X – rudé znamení jako předzvěst neodvratitelného zlovolného zániku

Co by člověk udělal, pokud by se mu do rukou dostal tajemný předmět, kupříkladu v podobě obstarožního deníku v kožené vazbě, a již jen samotná přítomnost takovéhoto předmětu v jeho rukách vlastně předznamenává jeho smrt? Navíc je znamením toho, že jakási síla či síly si jej vybraly podle určitých vlastních kritérií, kteréžto vlastnosti přesně spěly k neodvratnému zániku daného člověka třímajícího v roztřesených rukou nechápavě a nevěřícně tento deník?

Na tyto úvahy přímo i nepřímo odpovídá román kanadského spisovatele Davida Demchuka, vydaného u Golden Dog (Edice Světového hororu, svazek 12), pod českým názvem X (v originále výstižněji Red X).

Příběh vyprávěný na stránkách této knihy začíná v Torontu roku 1984 zmizením Ryana Wilkse pracujícího jako barman. Policii jeden ztracený gay vůbec nezajímá, tak se o jeho hledání pokoušejí alespoň lidé z gay komunity, kteří jej znali. Jediné, čeho se dopídí, je tajemný starý deník v Ryanových věcech, psaný různými rukopisy a všemožnými jazyky. Tato část příběhu skvěle poslouží k poznání prostředí a základních postav i k nastínění toho nejděsivějšího mystéria, že totiž Ryan rozhodně nebyl prvním ani posledním zmizelým.

Následně přichází první autorova vsuvka, jakožto vypravěče, vypořádávajícího se s problematikou vznikajícího rukopisu i svého vlastního života, jakožto reálií ze skutečnosti, které jej inspirovaly i děsily současně. Tyto oddíly jsou vyvedeny graficky odlišně a vypadají jako napsané na stroji.

To už se čtenář přesouvá do roku 1992, v němž naplno rozvrací už tak okolním světem zkoušenou LGBTQ komunitu mor AIDS epidemie. Některé postavy se ztratily/zemřely, kdo ví? Jiné, nové se dostávají ke svému slovu. A stále dochází k nevysvětlitelným zmizením spojeným s tajemným deníkem a postavou mladého venkovsky oděného chlapce jako z jiné doby, kterého nemůže spatřit úplně každý, ovšem jeho spojení s deníkem, majestátním platanem v parku, a zmizeními se stává více než zřejmým.

Aby nedošlo ke zbytečným vyzrazením pointy dochází k několika dalším přesunům v ději vždy přesně po osmi letech střídaných pravidelně autorovými vsuvkami, až do roku 2016, kdy se i sám autor z role vypravěče vymaňuje a stává se aktérem a poznamenanou tragickou spoluobětí svého vlastního příběhu. Znamení rudého X nikoho nepustí, naopak všechny ještě více zaplétá do vyprávění daleko staršího, než si kdokoliv dokázal představit. Vyprávění sahajícího až na skotská vřesoviště a blata, dokonce možná ještě dále do legend a mýtů pradávných Keltů o hrůzném vlku podobném tvoru.

Autor David Demchuk se ukázal jako skvělý vypravěč, který dokázal vytvořit mnohovrstevné temné a mrazivé vyprávění z prostředí více než zajímavého, a to jistě nejen pro českého čtenáře. Navíc se jedná o úctyhodný testament mapující několik desítek let v oblasti torontské gay komunity a ukazující, jak byla postupně rozmělňována a stravována časem a okolním prostředím. Změnami, vedoucími nejen ke změně životů samotných lidí, nýbrž i prostředí, ve kterém žili a chvílemi se cítili i svobodně, než jim i toto neodvratné změny vzaly.

Rozhodně se nejedná o tuctový žánrový román. Reflektuje toho v sobě až příliš, než aby mohl být prostě nazvaný hororovým, přesto je v něm hororový motiv neoddiskutovatelně zapletený, a to mistrovským způsobem. Zážitku z četby ještě navíc přispívají skvěle pojata měnící se vizuální podoba knihy, za níž stojí Michal Březina se samozřejmě zdařilým překladem Martina Štefka.

Pokud někdo hledá něco výjimečného, musí počítat i s nutným přihlédnutím k tomu, zda základní nosné téma LGBTQ komunity bude jeho šálkem kávy, ale jinak s touto knihou rozhodně neudělá chybu.

David Demchuk: X

Vydal: Golden Dog, 2023

Edice: Světový horor (svazek 12)

Překlad: Martin Štefko

Obálka: Michal Březina

Počet stran: 300

Cena: 399 Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď