha Polská ruleta, kterou sestavil překladatel Pavel Weigel. Odvážím se však subjektivně tvrdit, že sestavovat antologii z polských autorů je práce odlišná a pravděpodobně i mnohem snazší, navíc se Weigel spolehl čistě na cenu Janusze A. Zajdela.

Čeští editoři se zaměřují hlavně na domácí autory, což je celkem pochopitelné. Povětšinou vznikají antologie z povídek psaných na objednávku, anebo sborníky vítězných prací z četných literárních soutěží. Pokud editor pracuje s takovýmto materiálem, je odkázán na velmi omezený tematický rozsah, nižší kvalitativní úroveň a chce-li vůbec nějakou knihu dokončit, musí často sahat po kompromisech. O to účinnější se jeví sbírání povídek čtenáři a kritikou již prověřených. Práce editora pak nespočívá v bičování spisovatelů a manipulaci s hrubým textem, zato je mnohem náročnější na celkový rozhled po žánrech, shánění informací a celkové organizování projektu. V neposlední řadě je nutné přečíst kvanta (pravděpodobně) anglicky psaného textu a vědět, co se kde v zahraničí šustne (hle, nomen omen).

Výsledek práce editora je vždy ovlivněný jeho vkusem. U TDK je tomu zrovna tak a Martin Šust se tomu ani vyhnout nechtěl. Zcela sobecky si vybral povídky, které jeho oslovují a které jeho zajímají. Jak vytříbený vkus má, to už si můžete ověřit sami. Já se vám to pokusím v této recenzi alespoň nastínit.

Tak předně, Martin Šust je více fanoušek SF než fantasy. Dovolím si tvrdit, že dokonce značnou část fantasy produkce nemá tak úplně v lásce. Snad mi to promine, ale tohle tvrzení zcela jasně dokládá i jeho výběr. Přední jsou pro něho nápady a to zcela konkrétní, takřka hmatatelné, zatímco dobrodružná složka SF a fantasy je pro něho, zdá se, spíše podružný nosič. A tak v TDK nenajdeme ani jednu tradiční fantasy, už vůbec ne typické komerční čtivo. Příznivci tohoto žánru by však neměli znechuceně lámat nad Martinem hůl. Ten si pro ně totiž připravil takové lahůdky, jaké se jen tak nevidí. Zato ke své oblíbené SF byl shovívavější, a tak zde nalezneme i kusy v tomto žánru sice dobré, ne všechny však jedinečné. Už teď dávám jasně najevo, že celková úroveň této antologie je natolik hvězdná, že prostě „nadprůměrná“ povídka zrovna na těchto stránkách může představovat nepodstatnou vatu. Mé tvrzení však lze velmi těžko doložit konkrétními argumenty. Tady totiž víc než kdy jindy, vhledem k tematickému rozsahu a celkově vysoké úrovni, záleží na vašem vkusu. Přesto se pokusím označit některé povídky za lepší a jiné „pouze“ za nadprůměrné.

Umělci převážně umělecky

Jádro knihy tvoří povídky o umělcích. Mám pocit, že právě tady se spisovatelé nejlépe dostávají pod vlastní kůži, anebo jsou schopni podívat se pod cizí kůži s intenzivnějším prožitkem. Za vrchol této skupiny povídek, ale také celé knihy, považuji povídku Zmrzlinová říše Jeffreyho Forda. Vypráví o chlapci s psychickou poruchou zvanou synestezie, která mu dovoluje přijímat jeden vjem vícero smysly. Vidí barvu zvuku, cítí její vůni apod., proto si jako hudební skladatel zaznamenává své skladby jako abstraktní barevné obrázky. Hlavní devizou povídky však není jenom vynikající téma, ale také jeho zpracování. Text je emotivní, geniálně graduje a vrcholí překvapivou pointou, zároveň autor zvolil umělecky zajímavou strukturu děje a v neposlední řadě zachoval vysokou čtivost a napínavost. Právě čtivost a napínavost jsou vlastnosti, které podle mého názoru trochu postrádá další výrazně kvalitní text – Proměna Martina Lakea od Jeffa VanderMeera. Zde je hlavní hrdina malíř a vyprávění o něm se nese hlavně v podobě nepříliš dějových scén. Čtivost a napínavost je zde plnohodnotně zastoupena obrazotvorností, atmosférou, emocemi a rozličnými úvahami na téma umění. Autor by však mohl být někdy stručnější, výstižnější. Kvůli tomu takto vynikající práce (oceněná World Fantasy Award) podle mého názoru prohrává s údernější Zmrzlinovou říší.

