Vyhlášení 4. ročníku literární soutěže Žoldnéři fantazie (PR)

Nemáš do čeho píchnout? Nebojíš se trochy té krve a potu? Rád riskuješ? Tak neváhej a přidej se k Žoldnéřům fantazie!

Podmínky soutěže:

 • rozsah prací nesmí překročit 46.000 znaků včetně mezer (budeme to ověřovat, tak si to zkontrolujte – např. ve Wordu)
 • počet zaslaných prací od jednoho autora není omezen (ale uvědomte si, že budete konkurovat sami sobě)
 • povídky musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky (Žoldnéři fantazie se profilují jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte jinam)
 • nesmí jít o práce již publikované, k publikaci připravované nebo obeslané v jiných soutěžích
 • každou práci vytiskněte ve 3 exemplářích, jednostranně, na formát A4 čitelným (méně je někdy více, takže nedoporučujeme různé umělecké fonty) fontem velikosti 12 s řádkováním 1,5 a všemi okraji nejméně 1,5 cm
 • práce sešijte sešívačkou nebo nějak jinak svažte (doporučujeme pro jistotu i číslovat stránky – když se práce změní v salát, je identifikace pořadí stránek někdy náročná)
 • soutěž je anonymní, takže práce nikde nepodepisujte!
 • k zásilce připojte v zalepené obálce papír, na němž bude vaše pravé jméno, adresa, datum narození, email, telefon a názvy všech vámi zaslaných prací (organizátoři budou respektovat přání autora být publikován pod pseudonymem, ale v obálce musí být vaše skutečné jméno a adresa!)
 • 3 nepodepsané exempláře od každé povídky + zalepenou obálku s osobními údaji zašlete poštou na adresu Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. Na obálku napište heslo »Žoldnéři«
 • zároveň (tj. povídku musíte poslat poštou i elektronicky, jinak nebude do soutěže přijata!) zašlete povídku v elektronické formě z emailové adresy, která v zájmu zachování anonymity neobsahuje vaše jméno a příjmení (můžete si pro tento účel vytvořit třeba email na jméno postavy) na adresu zoldneri-fantazie@seznam.cz (soubor potřebujeme pro případné vydání a pro kontrolu délky práce)
 • organizátoři soutěže si vyhrazují právo (ne povinnost) na jedno otištění povídky
 • uzávěrka je 31. května 2012

Soutěžní příspěvky nevracíme. Jsou archivovány pro další studium a stejně byste je zpátky nechtěli; po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak.

O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z Vás, kteří se umístí, včas informujeme.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

4 komentářů

 1. Pokud Straky do konce soutěže nezkrachují kvůli sebevražedné zálibě v publikování začínajících autorů, tak vítěz a pár dalších šťastlivců, kteří se budou Broncovi zdát publikovatelní, vyjdou ve sborníku a dostanou honorář.

 2. Kulaginovi|: Ano, platíme honoráře, byť ne moc vysoké. Pro autora je v témhle fázi asi větší odměnou pozornost publika, potažmo odborníků…

  Erik: Je mi líto, ale slovenská díla jsou problém pro porotu. Ne, že by jim porotci nerozuměli, ale prostě to není možné hodnotit v jedně lajně s českými. A pokud by něco postoupilo, bál bych se ještě víc reakcí normálního publika (a tím nemyslím nějakého odporu, jen snížení prodejnosti…)

Zveřejnit odpověď