Stíny Halloweenu, aneb: „Koledu, nebo něco provedu!“

Právě jako mají své výjimečné magické vlastnosti a zákonitosti určitá místa, vládnou jimi bezesporu i určitá období roku. Není sebemenších pochyb že jedním z nejprůkazněji všeobecně respektovaných magických dnů je právě Halloween, také kupříkladu označovaný jako Samhain, připadající na podzimní večer a noc ze 31. října na 1. listopadu.

Nakladatelství Carcosa lehce po Halloweenu, jak už to bývá jejím zvykem, vydala ve své edici Halloweenská knihovna (svazek 3) luxusně reprezentativní antologii anglosaských hororových povídek právě s touto stále vděčnou a pro českého čtenáře atraktivní tématikou. Neboť ať chceme, nebo ne, tomuto svátku se pomalu, ale jistě v našich končinách začíná dostávat stále více pozornosti, a nebude trvat dlouho a bude se slavit celorepublikově jako jiné tradičnější svátky. Nyní ovšem již k jednotlivým příspěvkům:

Černá Máry, skoč do jámy! – Seanan McGuire

Ačkoliv má místní omladina za skvělý nápad, že není lepšího místa k oslavení Halloweenu než je strašidelnými legendami opředeno opuštěné panské sídlo, dům sám si to rozhodně nemyslí. Navíc mají mladí v úmyslu se zde náležitě odvázat a svým vandalstvím zanechat po své přítomnosti nesmazatelné stopy. Ovšem co když to stavba nedovolí?

Ústa plná hlíny – Stephen Graham Jones

Muž chce necelý rok po tragické ztrátě manželky, kterou mu vzaly hory a její tělo doposud nevydaly, strávit nějaký čas jen sám se svými malými dětmi ve srubu, právě na tom samém místě, které jeho připravilo o manželku a děti o matku. Co se však stane pokud toto období připadá právě na Halloween a hranice mezi světy živých a mrtvých se ztenčí natolik, že možná přijde i nečekaná návštěva?

Drobná ochutnávka bývalé vlasti – Jonathan Maberry

Dvojice mužů popíjející 31. října 1948 v taverně argentinského přístavního města se seznámí s pekařem nabízejícím své výrobky a původem pocházejícím z Evropy, který je oba pozve k sobě na hostinu k příležitosti oslavy svátku Seelenwoche s příslibem přichystat množství vybraných lahůdek ze staré vlasti. S jednotlivě konzumovanými chody se ale začíná postupně a nenápadně objasňovat i přesný význam této slavnostní večeře.

Knot dohořívá – Joanna Parypinski

Halloweenský večer, pochybný bar a muž s lucernou z vyřezávaného tuřínu shánějící někoho, s jehož pomocí by opět rozdmýchal v lucerně plamen. Večer se nese ve vyprávění hrůzostrašných příběhů. A ani žena, kterou si muž vyhlédl za potenciálně bezbrannou oběť, se nenechává ve vyprávění zahanbit.

Pekelné svědění – Garth Nix

Halloweenská noc může být velice stresujícím dnem. Co teprve v takové psychiatrické léčebně, kam shodou okolností nastoupí nová ředitelka, která rozhodně nechce vyjít vstříc obsesi jednoho z nejdéle hospitalizovaných pacientů, kterého provází velmi zlá pověst a právě v tuto dobu chce být dobrovolně izolovaný ve speciálním k tomu určeném zařízení. To se potom všichni nejstarší zaměstnanci nemocnice hodlají zařídit, aby v tento den nemuseli být ve službě.

Plameny šlehají do ďáblovy noci – Kate Jonez

Nadchází noc ohňů. Matka nezvládající své dvě děti a vlastně docela nezvládající ani svůj život, natož realitu všude kolem, se ze všech sil snaží udržet poslední střípky zdání normálnosti. Pro to, aby před šílenstvím planoucím venku ochránila sebe a hlavně svou rodinu, je schopna naprosto všeho.

