Ohlédnutí: Vstoupíte na palubu šíleného Paragona?

Druhé díly jakékoli série se většinou netěší velké oblibě a málokdy dosahují stejných kvalit jako jejich předchůdce, a jen ve velmi výjimečných případech jej dokáží překonat. Naštěstí se ale najdou výjimky. Jednou z nich je Šílená loď, druhý román z trilogie Živé lodě z pera Robin Hobb.

ObálkaPokračujeme tam, kde jsme skončili

Bingtown je již po staletí sídlem starých kupeckých rodin, které na základě smluv s obyvateli Deštné divočiny jako jediné vlastní vzácné a drahé živé lodě – plavidla z magického dřeva, jež do sebe absorbuje osobnost a vzpomínky svých kapitánů. Zažité pořádky se ovšem otřásají v základech – bují obchod s otroky, námořní trasy křižují pirátské lodě a kupecké rody přicházejí o své bohatství, jelikož satrapa rozdává zemědělskou půdu cizincům a nedbá dlouholetých tradic a slibů.

Vestritovi, jedna z obchodnických rodin Bingtownu, se dostali do svízelné situace, z níž je měla dostat živá loď Vivacia. Dlouholetý kapitán lodi, Ephron Vestrit, na smrtelné posteli jmenoval svým nástupcem zetě Kylea Havena. Ephronova dcera a právoplatná dědička rodinného plavidla, Althea, se však odmítá s touto situací smířit a udělá vše proto, aby Vivacii získala zpět. Po několika měsících plavby na palubách jiných lodí se vrací zpět, aby se přihlásila o své dědictví.

Do hry ale vstoupí ambiciózní pirát Kennit, jenž se chce stát králem pirátů. Jádro jeho plánu spočívá v uloupení některé z živých lodí. Mořské proudy mu do cesty nakonec přivedou Vivacii. Zprávy o jejím ukořistění představují pro Vestritovy zdrcující ránu, protože tím přišli o svou poslední možnost záchrany. Althee nezbývá nic jiného než s pomocí přátel odkoupit Paragona, šílenou živou loď, spustit jej na vodu a pokusit se Vivacii vyrvat z Kennitových spárů.

 Šílená loď začíná přesně tam, kde Magická loď skončila. Autorka byla naštěstí tak hodná, že na prvních pár stránkách do svého vyprávění zakomponovala velice rychlou a krátkou rekapitulaci nejdůležitějších událostí. Čtenář se díky tomu může pomalu rozkoukat a v klidu se rozpomenout, kde se jednotlivé postavy nacházejí a jak se tam dostaly. Avšak vzápětí přechází Robin Hobb plynule k pokračování načatého příběhu, který je v porovnání s předchůdcem již od samého začátku velice svižný – v jedné z prvních kapitol dojde dokonce k amputaci končetiny.

Staří i noví známí v promyšleném světě

Vzhledem k tomu, že už v prvním díle došlo k vysvětlení procesu obživnutí lodí, proběhlo představení hlavních hrdinů a nastínění politické situace, nemrhá spisovatelka zbytečně časem a nezaplňuje stránky již známými fakty. Místo toho se raději soustředí na přidání nových dějových linií (zásnuby Malty Vestritové s Reynem Kuphrusem, cesta satrapy Cosga s poradkyní Serillou do Bingtownu nebo záchrana Paragona a jeho spuštění na vodu) a rozvíjení politiky.

Většina románů s několika postavami a příběhovými liniemi trpí tím, že některé z nich jsou zajímavější než ty druhé. Šílená loď ovšem představuje jakousi výjimku. Je to dáno tím, že si autorka dává velice záležet na psychologii a vývoji jednotlivých postav. Největším vývojem projde pravděpodobně Malta Vestritová/Havenová, jež z manipulativního, rozmazleného a sobeckého fracka dospěje v mladou soběstačnou ženu ochotnou obětovat se ve prospěch rodiny. Čtivosti a poutavosti napomáhá i skutečnost, že hlavní hrdinové z prvního dílu byli poněkud zatlačeni do pozadí a do středu dění se dostávají postavy vedlejší. Robin Hobb v Šílené lodi nepřešlapuje na místě a zbytečně příběh nerozmělňuje. Místo toho jej obohacuje minulostí starých známých, díky čemuž na povrch vyplynou jejich motivace.

