New Space Opera 2 - Dozois Gardner a Strahan Jonathan (eds.)

New Space Opera 2 – Dozois Gardner a Strahan Jonathan (eds.)

Editorská dvojice Gardner Dozois a Jonathan Strahan nám ve svém výběru podruhé dávají ochutnat to nejreprezentativnější z povídkové tvorby moderní space opery. Dostáváme naservírované doslova „horké zboží“, žádné z publikovaných děl není starší více než dva roky, zvučná jména, ale nikdo z těch, kdo byl přítomen v „jedničce“. Nezbývá než posoudit, zdali je tato konstelace hvězd příznivá.

Trix Solier - Čarodějův učeň - Lukjaněnko Sergej

Trix Solier – Čarodějův učeň – Lukjaněnko Sergej

Synovi půlvévody Retta Soliera Trixovi se během několika okamžiků rozpadne svět jeho skromných, ale pevných jistot – jeho rodiče jsou zavražděni, druhý půlvévoda Sator Griz uchvátí celé vévodství pro sebe, Trix je vyhnán mimo své území a posilován myšlenkou na pomstu vůči zlotřilému Grizovi se rozhoduje, co udělat dál…

Lips Tullian

Lips Tullian

Oba jsou mladí, krásní a mají před sebou zářivou budoucnost. Ona, dcera pána z Thunu, on, mladý šlechtic z Mengštejnu. Dívčin otec však při pohledu na pavouky ve své pokladnici přisoudí sličné Hedvice bohatšího ženicha a Filip, jenž je po vpádu na vynucenou svatbu zatčen, mučen, zostuzen, nadmíru rozhněván a s blesky v očích prchá do temného hvozdu, kde přísahá strašlivou pomstu hraběti Martinicovi a absolutní věrnost a lásku své Hedvice.

1 9 10 11