V novele Rok v Lineárním městě od Paula Di Filippa se jako hlavní hrdina představí spisovatel, Di Filippovo přiznané alter ego. Jde zároveň o jednu z mála fantasy prací, které měly tu čest být do TDK zařazeny. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl výše o žánrových preferencích editora, již tušíte, že nepůjde o žádné béčko. Dlouhé, ale neustále zajímavé vyprávění je zasazené do fiktivního velkoměsta tvořeného jedinou nekonečnou ulicí. Město samo působí jako výraznější postava povídky, než hrdina sám (městská fantasy jako vyšitá!). Autor se nechal inspirovat tvorbou Chiny Miévilla, a dobře udělal. Sám totiž kombinaci všech žánrů, poutavých postav a myriády nápadů zvládl neméně bravurně, přitom originálně a zcela po svém. Tuto novelu lze označit za New Weird, nový směr udaný právě Miévillem. Ač proti existenci této škatulky mnozí protestují, jako označení rysu společného určité části moderní tvorby ve fantastice ho jistě brát můžeme. To mě přivádí k pozastavení se nad zařazením této knihy do edice s označením New Weird. Tato knižní řada je přínosným nakladatelským počinem, ale Laser ohrožuje tento termín, ale také sám sebe, bude-li sem zařazovat i knihy, které sem jednoznačně nepatří. A TDK by sem spíše patřit neměly. Přítomnost New Weirdu je totiž vzhledem k rozsahu knihy téměř mizivá. Kromě novely Di Filippa bych sem zařadil už jen povídku Familiár od Chiny Miévilla, a to ještě z dobrosrdečnosti a úporné snahy najít alespoň něco. 🙂

Nejsem sám, komu Familiár připomněl povídku Leonarda Medka Směťonoš ze sborníku Čas psanců, Medek je však autor ryze dobrodružné literatury, zatímco Miéville podobný nápad využil k „pouhému“ popisu – k extrapolaci přizpůsobování se jedince svému prostředí. Kdo četl Nádraží Perdido nebo Jizvu, ten ví, že Miévillovy dlouhé popisy vůbec nejsou vleklé, naopak hýří nápady a skvělými obraty, které lákají k dalšímu obracení stránek. Pokud se mnou tento názor sdílíte, pak se máte i zde na co těšit.

SF trochu tradičněji

Editor se nikterak netajil úmyslem proniknout s touto knihou i na trh mainstreamový. Pomoci k tomu má výběr právě takových povídek, které by měly být přijatelné i pro čtenáře kvalitní nežánrové literatury. Na jednu stranu se mu to daří, na druhou stranu svoji snahu potápí sice kvalitními, leč tradičními SF povídkami. Dvěma takovými navíc knihu otvírá. Děti zimy Erika Browna nejsou nijak výjimečným romantickým příběhem dvou jedinců cizích ras, nelze mu však upřít výraznou emocionální složku. Následující novela Merlinova zbraň Alastaira Reynoldse je zase „jen“ výborně napsaná space opera, která mě nalákala k přečtení autorova Odhaleného vesmíru, jenž mě doposud míjel. Třetí text s názvem Porotcování je pak podle mě tím nejvýraznějším a nejpůsobivějším textem, který se dá beze zbytku zařadit mezi science fiction. Jeho autoři Charles Stross a Cory Doctorow patří mezi největší naděje modení SF a právě zde se předvádějí v té nejlepší formě. Jejich udivující imaginace stvořila literární jízdu přehlcenou nápady, narážkami i potutelným smíchem. Porotcování zároveň patří mezi „nejdivnější“ povídky, které osvětlují zasloužený název antologie. Čtveřici úvodního scifistického bloku uzavírá opět spíše emocionální a atmosférický kousek z pera Iana R. MacLeoda. Povídka Verglas vypráví o jediném členovi rodiny, který se nenechal kvůli snazší adaptaci v nepříznivých podmínkách cizí planety fyzicky změnit na jiného tvora.

Ke konci však nalezneme povídky, které doslova hatí snahu dostat se pod kůži nečtenářům sci-fi, kromě toho jsou o třídu slabší než výše uvedené. Například o pointě Přijď do úplňku se sám autor, Sean McMullen, vyjadřuje, že je ještě méně uvěřitelná, než kdyby šlo o UFO. Scény, které k této pointě směřují, pojednávají o vědeckém sbližování se s pravěkou dívkou, která se objeví v naší době. Povídka Absolutní nejistota Lucy Sussexové dokonce ani žádným způsobem nevrcholí, jde spíše o rozepsanou úvahu o roli vědce Heisenberga při vývoji nacistické atomové bomby za druhé světové války a o morálních aspektech z dané problematiky vycházejících. Trošky polit-fiction si užijeme v povídce Sama Země o vztahu Austrálie ke své mimozemské kolonii. Sean Williams dal možná nevědomky najevo australské národní komplexy, vycházející jistě z koloniálního područí. Kejklíři Terryho Dowlinga jsou sice inspirovaní Picassovým obrazem, jde ale spíše o tradiční příběh, jehož mystické podhoubí poodkrývá skupinka dětí.

Cesta mimo žánr

Zatímco některé povídky jistě zaujmou pouze příznivce sci-fi, jiné naopak míří mimo fantastiku. Zvláště Cech katů, v němž Andy Duncan ilustruje kritiku amerického soudnictví, rozebírá problematiku trestu smrti a zamýšlí se nad hodnotou lidského života a nad tím, jak tuto hodnotu vnímají druzí. Vrtá mě hlavou, co tu tenhle text pohledává. Je sice od spisovatele fantastiky, ale žádné žánrové prvky nenese; jde o čistý realismus. K němu nemají daleko ani Obrázky z expedice Alexandra Irvina, které vynikajícím způsobem zobrazují působení médií na první cestu lidské posádky na Mars. Právě nepříznivá psychologie médií vyznívá v této povídce jako hlavní překážka úspěšného průběhu mise. SF je na této povídce „jenom“ okolnost letu na Mars. Vše ostatní vídáme na televizních obrazovkách už nyní. Ani poslední povídka tak úplně nespadá pod fantastiku, alespoň takovou, jakou si v dnešní době běžně představujeme. Maldoror na cestách K. J. Bishopové není nic víc, nic méně než surrealistický text, navíc volně navazující na půl druhého století starou knihu hraběte Lautréamonta Zpěvy Maldororovy. Surrealismus se zpěčuje konvenčním schématům, „realizuje“ duševní pochody, spontánně předhazuje fantaskní motivy, ale rozhodně nepřináší „příběh“, na jakém je založené jádro fantasy či science fiction. Jistě, fantaskní motivy jsou výrazným pojítkem, ale zkuste tvrdit, že modré auto je červené, protože červené auto taky jezdí. 🙂 “Nový Maldoror” určitě osloví mnoho čtenářů, ale, po pravdě, pro tradiční surrealismus nepředstavuje nijak výraznou konkurenci.

A je to za námi. Patnáct povídek a novel na 550 velkých stránkách, to je slušná porce. Ne všechny povídky sice patří mezi naprostou špičku, ale kusy jako Zmrzlinová říše, Rok v Lineárním městě či Porotcování by si neměl nikdo nechat ujít. Editorovi se stala osudnou volba zařadit vedle pěti amerických a pěti britských textů také pět australských, protože čtyři z nich (vyjma Maldorora na cestách) tvoří kvalitativní dno antologie a nepřinášejí nic běžně nevídaného. Jemně bych si také mohl postěžovat na jakousi bezkoncepčnost knihy. Na jedné straně minimum fantasy, na druhé slabší SF texty, na jednu stranu snaha o pestrost, na druhé povídky s podobným záběrem. Celkově však Martin Šust odvedl vynikající práci a my čtenáři můžeme jen doufat, že bude mít stejně šťastnou ruku i při sestavování druhých TDK, kterých bychom se měli dočkat příští rok. Má také dost času na vychytání nedostatků, protože podruhé už od něho budou čtenáři požadovat vysokou úroveň zcela automaticky. Je skvělé, že se u nás někdo věnuje nejsoučasnější zahraniční fantastice s takovou vervou a erudicí. Přináší pak českým čtenářům povídky, jaké tady zatraceně chybí. TDK jsou zároveň největším konkurentem našich dvou velkých SFFH časopisů. A když jejich loňskou produkci srovnám s TDK, znám vítěze.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

 1. Recenze
  Velmi pěkná, vrstevnatá recenze, pane Jireš, díky. 🙂 A mimochodem, máte stejnou favoritní povídku jako já. 🙂

 2. skvělá recenze, oproti te na sardenu textu opravdu pokrok. Akorát si po přečtení této recenze vůbec nejsem jistý, jestli tuhle knihu chci opravdu číst.

 3. souhlasim se siccem, tahle recenze proste nedokaze potencialni ctenare nalakat, spis naopak, a to i kdyz Ondřej dava tak vysoke hodnoceni…možná je to proto, že recenze je psaná pro stejnou cílovou obec, pro kterou si Ondřej myslí, že je i kniha a proto třeba “zatracuje” Reynoldse a Browna… za sebe muzu rict, ze i kdyby vsechny ostatni povidky nestaly za nic (jsem nekde v pulce, tak jeste nevim:), kvuli temhle dvema bych to koupil a nelitoval (ba naopak)…

 4. Cilem recenze ale NENI nalakat ctenare, to si pletete recenzi s reklamou. Jako recenze je tato recenze vyborna.

 5. Absolutně jedinečná recenze!
  Kdo jiný by dokázal rozetnout leninskou přímkou špatný název Obrázky z expedice a bez ohledu na to, co v knížce stojí, přiřknout Irvineově povídce její leguinovsky pravé vnitřní jméno “Cesta na Mars”?

 6. Myslím že za přečtení ta sbírka rozhodně stojí. Těch horších textů (no horších, ony jsou skvělé všechny, akorát je polemické to jejich zařazení, jak bylo v recenzi zmíněno) je míň, já osobně bych tam nezahrnula všechny australské povídky, třeba Přijď do úplňku a Kejklíři se mi líbily, ale každý podle svého, že. Každopádně je to kniha zajímavá a mimořádná a mně se až na pár zaškobrtnutí četla moc hezky. 🙂

 7. Ale ja radsi romany. U povidek je clovek v uvodu zmaten, nez zjisti autoruv styl a pozadavky na ctenare, a kdyz se do toho prece ponori, game over.

 8. Cech katu
  no jestli Cech katu nema zadne fantasticke prvky, tak pak to povolani opravdu neni zadny med

 9. Výborné kusy
  Absence fantasy vůbec nevadí, to sáhněte jinam.Mně se nejvíce líbila Proměna Martina Lakea následovaná Zmrzlinovou říší. Cech katů není sf, ale je napsán čtivě.Mám rád povídky a TDK mně nezklamaly, přestože jsem dost vybíravý; uznávám, že australské povídky patří k slabším textům, ale i tak mají slušnou úroveň (na chuť jsem nepřišel jen povídce Kejklíři). Každopádně platí, že TDK jsou lepší než dřívější staré/nové/mistrovské kusy (alespoň pro ty z vás, kdo dokážete ocenit kvalitu). Moje hodnocení: 85 %.

