7 Divů světa: Duel

  • Autor:
  • Nakladatelství: ADC Blackfire Entertainment, Repos Production
  • Cena: 799 Kč
  • Vyšlo: 25. 6. 2018
  • Žánr:
  • Provedení: krabice
  • Autor obáky:
  • Počet stran:

„Tu stojí Kolos, vysoký sedmdesát loket, vytvořený k podobě boha Hélia.“

  • Filón Alexandrijský

Hra 7 Divů světa: Duel je určena pro dva hráče, čerpá ze známé hry 7 Divů světa a cílem hráčů bude předčit svého soupeře na poli vědeckém, vojenském a státnickém.

Příprava hry:

Pro každou hru je náhodně vylosováno 5 žetonů pokroku, 2× 4 divy, z balíčku každé epochy jsou odstraněny 3 karty a do balíčku třetí (poslední) epochy jsou přidány tři náhodné karty cechů. Hráči si vyberou karty divů systémem „1–2–1“ ve dvou kolech, kdy pokaždé jsou na výběr 4 divy a začínající hráč se střídá. Poté je rozložen úvodní obrazec z karet pro první epochu.

Průběh hry:

Hra se skládá z tahů hráčů. Tahem hráče je míněno odebrání jedné karty z obrazce, který je vždy na začátku kola (epochy) vytvořen z karet této epochy. Některé z karet jsou otočeny lícem nahoru, jiné lícem dolů a karty se navzájem překrývají. Platí, že hráč si smí vzít pouze kartu, která není překryta jinou kartou. Pokud je odkryta karta, která leží lícem dolů, otočí se lícem nahoru. Kartu, kterou si hráč vzal, smí využít třemi způsoby:

Umístí ji jako budovu do svého města
Využije ji pro stavbu divu
Zahodí ji a získá tak mince

Stejně jako v 7 Divech mezi kartami najdete hnědé a šedé (produkční), červené (vojenské), zelené (technologické), žluté (obchodní), modré (civilní) a konečně fialové (cechovní) budovy. Počet druhů surovin i zboží je zde omezen (3+2 oproti 4+3 v 7 Divech) a jakákoli surovina/zboží se dá kupovat z banku za mince, ale o to dráž, čím více tohoto zboží produkuje soupeř. Každý hráč má také k dispozici 4 divy světa, z nichž každý je postaven obětováním právě jedné karty. Celkem však ve hře může být maximálně 7 divů, takže jakmile některý z hráčů postaví svůj čtvrtý div, druhý hráč již nesmí svůj čtvrtý div do konce hry postavit. Divy přinášejí jednorázové efekty ve hře a vítězné body.

Pokud hráč vyloží dvě technologické karty se stejným symbolem, smí si vybrat jeden ze žetonů pokroku nalosovaných na začátku hry. Ty mohou přinášet jednorázové nebo trvalé výhody po zbytek hry.

Kolo (epocha) končí po rozebrání všech karet. Nachystá se nový obrazec, určí se začínající hráč a pokračuje se stejným způsobem s kartami nové epochy.

Konec hry:

Hra končí po skončení třetí epochy. Kromě klasického vítězství na body existuje v této hře možnost okamžité výhry – tzv. „technologické“, příp. „vojenské“ vítězství. K prvnímu dojde, pokud hráč nasbírá 6 různých symbolů technologií. Ke druhému pak, pokud „konflikt“ probíhající mezi hráči (řeší se posunem figurky po stupnici v závislosti na počtu vyložených mečů; na konci hry je za investování do vojenství možné získat vítězné body) dorazí do hlavního města některého z hráčů – ten prohrává.

Herní doba: 30 min

Počet hráčů: 2

Věk: od 10 let

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď