Tři bábiny kobyly: Historická fantasy z raného středověku

Pokud se zajímáte o českou fantastiku, pak vám patrně neuniklo jméno Věry Mertlíkové, jejíž povídky se objevily v řadě antologií – Žoldnéři fantazie VI., VII., VIII., Zpívající věže, Struny osudu, Tovaryši kalamáře nebo Žena se sovou. Nakladatelství Straky na Vrbě vydalo její první román Tři bábiny kobyly.

Konstantinopol v desátém století. Město, v němž se konají vozatajské závody. Nikolas, patnáctiletý mladík, má prostý sen – vyhrát v barvách své stáje a oženit se s dívkou, do níž se zakoukal. Osud, náhoda či soubor událostí způsobí, že mladíkovi nezbývá nic jiného než město opustit. Před odchodem se na něj usměje kapička štěstí a seznámí se se dvěma působivými muži, kteří se jej rozhodnou na jeho pouti doprovázet. Od jednoho z nich vyslechne legendu o ženě, jež má kdesi na Moravě chovat ty nejlepší koně pod sluncem. Nikova cesta tak dostane jasný cíl a směr: jet na Moravu, najít onu ženu, vysloužit si od ní koně a vrátit se do Konstantinopole a vyhrát závod.

Naivní mladík Nik, vychytralý obchodník Jaško, jenž si dokáže poradit snad se vším za každé situace, a prostý dobrosrdečný svalovec Bojan tvoří trojlístek hrdinů, který čtenáři hned padne do oka. Nik, Jaško a Bojan jsou dobráci od kosti ochotní podat pomocnou ruku. V tom tkví ovšem jedna ze slabších stránek knihy, jelikož se může zdát, že jsou v některých případech ochotní až moc. Drobounkého zaškobrtnutí se autorka dopustila u Nika, jehož chování ne vždy zcela odpovídá jeho mladistvému věku. Přesto se spisovatelce se podařilo vykreslit sympatické postavy a v průběhu cesty z Konstantinopole na Moravu postupně poodhaluje jejich historii.

Věra Mertlíková zvolila Nika jako vypravěče svého příběhu. Výhodou tohoto přístupu je, že čtenář může k postavě snadněji přilnout a lépe se do ní vcítit. Na druhou stranu se v něm skrývá i jedno drobné úskalí, které je nejvíce cítit v akčních pasážích, kdy se čtenář dívá jen Nikovýma očima a vidí tak jen jednu část celé scény. To je poněkud škoda, protože autorka si s bojovými scénami umí dobře poradit. Tento bod ve velké míře závisí na čtenářských preferencích, nicméně pokud jste zvyklí na popis boje z více úhlů, budete to v tomto případě postrádat.

 

Slovanské mýty a legendy

V knize se rozvíjí dvě dějové linie, které se po kapitolách pravidelně střídají. Hlavní linií je příběh Nika a jeho přátel, druhá se odehrává v jiné časové rovině (minulosti) a její souvislost s první vyplouvá na povrch až s přibývajícími stránkami. Za zmínku stojí, že jednotlivé kapitoly v první polovině knihy připomínají spíše volně navazující povídky.

Příjemnou tečkou je doslov, v němž Mertlíková uvádí, z jakých slovanských legend a pověstí vycházela. Krom toho nabízí i menší charakteristiku období 10. století na Moravě, přičemž se soustředí především na problematiku vozatajství a koní. Právě znalost historických reálií dodává příběhu onu správnou atmosféru raného středověku. V samotném příběhu autorka navíc dobře zachytila otázku střetávání se křesťanství se slovanským náboženstvím.

Tři bábiny kobyly představují zástupce historické fantasy, která pracuje se slovanskými bohy, mýty a legendami, a v níž se objevují bytosti jako rusalky a vodníci. Neočekávejte proto vzduch prosycený magií a vybuchující kouzla, protože to zde nenajdete. Máte-li rádi tento žánr, slovanské mýty a legendy, nebo máte jen kladný vztah ke koním, neváhejte a po této knize sáhněte.

 

Tři bábiny kobyly: Věra Mertlíková
Vydal: Straky na vrbě
Ilustrace: Kazi Lukovská
Obálka: Lucie Filimonová
Počet stran: 528
Cena: 333 Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page