Po sezoně - Jack Ketchum

Hned na začátku knihy se čtenář dozvídá, že v městečku Dead River je něco špatně. Po zběsilé honičce, kdy mladou ženu prohání velmi kruté děti, si autor dovoluje na útlou knížku celkem dlouhý úvod. V něm se seznámíme s postavami příběhu. Dozvíme se o šestici mladých lidí z města, kteří se rozhodli strávit pár dní na samotě na venkově. Seznámíme se s policisty, kteří po přepadu mladé ženy získávají neblahé tušení, že se někde v blízkém okolí pohybuje skupina zdivočelých lidí, kteří mají jednu moc špatnou vlastnost – nevadí jim jíst lidské maso. A nakonec poznáme i je, včetně jejich historie, která se schovává v rozhovorech dalších postav a v interpretaci novinových článků. Třetí den (nebo spíš noc) příběhu je pak ve znamení krvavých událostí, ale o těch si už musíte přečíst sami.

Po sezoně neobsahuje žádný fantastický prvek. Síla tohoto hororu je založena na podmanivé uvěřitelnosti. Proto ten dlouhý úvod, kde autor skvěle nastiňuje smýšlení a charakter postav. Založit příběh na střetu primitivismu a civilizovanosti je vlastně jednoduchá, a přitom geniální myšlenka. Dalším plusem románu je skutečnost, že se jedná o autorovu prvotinu, která však již zachycuje jeho punc výjimečnosti, která se odráží v jeho vypravěčském stylu.

Ketchum je předchůdce Barkera. Syrovost, s jakou popisuje svoje scény, zůstala v románu zachována i přesto, že původní verze byla americkým nakladatelem výrazně proškrtána. V této verzi románu jsou ovšem navráceny aspoň některé zásadní scény. Konec vám připomene jednu scénu z dnes již klasického filmového hororu, koneckonců autor se k tomu v doslovu přiznává. V doslovu popisuje i jeho rozpory s nakladatelem či nevoli, s jakou byla kniha přijata na knižním trhu. Až v tu chvíli si člověk uvědomí, že byl ve své době Ketchum velkým novátorem a jak velký pokrok udělal od té doby moderní horor. V současnosti už většině čtenářů výrazně otrnulo ve vnímání hrůzy.

Na konci knihy je pak předmluva Douglase E. Vintra. Ta obsahuje mnoho spoilerů, na což nakladatel příkladně upozorňuje; hlavně proto se v knize ocitá až na závěr. Úvod vám pomůže se na knihu podívat ještě trochu z jiného úhlu a třeba vám i vysvětlí, proč tento horor působí tak silně.

Přesto i v dnešní době se najdou citlivější povahy, kterým bych tento román nedoporučoval. Minimálně jim může přinést neklidné spaní. Na druhou stranu je současnost v mnohém rafinovaně krutější, takže knihu mohou mnozí brát jako malého průvodce do temných oblastí lidské mysli.

Dead River, nejvýchodnější výspa Spojených států. Je po sezoně, letní hosté odjíždějí, na městečko, okolní lesy a pobřeží dosedá ospalost. Tu však naruší křik ženy slepě prchající před skupinou rozběsněných, krvelačných tvorů… Je po sezoně a v odlehlém domě u lesa našla klid na práci mladá redaktorka z New Yorku. Z odloučení se ji chystá vytrhnout pětice jejích přátel, a spolu s nimi i něco, co by si nikdo z nich nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech…

Jedno z klíčových děl literárního hororu, syrový román o střetu civilizovanosti s primitivizmem, si konečně nachází cestu k českému čtenáři jako první svazek edice Moderní díla hororu. Román předkládáme v necenzurované podobě s předmluvou historika žánru Douglase E. Wintera a autorovým doslovem, kde Jack Ketchum líčí jeho nelehkou genezi plnou střetů s původním vydavatelem, na nějž byl text až příliš drastický. (anotace)

  • Po sezoně
  • Autor: Jack Ketchum
  • Překlad: Milan Žáček
  • Série: Kanibalská série 1
  • Forma: paperback
  • Počet stran: 240
  • Cena: 219 Kč
  • Vydal: Laser-books, 2011
Jan Michálek (redaktor)

jan.michalek@fan­tasyplanet.cz