 10. Re: Výborné kusy
  Proměna Martina Lakea u mě taky vede, ovšem následovaná novelou Verglas.Mám povídky moc ráda a TDK je velice povedený sborník. U mě 100%. Patří mezi to nejlepší, co jsem v poslední době četla. S vyjímkou Světlověku.

 11. Trochu divné kusy
  Neodolám a budu také reagovat, z pozice editora nemístně zaujatě, ale přeci.K otázce koncepce, vlastně její neexistence. Ano, vždyť to byl záměr zmíněný již v předmluvě. Pravidlo č. 1 této antologie – nejsou tu žádná pravidla! Nemám rád tématické antologie a prostě jsem si z ryzího nadšení nad neomezenými možnostmi, které jsem měl, vybral ty nejlepší práce, které se mi dostaly pod ruku bez jakékoli koncepce, snad jen s tím, aby výsledek byl co nejrůznorodější a každý si přišel na své.Výsledek, přiznávám, je poněkud matoucí a má ediční práce mohla být sevřenější, přemýšlel jsem o tom poslední dobou dost, ale berte to jako Šustovskou charakteristiku, nehodlám na tom nic měnit ani v připravovaném druhém svazku (a po pravdě, tady to bude ještě horší, TDK jsou již dnes celkem zavedenou značkou a já si teď můžu dovolit trochu víc a také toho využiji, snad ne ke škodě věci).Po pravdě nechápu ještě jednu výtku, Cech katů je ryzí fantastikou. Je to text napsaný se zcela nereálným základním předpokladem zpracovaný mimořádně realistickým způsobem, což může pravda mnohého čtenáře zmást. Je a bude mi zřejmě vytýkána jeho přítomnost v antologii, ale já bych ho tam bez mrknutí oka zařadil zase. A to nejen proto, že Andyho pokládám za skvělého a hlavně mimořádně vděčného a vtřícného autora.A k přítomnosti Australanů, ano, máte pravdu, jejich práce působí slabším dojmem. Ale odhodlám se říci, že je to prostě jen tím, že ty předchozí práce jsou prostě vysoce nadprůměrné. S Australany se mi spolupracovalo výborně. Ovšem strukturu 5 autorů z každého kontinentu jsem do budoucna odložil jako příliš omezující, ačkoli s jednotlivými Australany se budete v TDK setkávat i do budoucna, už jen proto, že až se budu chystat na výlet do Austrálie, tak určitě využiji četných pozvání ke krátkodobému pobytu :-)A ještě jednu věc – pokud chcete tuhle antologii správně hodnotit, prosím čtěte jí narozdíl od Ondry v původním seřazení a ne na přeskáčku. Mrzí mě, že právě editor českých antologií toto nedodržel, ačkoli jeho recenzi nic nevytýkám, ba naopak.

 12. Pořadí povídek
  Naprosto s Martinem souhlasím v tom, že je nutné číst povídky tak, jak jsou za sebou. Už jsem to přirovnával k hudebnímu albu, kde mají písničky taky vyšší smysl, pokud je posloucháte v původním pořadí. Dokázali byste si představit Seržanta (od Beatles, ne od Žambocha), který by začínal něčím jiným než Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band… a hned za tím by nebylo With a Little Help With My Friends? Já ne. (Omlouvám se Honzovi Vaňkovi, pokud jsem názvy nenapsal přesně, přeci jen nejsem brilantní angličtinář.) o))) Já jsem byl z téhle antologie opravdu hodně nadšený – právě pro její pestrost – a doufám, že dvojka bude podobně výjimečná.P.S. Cech katů jsem taky pochopil jako čirou fantastiku, a navíc výjimečně dobře vyprávěnou. Velmi by mi tam chyběl.