Vilín – Jeffrey Ford

Tradice nošení větvičky Vilínu na klopě má dávnou historii v jedné tragické události, která zničila celou sklářskou osadu Cadalbog. O oslavě Halloweenu dojde k nepochopitelnému vražednému běsnění dvou sester a je pouze na místním lékaři, majiteli sklárny a jeho manželce, aby přišli na kloub prapůvodu této hrůzostrašné události.

Nos Galan Gaeaf – Kelley Armstrong

Nelze opomínat ani welšské kořeny oslav Halloweenu. Mladý chlapec, potomek celých generací welšských přistěhovalců, chce sílu tradic svých předků a magičnost noci a jejích oslav využít k tomu, aby se vypořádal jednou pro vždy s dívkou, o které je přesvědčen, že jej podle něj očarovala. Ovšem prastaré síly vládnoucí této noci mají své vlastní pojetí spravedlnosti. Na čí stranu se nakonec přikloní? Toť otázka.

Amber už víckrát nepozveme – S. P. Miskowski

Přizvání problémové švagrové na přátelskou oslavu Halloweenu může znamenat realizaci katastrofického scénáře. Obzvláště, pokud švagrová odmítne splnit pro ostatní společnost tolik očekávané spiritistické vystoupení v podobě hádání z ruky. O co hůř, ani spiritistickou tabulku nepřinese! Společnost se však nakonec kromě zábavy, drinků a pochutin přece jen dočká návštěvy kouzla Halloweenu, až jim to samotným nebude milo.

Sestry – Brian Evenson

Děti jsou pořád přece jen děti. A i když vyrůstají ve velice netradiční rodině, rády by oslavily ne úplně původem lidský svátek Halloween. A i když nedojde k úplně přesnému pochopení pravidel a zákonitostí kolem oslav, vždy se dá přece ještě zaimprovizovat, aby se oslava vydařila a došla svého naplnění.

Temnou nocí – Elise Forier Edie

Hladomorem stižené Irsko neskýtá žádnou vidinu budoucnosti. Proto se mladý pár rozhodne odjet do Ameriky, kde snad na ně čeká šťastnější budoucnost. Nečeká! Maggie zůstane sama a navíc těhotná poté, co jejího manžela zabili v pouliční rvačce. Jistý výstředně oděný muž s ní uzavře o Halloweenu obchod, kterému nakonec Maggie nepřikládá až natolik velkou důležitost. Tedy až do chvíle, než se její dcera narodí, onemocní z nezdravého mléka a přichází opět halloweenská noc – a Maggie s vidinou, že došlo k záměně jejího dítěte za podvržence, bloudí nočními ulicemi New Yorku a hledá své dítě i tajemného cizince.

Království cukrových lebek a afrikánů – Eric J. Guignard

Rituál výroby cukrových lebek k uctění památky předků, se může trošičku zvrtnout, zvlášť pokud se při jejich výrobě požije nemalé množství alkoholu a ne úplně správné znění magických slov. Poté už nic nebrání návštěvě příbuzných z říše mrtvých a následné mystické pouti za odpuštěním a pomstou. Vše v duchu tradice oslav Día de los Muertos.

Neotáčej se – Paul Kane

Ne všechny pověry jsou určeny jen ke strašení malých dětí. To moc dobře ví Tim Nolan, kterému jeho babička vštěpovala již od mala všechna možná nebezpečí, která na něj mohou číhat o Halloweenu. Stejně tak mu vysvětlila i veškeré možnosti, jak se před nimi chránit. On se jimi léta svědomitě řídil, v bezpečí domova za zamčenými dveřmi, aby tuto nebezpečnou noc přečkal. Vše se změní, když mu zavolají z nemocnice, že jeho babička umírá a milý Tim chtě nechtě vyráží na cestu za nebezpečím halloweenské noci.

Jack – Pat Carigan

Kdo by neznal povídačku o šejdíři Jackovi, obcházejícím světem se svou lucernou vyřezávanou z tuřínu. Odsouzený k bloudění po zemi až do skonání světa, neboť Nebe i Peklo jsou mu navždy zapovězeny. Pravda, je ještě jedna možnost, jak by se mohl své kletby zbavit. Někdo je ovšem pověřen úkolem dohlédnout na to, aby k tomu nikdy a žádných okolností nedošlo.

