Kushielova střela – Carey Jacqueline

Recenze originálu.
V zemi Terre D’Ange koluje lidem v žilách božská krev. D’Angelinci odvozují svůj původ od blahoslaveného Eluy, dítěte Yeshuy ben Yosefa a Magdeleny a jeho družiny andělů, kteří opustili nebe, aby ho následovali. D’Angelinové, krásnější než jiní lidé, talentovanější, svobodnější duchem i tělem, žijí podle Eluova přikázání: Miluj podle touhy své. Kushielova střela je úžasná fantasy z alternativního světa od nováčka Jacqueline Carey.

Phèdre, nechtěné dítě bývalé adeptky bohatých domů rozkoše Nočního dvora, se narodila s šarlatovou skvrnkou v oku. Pro většinu je to ošklivá vada. Jen někteří chápou její vzácný, pravý význam: Phèdre je anguisetta, vyvolená oběť Kushiela, anděla trestu, povolaná k tomu, aby přijímala rozkoš v podobě bolesti. Jedním z těch, kteří si uvědomí její cenu, je Anafiel Delaunay, šlechtic s falešným jménem a tajemnou minulostí. Vykoupí ji ze služby a začne ji cvičit jako jedinečnou a zvláštní kurtizánu – a také jako zvěda, který má posloužit jeho záhadnému pátrání po informacích v třpytivém  propletenci d’angelinské dvorní politiky.

Phèdre vyrůstá v přepychu, vzdělávána v uměních jak tělesných, tak duševních. Je bystrá, má talent pro pozorování a skvělou paměť. Pak ale Delaunay udělá ve spletité hře, již hraje, chybný krok, který vede ke zradě, za nějž draze zaplatí on i jeho domácnost. Phèdre je prodána do otroctví mezi svárlivé, barbarské Skaldy, doprovázena pouze Joscelinem, mladým příslušníkem bojového mnišského řádu, který je jejím osobním strážcem.  Skaldové však nejsou tak dezorganizovaní, jak se zdá. Objevil se vůdce, který je chce sjednotit, a v pohybu je nebezpečné spiknutí, jež ohrožuje svobodu Terre D’Ange. Phèdre musí najít způsob, jak uniknout a varovat svou domovinu – a přežít následky.

Tento objemný, smělý román dovedně spojuje několik forem – zčásti epické dobrodružství, zčásti erotickou odyseu, zčásti kroniku politických intrik. Odehrává se v alternativní Evropě, v čase, který, jak se zdá, zhruba odpovídá vrcholné renesanci (kulturní období jsou však smíchaná; některé kultury, s nimiž se Phèdre setkává, jako například Skaldové, mají kořeny v dřívější éře). Jedna z věcí, jimiž je kniha zábavná, je právě hledání shod – Skaldů s germánskými  kmeny, Albanů s britskými, Caerdické unie s italskými městskými státy a tak dál – a také rozdílů: například Albany si nikdy úplně nepodmanila Tiberijská říše (autorčina obdoba Říma), což se ukáže být pro příběh důležité. Mimořádně dobře jsou vykresleny rozdílné kultury a složité politické konflikty, které je rozdělují – v kombinaci historických detailů reálného světa a fiktivní politiky, která je tak přesvědčivá, až byste místy přísahali, že nečtete fantasy, ale historický román.

Některé čtenáře nepochybně odradí autorčino otevřené líčení neobvyklé sexuality Phèdre. Ale i když jsou mnohé sexuální scény evidentně pro efekt, nejsou bezúčelné ani přehnaně dlouhé (a vždy jsou popsány velice elegantně). Carey se navíc daří to, na čem mnozí autoři využívající erotický námět pohoří – nejen že udělala z Phèdřiny sexuality nedílnou součást příběhu, ale vytvořila složitou, odlišnou hrdinku, kterou zdaleka neurčují jen její zvláštní touhy. Phèdre není obyčejná masochistka, ale žena, která se podřizuje proto, že se tak rozhodla, a proto, že je to její profese, což samo o sobě vyžaduje zvláštní sílu. „To, co se podvolí, není vždycky slabé,“ řekne jí v jednom okamžiku jasnozřivý přítel; a ona v knize znovu a znovu dokazuje, že to je pravda.

V Kushielově střele je mnoho dalšího, co si zaslouží chválu: živé postavy, vzrušující děj, pečlivě propracované detaily kultur a legend, vytříbený styl prózy (Jak vzácný to požitek, číst opravdu dobře napsaný román epické fantasy!). Jako u každého velkého, ambiciózního díla se najde také několik námitek: kniha je možná o něco delší, než je třeba, a důležitá postava Joscelina, zpočátku velice silná, bohužel ve většině poslední třetiny románu ustupuje do pozadí, čímž okrádá nejednoznačné romantické rozřešení o část působivosti. Celkově se však jedná o skutečně kvalitní debut, který spojuje originální motivy, inteligentní budování světa a dovedný styl takovou měrou,  která je na dnešním trhu s fantasy až příliš vzácná. Jacqueline Carey by měl okamžitě vynést mezi nejzajímavější a nejtalentovanější ze současné spousty vycházejících hvězd fantasy.

Recenzi pro FP přeložil (translated by) Petr Kotrle
First appeared in
SF Site, translation published by kind permission of the author.

Román chystá nakl. Triton. Všechny názvy zmíněných (česky nevydaných) knih a děl jsou pracovní, což se týká i termínů z recenzované knihy, jež mohou být řešeny v budoucím, reálném českém překladu jinak.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

Zanechat odpověď