 13. Cetl jsem to v poradi – Zmrzlinova rise, Linearni mesto, Promena Lakea, Familiar a pak zbytek od zacatku do konce, takze predstavu o razeni povidek mam dobrou. 🙂 kazdopadne kazdy editor se snazi nakym zpusobem sestavit sborniky, ale lidi na to vetsinou kaslou, zvykej si 🙂 Ja bych si na to taky mohl stezovat 🙂

 14. jojo sborníky čtu stylem: teď jsem v tramvaji, takže to nejkratší, nebo tohle je můj oblíbenec, takže tím začnu. Ale až budu číst tuhle knihu, tak se pokusím udržet.

 15. Rule #1: There are no spo^H^H^H rules!
  Ano, Abbey Road (od Pecinovského, ale ta od Beatles taky) je o něco víc než suma svých částí a je uspořádána s úmyslem. Ale tady mluvíme ne o autorské knize, ale o ANTOLOGII – souboru disparátních, samostatně vzniklých, namnoze z kontextu vytržených celků. Kdo by mi vyčítal, že domorobo kompilační pásku, ani nemluvě o nahrávkách jako Silnice 15 nebo Čágo bélo šílenci 4 (omlouvám se všem, kdo se v tom vyznají, pokud jsem něco spletl, přece jen nejsem žádný diskofil) nevyslechnu od začátku do konce a popořádku, se zlou se potáže.Proč bych se měl na začátku prokousávat texty, které nejsou můj šálek čaje? A proč bych si měl na konci kazit dojem těmi nejslabšími? A když už jsem něco četl dřív jinde, to se mám jít bodnout (a doufat, že si vyřadím ten správný kus střednědobé paměti, abych byl TDK hoden)? A co když mám zrovna na čtení omezený čas a nechci se pouštět do ničeho rozsáhlejšího, co bych musel na bůhvíjak dlouho přerušit (nehodnotil bych to pak ještě “nesprávněji”?). Ne, panstvo, spolu s tou obětí bří Marxů budu radši věřit vlastním očím než vám: jsem přesvědčen, že pro SVOJE čtenářské potřeby a chutě dokážu “sestavit” lepší “antologii” (v hodně elkých uvozovkách, samozřejmě) než Martin. Informace chce být svobodná a v mash-upech je život; takovouhle podobu DRM prosadíte jen přes moji mrtvolu.Ostatně Jirko, ty jsi snad čítal Ikarii tak, jak to chodilo za sebou – Rozlet, Galaktická kavárna, zahraniční povídky, pak domácí, publicistika, vivisektor, filmfaroniáda, komentáře ke galerii?

 16. to Honza
  Možná jsem neměl použít slovo “nutné”, ale lepší… já pochopitelně nikoho nenutím, aby to četl za sebou v pořadí, v jakém to tam je, každý má jiný vkus, jiné preference. Ale pokud odhlédnu od toho, že opravdu jsem knížku (opakuji, knížku, ne časopis nebo noviny) zvyklý číst od začátku do konce, bez ohledu na to, jde-li o román, sbírku nebo antologii a bez ohledu na to, jestli už jsem z toho něco četl (protože prostě předpokládám, že vnitřní řazení jednotlivých částí – povídek má nějaký vyšší smysl), a soustředím se opravdu čistě jen na tuto antologii, tak mi vyjde: ano, vnitřní řazení povídek zde má – aspoň pro mě – smysl. Nic víc, nic míň.

 17. TDK
  Pro příště – veškerá má doporučení týkající se čtení knih platí pro všechny čtenáře s výjimkou Jana Vaňka Jr., který sám moc dobře ví jak je to nejlepší :-)BTW – žádná z povídek z TDK nevyšla a v budoucnu se ani nechystá do českého překladu, to byla jedna z podmínek výběru, který jsem dělal s ohledem na chystané povídky v Pevnosti, Ikarii a v různých antologiích, o nichž vím, že v brzké době vyjdou. Minimum čtenářů zde tedy narazí na povídky, které již dříve četli v originále 🙂

 18. Zmrzlinová říše a Rok v lienárním městě mě dostaly, Proměna Lakea znudila a Porotcování mě po dlouhé době donutilo při čtení myslet=)

 19. Martine, četl jste (nebo alespoň znáte) antologii “Těžká planeta”?

 20. Těžká planeta
  Samozřejmě, že četl. První i druhé vydání, přičemž to druhé jsem opatřil medailonky autorů. Těším se, že třetí vydání bude kompletní, včetně Asimovových statí…

 21. Můžete mi někdo vysvětlit pointu Familiára?Nevím, četl jsem ho dost narychlo; musím ale říct, že mě nezaujal (přestože Chinu M. považuji za génia). Zkrátka mi přišlo, jako by ho China napsal ve stavu naprosté nejvyšší “zhulenosti”. A hlavně ta pointa…???Nápad na povídku je vskutku brilantní, taky se mi líbil doslov. Ale ten závěr???BTW: Kolik Mievillovych povidek celkem vyslo v Pevnosti? Mam za to, ze jen jedna, ne? Nepripomel by mi nekdo, jak se jmenovala a v jakem cisle byla? Rad bych si ji znovu precetl, ponevadz se jen matne vzpominam na dej… Diky

 22. Nevite nekdo, za uz nevysel nebo kdy vyjde Venis undeground v Cechach?

 23. Nevite nekdo, za uz nevysel nebo kdy vyjde Venis undeground v Cechach?

 24. takže přečteno, pěkně všehno po pořadě. Je to bohovské čtení a myslím že Martin se rozhodl správně, když se rozhodl vybírat si z prací jen to, co se mu líbí. Má sakra dobrý vkus vybírat práce, ze kterých jde cítit člověk a to se cení.Kdybych měl hodnotit podle této sbírky tvůrčí proudy v jednotlivých zemích, vidím naději přdevším tu britskou vlnu nových autorů, která začíná psát novou scifi se skvělým příběhem.Amričané mi pak příjdou svým zaměřením na umělce dost stejní. Navíc jediný dobrý příběh z těch tří (zmrz. říše., rok v lin…, proměna M.L.) je zmrz. říše, ostatní jsou až příliš zahledění do formy, místo aby stvořili podnětný příběh.Australani mi pak přišli nejlepší v různorodosti své tvorby, i když možná nepíší tak originálně a nedrží se úplně posledních trendů. Nicméně příběhy jsou to (mimo první a poslední práci) skvělé. Každopádně je to skvélý výběr. Mí favoriti jsou Porotcování, Verglas, Děti zimy, … Oželel bych Familiéra a Maldorora na cestách

 25. Možná jsem mimo mísu, ale není Cech katů náhodou nereálný v tom, že po Spojených státech žádní takoví “nájemní kati” nejezdili? Že se popravovalo ve věznicích?Kdyžtak mě prosím vyveďte z omylu. 🙂

 26. Odpovědi
  Dlouho jsem tu nebyl, ale přišel mi mail, tak odpovím.To Finrod: China Miéville – Konec hladovění (Pevnost 10/2004)To Lilwenir: konec února, začátek břena pod názvem Veniss UndergroundTo Sicco: Díky :-)To Vlcacka: Samozřejmě, celá výchozí situace Cechu je naprosto nereálná a fiktivní, zpracovaná je však zcela realistickým způsobem.Docela mě pobavilo kolik lidí proti zařazení této povídky protestovala. Pro tyhle nespokojence jsem do své druhé antologie, která právě vzniká zařadil ještě něco mnohem provokativnějšího 🙂

Zveřejnit odpověď