Ztraceni ve tmě – John Langan

Pátrání po zákulisí vzniku hororového filmu, který je opředený fantaskními domněnkami a legendami, si dal za svůj úkol jeden vysokoškolský profesor, který shodou okolností kdysi režisérku tohoto snímku na vysoké škole vyučoval. Navíc je právě desetileté výročí uvedení filmu. Některé dohledatelné historické události sloužící za inspiraci k filmu odkazují na nedaleký opuštěný důl, kde údajně došlo i k natočení původních materiálů. Ovšem, podle hesla Kdo se moc ptá, moc se dozví, ani sám tazatel dopředu netuší, co mu odpovědi na jeho otázky přinesou.

První Halloween na Měsíci – John R. Little

Ve vzdálené budoucnosti, v níž poslední hrstka lidstva přežívá na podzemní základně na Měsíci, dojde učitelka se svými žáky k přesvědčení, že by mohlo být velikým přínosem pro komunitu znovuoživení pradávného pozemského svátku Halloween a oslavu provést na měsíčním povrchu. Ovšem ani tato zdánlivě nevinná kratochvíle se neobejde bez skrytých nebezpečí.

 

Knižní hororová antologie Stíny Halloweenu od pro českého žánrového čtenáře poměrně známé editorské dvojice Ellen Darlow & Lisa Morton je doslova napěchovaná reprezentativními povídkami plně splňujícími předsevzatá kritéria kvality tohoto bohatého tématu. Po přečtení celé knihy je více než zřejmý záměr obou editorek, které při výběru příspěvků dbali především na jejich staromilsky tradiční vyznění. To se přispívajícím autorům podařilo na výbornou, a to i přesto, že jsou více než dvě třetiny příběhů situovány do současnosti.

Z tohoto důvodu by při četbě mohli jistou hořkost pociťovat čtenáři, kteří si spíš potrpí na krev a explicitní násilí než na pomalé utváření hutné atmosféry. Ovšem i ty si při četbě nakonec kniha přece jen získá. Paleta uvedených příběhů je natolik pestrá, že nenechá chladným opravdu nikoho. Až by se dala antologie Stíny Halloweenu s klidem označit za jednu z nejlepších knih na českém trhu za loňský rok.

Při hodnocení příběhů jsou nejlepšími povídkami vůbec ne nečekaně právě ty, při jejichž psaní autoři čerpali z nekonečné inspirace mytologií a legend národů, které tento veskrze moderní svátek světu daly. Jmenovitě se jedná o díla s názvy jako Vilín, Nos Galal Gaeaf, Temnou nocí, Království cukrových lebek a afrikánů a v neposlední řadě Neotáčej se. Ty svojí vypravěčskou hodnotou naprosto vyčnívají. Na druhou stranu se najdou i povídky, při jejichž četbě se čtenář královsky pobaví, kupříkladu Amber už víckrát nepozveme.

Za nadprůměrnou kvalitou knihy samozřejmě stojí i velmi dobře zvládnutá překladatelská práce. Největší díl této náročné práce heroicky odvedl Milan Žáček, kterému svou troškou přispěli Adéla Bartlová, Petr Kotrle, Richard Podaný a Roman Tilcer, čímž připravili českým milovníkům kvalitní hororové literatury tuto laskominu vhodnou nejenom na sychravé podzimní a dlouhé zimní večery, i když v těchto obdobích roku bude chutnat zaručeně nejlahodněji.

Poznámka šéfredaktora: Tato recenze to neměla lehké. Do redakčního šuplíku se dostala někdy v lednu a úspěšně zapadla. A tak ji vydáváme až… no, skoro před Haloweenem. Tímto se omlouvám Pavlovi i Carcose!

Ellen Darlow & Lisa Morton (editoři): Stíny Haloweenu

Vydala: Carcosa.2022

Edice: Halloweenská knihovna, svazek 3.

Překlad: Milan Žáček, Adéla Bartlová, Petr Kotrle, Richard Podaný a Roman Tilcer

Obálka: Dawid Boldys

Počet stran: 368

Vazba: pevná/vázaná bez přebalu

Cena: 459 Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď