Přihlašte se do nového ročníku literární soutěže

Myslíte si, že máte spisovatelské nadání? Tak je tady možnost to všem dokázat! Rok se s rokem sešel a Sci-fi klub ANDROMEDA vyhlašuje jubilejní 26. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron.

SFK Andromeda - logo

Zaslané práce musí být v žánru SCI-FI a jsou upřednostňovány hlavně povídky na téma cestování časem. Délka povídky by neměla přesáhnout 40 normostran. Na její sepsání ale máte ještě relativně dost času. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2015. Tak co, troufnete si? Byla by škoda to alespoň nezkusit.

Soutěžní podmínky zde:

• Zaslané práce musí být v žánru SCI-FI. Upřednostňujeme hlavně povídky na téma

cestování časem.

• Rozsah povídky je omezen na 40 normostran nebo maximálně na TŘI povídky,

jejichž součet nepřesáhne 40 normostran.

NORMOSTRANA – stránka, která obsahuje 30 řádků o 60-ti znacích s řádkováním

1,5 – to značí 1800 znaků na stránku včetně mezer. Jednoduchým výpočtem lze

zjistit, že rozsah povídky(dek) by neměl přesahovat 72000 znaků. Elektronicky

zasílané povídky není nutné formátovat na normostránkový vzhled.

• Soutěž je NEANONYMNÍ – tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora či

alias, pod kterým mají být uváděny. Texty musí být zaslané e-mailem nebo na CD/

DVD, napsané v běžném textovém editoru (Word, OpenOffice Writer apod.) nebo

dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Texty

dodané v elektronické podobě mají větší šance na zveřejnění ve sborníku a není

je nutné zasílat v papírové formě. Soubory by neměly obsahovat viry známého či

neznámého původu. NEZAPOMÍNEJTE NA ZPÁTEČNÍ ADRESU!

• Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací.

• SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na uveřejnění ve svém klubovém fanzinu.

• Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť

nás na to laskavě upozorní.

• Uzávěrka soutěže je dne 30.dubna.2015

• Vyhlášení výsledků proběhne během září 2015

• Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: endymion@email.cz , kde získáte i další

informace

• Písemné práce zasílejte na adresu:

Petr Kaufner; Kralovická 41; 323 32 PLZEŇ

• Pořadatelé se zavazují, že osobní údaje účastníků soutěže neposkytnou žádné třetí

osobě a využijí je pouze pro komunikaci s autory prací.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zanechat odpověď