V obou případech nezbývá čtenáři tudíž nic jiného, než svůj názor s přibývajícími stránkami postupně měnit a nahlížet na všechny ve zcela jiném světle. Patrně nejrozporuplnější pocity vyvolává Kennit, jenž je skutečným ztělesněním charismatického vůdce, který říká lidem to, co chtějí slyšet, motivuje ostatní k velkým večem a jeho cíle působí ušlechtile. Za každým činem se ale skrývá čirá vypočítavost a vším sleduje jen své vlastní cíle.

Za zmínku stojí i promyšlený svět a neobvyklý pohled na draky. Robin Hobb postupně odhaluje vzájemnou spojitost magického dřeva, živých lodí a obrovských mořských hadů s těmito bájnými a vyhynulými tvory. V souvislosti s tím autorka zavede čtenáře i do exotického a pozoruhodného prostředí Deštné divočiny, jejíž města se nacházejí v korunách mohutných stromů, kde jednotlivé domy propojují provazové mosty. O propracovanosti svědčí i pomalé poodkrývání historie prastarých civilizací, které tuto zajímavou část světa před několika staletími obývaly.

Pár chybiček se vloudí

Přes veškeré klady však Šílená loď trpí několika nedostatky. Jeden z nich představují akční scény, jež se v knize sice objevují, ale v porovnání s ostatními částmi jsou výrazně slabší a pro můj osobní vkus trochu krátké. Robin Hobb opět bohužel nevyužila veškerý potenciál, který obživlé lodě v tomto bodě nabízejí. Zamrzí to o to více, že si autorka připraví vše pro oblehnutí přístavu Bingtownu, ale ve finále čtenářům nedopřeje ani několik stánek popisu boje nebo alespoň obrany tohoto města. Dokáži si představit jiné spisovatele, kteří by neváhali a takové bitvě by věnovali minimálně celou jednu kapitolu.

Jisté výhrady lze vnést i k poněkud skokovému vývoji některých postav, což má na svědomí patrně věnování většího prostoru novým hlavním hrdinům a upozaděním těch starých. Nejvíce je tato skutečnost patrná u Wintrowa a Vivacie, o jejichž myšlenkových pochodech se čtenář v porovnání s Magickou lodí dozvídá naprosté minimum a nemá proto možnost sledovat postupné změny jejich názorů.

I přes pár nedokonalostí zůstává přesto Šílená loď více než zdařilým pokračováním Magické lodi. Robin Hobb v druhém díle zásobuje čtenáře neustále něčím novým, takže mu nedává prostor k tomu, aby se nudil. Díky tomu není Šílená loď jen jakousi prázdnou výplní mezi prvním a posledním dílem trilogie, ale plnohodnotým pokračováním rozehraného příběhu.

Plavbu na šíleném Paragonovi lze předně doporučit těm, keří již na palubu živých lodí vstoupili a pobyt na nich si užívali. Ti, kteří znají Magickou loď, vědí co očekávat, jelikož Šílená loď se jí v mnoha ohledech podobá. Pokud první román ze světa živých lodí neznáte, a přesto se do druhého dílu pustíte, pak s největší pravděpodobností neporozumíte vzájemným vztahům mezi postavami a patrně vám budou unikat některé důležité spojitosti.

 Robin Hobb: Živé lodě II. (Šílená loď)
Překlad: Jan Kozák
Obálka: Jan Patrik Krásný
Vydal: FantomPrint, 2012
Počet stran: 560
Cena: 349 Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zanechat odpověď