Úvod: Warhammer 40 000

Předkládám vám pozvání do temně gotického science fiction světa, v němž už dávno lidský život pozbyl hodnoty: jako krátké záblesky svíček v nekonečném chladu vesmírného prázdna jich každým okamžikem zhasínají miliony… Bůh-císař se zdá být jedinou nadějí. Impérium ohrožují národy mimozemských monster, zevnitř jej sžírají bouřlivé mutace i probouzení nadpřirozených schopností a jeho služebníky neustále pokouší hlasy padlých bohů Chaosu. V bezútěšné temnotě daleké budoucnosti není nic než válka!

Éra Impéria

„Zemřít pro Císaře je lepší nežli žít sám pro sebe.“

Já, Sebastian Chum, se zavazuji bezpečně vás zasvětit do podstaty Věčné války. Pojďme… ale varuji vás, není chytré cestou váhat.

Abychom pochopili svět Warhammeru 40 000, musíme pochopit vesmír, v němž se odehrává. K tomu nechť pomůže tento úryvek ze základní knihy pravidel:

Již po více jak sto století spočívá Císař na Zlatém trůnu. Z vůle bohů je pánem Lidstva a z moci jeho nepřekonatelných armád pánem milionu světů. Jeho umírající tělo je plné spících sil z Temného Věku Technologie. Je Mrtvým Lordem Impéria, pro něhož denně umírá tisíc duší, v jehož jménu je připíjeno krví a v jehož jménu je pojídáno maso. Lidská krev a lidské maso – matérie, z nichž je utvořeno Císařství.

Být člověkem v těchto časech znamená být jedním z bezpočtu miliard. Znamená to žít v tom nejkrutějším a nejkrvavějším režimu, jaký si lze představit. Toto je příběh z těch časů. Odehrává se ve vesmíru, v němž můžete žít i dnes – pokud si troufáte – neboť jde o temnou a strašlivou éru, v níž najdete jen málo útěchy či naděje. Jestliže se chcete stát součástí jeho mnohých dobrodružství, pak se připravte.

Zapomeňte na sílu technologie, luxus vědy a jistoty běžné lidskosti. Zapomeňte na přísliby pokroku a pochopení, neboť mezi hvězdami není míru, jen věčnosti krveprolévání, zabíjení a smíchu žíznících bohů.

Vesmír je obrovský, a ať už se v něm odehraje cokoliv, bude na vás pamatováno…

Tímto textem začíná naše společná pouť nejtemnějším SF světem, jaký byl kdy napsán. Většina příběhů, které z něj známe, je vyprávěna z pohledu lidí žijících pod nezbytně surovou a nekompromisní krutovládou Císařství. Podívejme se na Císařství blíže, neboť právě ono je můstkem, z nějž se vydáváme dál, do nekonečných dálav krutého vesmíru. Byli jste varováni, teď už není cesty zpět…

Posvátná Terra

“Služba končí jen smrtí.”

Naše planeta, jak ji známe dnes, nemá nic společného s tím, jak bychom ji snad mohli navštívit ve W40k. Na její tváři nejlépe pohlédneme do očí podstaty zbytku tohoto úžasného, ale nebezpečného světa…

V samém srdci Císařství a Segmentum Sol, jako maják naděje lidského pokolení, nachází se sídlo Císařovo.

Terra je jedním obrovským chrámem a kobkou zároveň. Je poseta nekončícími, stovky metrů vysokými chodbami v tuctech pater. Je změtí kamene, plastoceli a lidských těl. V nekončících proudech sem míří flotily vesmírných lodí poutníků, obchodníků a funkcionářů.

Pod zemí leží nekonečné archivy, v nichž celý národ archivářů a servitorů bojuje s logistickou noční můrou zásobení imperiálních armád a vede záznamy neustále kupředu ubíhající historie. Nad nimi pak působí další zástupy lidských bytostí ve službách Říšského kultu, Inkvizice a dalších stovek institucí.

Terra je neustále v pohybu. Ani kousíček povrchu nezůstal uchráněn potřeb lidstva a stal se buď chrámem, svatyní, archivem, nebo místem, na němž se rozhoduje o osudu celých soustav. Tato změť je tlukoucím srdcem Říše a centrem Říšského kultu, nejposvátnější církve, roznášející světlo do nejvzdálenějších koutů Galaxie… Nejposvátnějším místem je ale Říšský palác, v němž stojí samotný Zlatý trůn… ale o těchto tajemstvích není radno psát otevřeně.

“Mysl bez cíle se brzy vydá do temných míst.”

Vězte jen, že Nesmrtelný Císař na vás shlíží. Vidí vaše duše svýma utrpením zakalenýma očima. Vůle, jež jej zachránila před smrtí, se upíná ke každému z miliard jeho služebníků. Toto vědomí nechť vás provází, ať už stanete proti kterékoliv z nepřátelských forem nebo narazíte na jakýkoliv náznak korupce, zrady, kacířství nebo mutace…

Císař se pro nás hrdinně obětoval a trpí už sto století. Není větší cti než mu tento dar opětovat.

Lid Císaře

“Bolest je iluzí smyslů. Beznaděj je iluzí myšlenek.”

Ani si snad nedokážeme představit, jaké to je žít v imperiální éře. Jde o hyperbolu největších nočních můr odpůrců nacismu, fašismu, komunismu, policejního zřízení státu a ochránců lidských práv. Orwell by se mezi vysokými katedrálami imperiálních měst cítil jako v perverzní verzi svých vlastních vizí… nemluvě o Hitlerovi, Stalinovi a dalších. Ale nezoufejte. V porovnání s tím, co leží za hranicemi Císařství, je tento pro nás nepředstavitelný způsob vlády a života (něco mezi starověkým Římem a nemocným, rozpadajícím se středověkým státem) luxusem.

Proto neodsuzujte Warhammer 40 000 jako esenci toho nejtemnějšího a nejhrozivějšího, co nabízí lidská historie. Vnímejte ho jako metaforu lidské duše a povahy lidstva, kterou ve skutečnosti je… a radujte se z každého záblesku dobroty, který se objeví. Protože za hranicemi Císařství je zrcadlo namířené celému lidskému pokolení…

Tak komplikovaná je hierarchie imperiálních úřadů, stavů a organizací, že již její spletitost není schopen vnímat nikdo krom Císaře samotného.

Lidské bytosti žijí na milionech světů rozesetých kdysi dávno za časů falešného rozkvětu rasy po celé galaxii. Existují stovky kultur a další tisíce čekají na objevení. Přesto všechny nesou stejné lidské dědictví. Opakující se symbol lebky jako dokonalého symbolu lidství společně s technologií Standardního konstrukčního vzoru (zaručujícího kompatibilitu technologií světů vzdálených i stovky světelných let) dávají všem těmto kulturám alespoň základní společný ráz.

Lidstvo přežilo mnoho pádů a galaktických válek. Nepočítaně států, království a falešných říší už padlo, jen Říše zůstává už po tisíce let… ale aby nedošlo k opětovným pádům musí se na její stabilitě, bezpečnosti a rozkvětu podílet každý její obyvatel. 

 Mnoho posvátných tradic a zvyků, některých z dávných dob předků, jiných ustavených samotným Císařem za jeho mládí, dovoluje přežití Lidstva. Prvním základem Impéria je víra v Císaře. Nelze ji nijak vykořenit, nelze se jí vzepřít, nelze ji ignorovat. Lze ji jen přijmout a stát se součástí věčné války v temnotách.

Druhým je bezmezná důvěra v sílu lidské víry. Je třeba ji chránit před zrádci, mutanty i kacíři. Neboť bohové Chaosu a agenti cizích ras neustále dorážejí na okraje Císařství a po každém občanu je požadována ochota položit život na oltář víry, jakmile bude třeba. Ať už v řadách inkvizice, imperiálního námořnictva, imperiální gardy nebo v jiném z bezpočtu dílčích celoživotních poslání jednotlivce, každý musí pracovat, bojovat a žít pro ideu Impéria.

“Vítězství nevyžaduje komentář. Prohra žádný nedovoluje.”

Další tradice jsou implikacemi těch minulých. Ctnosti střídmosti, skromnosti, oddanosti a poslušnosti jsou jejich hlavními rysy.Osobní vlastnictví je privilegiem jen význačných služebníků Císaře.

Hlad, nemoc, pochyby, šílenství, beznaděj, znečištění a všudypřítomný chlad jsou jen překážky po jejichž překonání každý najde nové hlubiny své víry v Císaře. Je třeba šetřit s energetickými zdroji kdekoliv je to možné – každá svíčka hořící nazmar v neobývané místnosti by mohla namísto toho sloužit písaři v hlubinách nekončících archivů nebo jednomu z milionů hrdinných válečníků Gardy na cestě do hlubin pekelných světů Oka teroru, aby znovu a znovu porazil na kolena nepřítele Lidstva.

Impérium je kruté, ale odolné. Je nemilosrdné, ale nezapomíná. Je mocné, ale nepromíjí.

Mezi ty nejctnostnější ze služebníků Císaře patří Andělé smrti, válečníci Adeptus Astartes – Vesmírní mariňáci. Nadlidé osvícení vůlí a požehnaní krví samotného Císaře jsou rozděleni do desítek Kapitul a v Jeho jménu šíří slávu Impéria.

Dalšími neopomenutelnými služebníky jsou inkvizitoři Nejsvatější říšské Církve organizované ve třech řádech: Ordo Maleus, válčící proti démonům a všem monstrům Immatéria. Ordo Hereticus, lovící čarodějnice, mutanty i kacíře a nakonec Ordo Xenos, využívající ty nejlepší Adepty z Kapitul Vesmírných mariňáků v boji proti těm nejzákeřnějším vetřelcům a mimozemským bestiím na misích, z nichž není návratu.

“Neděsí mě hrůzy války, ale Neznámé běsy míru.”

Kromě těchto slavných organizací má Impérium jak služebníky ovládající zbraně schopné ničit celé planety (Legio Titanicus, jež na jednotlivé válečné zóny vysílá stametrové Titány…) nebo naopak najít a tiše odstranit nepřítele i hluboko v nepřátelském území (Oficio Assassinorum).

Hlavními zprostředkovateli Císařovy odplaty jsou ale Imperiální Garda a Imperiální Námořnictvo, nejpočetnější a nejmocnější armáda ve vesmíru.

“Modlitba očistí duši, bolest očistí tělo.”

O duši Impéria pečují církevní funkcionáři, pozorně ovládající všechny aspekty života imperiálních občanů, aby žádný nesešel z cesty. Kazatelé, mniši a misionáři šíří říšskou osvětu a udržují tělo, ducha i mysl jednoho každého imperiálce na cestě dobra… za použití slova, meče, kulky, ohně i mnohem účinnějších metod.

Imperiální právo a řád udržuje organizace Adeptus Arbites. Dlouhé černé pláště a výsada podle vlastního uvážení udílet trest smrti za porušení složitého Práva, připomínají každému, jak daleko díky Arbiterům dosahuje vůle Císařova k těm, kdo se jí (i nevědomky) vzepřou.

Pamětí a svědomím Impéria je pak Administratum, legie písařů, archivářů, matematiků a učenců….

Technologií a pro jiné zakázanými uměními vědy se zabývá přísný řád Adeptus Mechanicus, služebníků Boha Stroje. Jejich sídelní planeta Mars je místem pietní oddanosti Víře stejně tak jako horlivé honby za ztracenými vědomostmi starých časů.

Jednotlivé součásti Impéria (a stovky dalších menších i větších počtem, avšak nikoliv významem) udržují chod galaktické říše – zemědělci, mechanici, dělníci, vojáci, úředníci a nekončící zástupy dalších.

“Naděje je prvním krokem ke zklamání.”

Dbejte, ať jejich snaha zajistit vám život v blahobytu a světle Císařově niky nevyjde nazmar. A mějte dnem i nocí na paměti, že na vašich činech stále a neúnavně spočívá Císařův pohled.

Vesmír chladu a temnoty

“Otevřená mysl je jako pevnost s bránou beze stráží a dokořán.”

Zvrácená povaha Warhammeru 40 000 se promítá do všech aspektů science fiction. A tvůrci W40k vyřešili obvyklé peripetie žánru v nejzvrácenější tradici svého díla – psionika a posednutí Chaosem jdou ruku v ruce. Víra a šílenství jakbysmet. A co teprve Warp?

V této části úvodu do světa W40k najdete imperiální, dogmatickou verzi skutečnosti. Proto ji berte s rezervou a vězte, že pravda je mnohem, mnohem podivnější a hlavně strašnější… ale o tom snad někdy příště.

Jádro Galaxie (Segmentum Sol) je obklopeno více či méně probádanými úseky vesmírného prostoru. Miliony planet osídlených lidmi pod vládou Impéria jsou rozděleny podle funkce: chrámové, výrobní, agrikulturní, zahradní, armádní, vězeňské, archivářské a mnoho dalších tvoří složitou mozaiku spojenou celými flotilami obchodnických a transportních lodí.

“Krutost je milosrdenstvím moudrých.”

Ačkoliv je moc Impéria obrovská a dosah vůle Císařovy nedozírný, stále by nebylo možné udržet tak obrovský kus vesmíru pod jednou vládou, nebýt technologie warpových skoků a také talentu Astropathů a Navigátorů.

V populaci se rozmáhající psionický talent je čím dál tím větší hrozbou stabilitě Císařství a Černé lodi Inkvizice loví čaroděje, kdykoliv na ně narazí. Každý takto prokletý a neregistrovaný člověk musí být buď zastřelen nebo pokud to není možné, nahlášen představiteli Imperiálního kultu nebo Adeptus Arbites. Jestliže ani jedna z možností není k dispozici, je každý občan Impéria povinován obětovat život snaze daného psychotronika buď zabít, nebo předat spravedlnosti.

“Nemáme se čeho bát, kromě neúspěchu.”

Ale přestože je psionika velkým rizikem, zároveň vyřešila komunikační problém Imperiální správy. Astropati, prokletím psioniky zasažení lidé, jimž bylo dovoleno pohlédnout na pravou podstatu Císaře, získali část jeho moci… a nyní slouží jako pojítka mezi lidskými světy, ignorujíc při telepatické komunikaci omezení prostoru i času.

Ti nejmocnější jsou pak zaživa včleněni do Astronomicanu, spleti těl a vůlí nedaleko Císařského paláce na Posvátné Teře, jejichž moc září jako maják a připomínka existence Impéria  pro všechny psykery v celém známém vesmíru…

“Uznat porážku znamená zneuctít Císaře.”

Navigátoři jsou lidé jimž genetická odchylka (pěstovaná v jejich rodech hlavně zákazem mísení  s neobdarovanými lidmi) dovoluje vidět a cítit energie Warpu. Jen oni dokáží provést loď tímto proměnlivým čtyřdimenzionálním mořem, v němž jsou proudy a bouře mnohdy inteligentnější nežli Navigátor sám.

 Warp (jinak nesoucí názvy Ephemerál, Immaterium a další tucet pojmů…) je odrazem vesmíru (nebo „druhou dimenzí reality“), v němž neexistuje hmota a přírodní zákony zde nemají moc. Nejschůdnějším vysvětlením je, že jde o „stín světa“ vrhaný do nekonečna… Myšlenky a pocity živých bytostí se do Warpu promítají a zanechávají v něm nesmazatelné stopy. Interakcí odrazů těch nejčastějších a nejsilnějších vjemů vznikají warpové entity – démoni, temní bohové a mnohem horší věci, a jediné po čem touží jsou duše…

  

Warp nelze vysvětlit lidskými termíny nebo pochopit lidskými smysly a budiž Císař pochválen, že se jeho tajemstvími nemusí nikdo soudné mysli kromě Navigátorů a Astropathů zabývat.

“Požehnána budiž mysl příliš malá pro pochyby.”

Kromě psichotroniky se v populaci Impéria rozrůstají kulty Chaosu (warpového konceptu zhmotnělého do čtyř Šílených bohů a jejich nekončících armád démonů), spolky mutantů nebo i uctívačů mimozemských model. Všichni tito kacíři jsou zabíjeni okamžitě a bez soudu. 

Vyvarujte se jejich osudu. Věřte v Císaře a neodvracejte se od Jeho schovívavé vlídnosti!

“Vůle Císaře je mocí Impéria.”

Kromě přirozených a warpových nebezpečenství vesmíru se mezi hvězdami skrývají další, možná mnohem horší věci. Většina planet Galaxie je osídlena nebo nese známky dávného osídlení – ne lidského.

Nejpočetnější známou rasou jsou Orkové, barbarská stvoření, pozůstatky dávné a tajemné rasy, jež zmizela ještě před vznikem člověka. Jde o hrozivé bestie, jejichž kultura a technologie ale ve srovnání s tou říšskou ztrácí dech a nemá šanci přežít. V brzké budoucnosti bude podle záznamů a pečlivých výpočtů Administratum nebezpečí Orků eliminováno vyhlazením této hrozivé rasy, jež jako zázrakem unikla prvním vlnám Xenocidy (dávné tradici masového vyvražďování nelidských ras, kdekoliv na ně lidstvo narazilo).

“Víra bez činu je bezcenná.”

Druhou početnou rasou jsou Eldar. Ze všech ras nejvíce připomínají lidské bytosti, ale nenechte se zmást! Jsou zrádní a zastaralí. Jejich čas je již dávno pryč a jediné, co je čeká, je pomalé vymření s přispěním dědiců vesmíru – lidí.

Poslední rasou kterou zmíním jsou Tyranidé, bytosti z jiné Galaxie, poháněné jen primitivní zvířecí touhou krmit a množit se. Ačkoliv některé skutečnosti nasvědčují tomu, že již naši Galaxii před nepočítaně věky jednou vymýtili, není důvod se obávat, že by se taková událost opakovala. Nyní totiž Tyranidé míří do jiné Galaxie než jakou pamatují. Míří doGalaxie, v jejímž srdci čeká Nesmrtelný Císař a jeho neporazitelná vojska, jež je rozmáznou jako otravný hmyz.

“Je lépe být zmrzačen na těle než zkažen na mysli.”

Na vzdálených planetách jistojistě přežívá mnoho jiných ras (například mladí Tau, kanibalističtí Krooti nebo prastaří služebníci C´Tanů, Necroné… mimo Xen´Archů, Mingů, Hrudů, Fraalů, Slaanů a mnoha dalších. Z otevřeně nepřátelských lze jmenovat například Temné Eldar), ale je jen otázkou času, kdy je zastihne spravedlivý plamen očistné lidské nenávisti. Kromě inteligentních ras čeká na každém novém světě mnoho jednodušších, ale o to zákeřnějších nebezpečí – bakterie, tamní vyšší formy života nebo jen nepředvídatelné klimatické a jiné podmínky.

“Analýza je záhubou přesvědčení.”

Pionýrské snahy Impéria ale tato nebezpečí nezastavila a nezastaví.

Vesmír bude náš. Pro Císaře!

Jsme na konci malé úvodní ochutnávky atmosféry světa Warhammer 40 000. Je to středověk 40. tisíciletí, kde je technologie považována za dílo duchů a mimozemské rasy za dílo zvrácených božstev minulosti…

Všudypřítomný chlad, tma a neosobní architektura jsou však kulisami monumentálních příběhů archetypálně epického hrdinství, stále ještě mocné víry i hrozivě slepého fanatizmu. Pokud jste přišli tomuto ukrutnému světu na chuť, vězte, že jste učinili teprve první nepatrný krok na nekončící cestě k jeho poznání. Svět W40k má neuvěřitelně bohatou historii i současnost a velmi nejistou budoucnost… v činnost je v něm uvedeno tolik koles prastarých pravd a předvěkých tajemství, že jejich rozplétání a odhalování vydá na celý život.

Rozhodně jde o jeden z nejzajímavějších SF světů, který se vám za pozornost mnohokrát odvděčí. Jeho krása spočívá v tom, co se skrývá pod onou neutěšenou krustou nenávisti, tmářství, pověr, zmaru a smrti – hrdinný boj za to jediné, co mělo kdy hodnotu: právo na vlastní život, víru a hlavně naději. 

A to samé se dá říci o světě, ve kterém žijeme my sami…

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

 1. nadhera
  Naprosto skvělý článek. Jen houšť a větší kapky.

 2. Total
  Naprostá bomba, už jenom ten článek má neuvěřitelnou atmosféru a hlavně ty obrázky jsou naprosto úplně moc totální 🙂

 3. Můžemi někdo poradit ňákou dobrou knihu ze světa Warhammeru 40000?Když píši dobrou, nemyslím Hvězdného vlka…

 4. Znovu a znovu se obdivuji vašemu umění, pane spisovateli…….

 5. Knihy z W40K
  Kromě Hvězdného vlka od Kinga u nás vyšla pouze Thorpova třináctá legie a sbírka povídek Do maelstromu (či jak se to jmenuje)

 6. Do Maelstromu jsem cet a bylo to hodne slabe. Povidkovou sbirku, kde mi prijdou nadprumerne dve povidky, jsem uz dlouho necet.

 7. Maelstrom
  To ano, na druhou stranu knihy z W40K v češtině spočítáš na prstech jedné ruky takže není moc na výběr.A ten Maelstrom je dobrý pro nováčky, tak něják pro “nasátí atmosféry”

 8. Dewastator
  mne sa pacili vstky knihy z w40k snad okrem niektorych poviedok s tej zbierky

 9. Díky za ohlas!Co se týče W40k, rozhodně doporučuji přečíst fluff v rulebooku 4. Edice. To je základ.A pak záleží na vkusu. Osobně bych doporučil hlavně Crossfire (detektivka s Arbiterkou v hlavní roli, asi “nejnormálnější” a nejcivilnější kniha z W40k univerza).Následně vlastně lze vybrat podle toho, co je Ti sympatičtější – jestli Mariňáci a Tyranidi, tak doporučuju Heroes of Ultramar (nečetl, ale slyšel jsem jen chválu) atd. atd. atd. Knih z temné budoucnosti v níž není nic než válka je naštěstí spousta.

 10. RE:Corax ´bout Tyranids…
  Článek je psán podle imperiální propagandy:-). Pokud někdo máte Imperial Infantryman´s Uplifting Primer tak víte, že Tyranidi jsou jen zmutovaná hnusná zvířata co se bojí zášlehů z lasgun (ha ha ha – smích Hive Mindu…)Neměl bych ale o Impérium obavy… dokud žhne Eye of Terror a v cestě stojí Necronské Tomb Worldy, Hive Fleety se k Teře nikdy nedostanou… Spíše bych moc šancí nedával Tau. Za prvé jim asi Tyranidi pěkně pošramotí star cluster a navíc až se krooti napapají Tyranidů, bude ve východním sektoru veselo!Naposled když sežvejkali Orky tak začali dělat war sphery a kolonizovat… co teprv Tyranidy!Ty linky jsou festovní… Ale že Iron Guard jsou chudáci se ví už dávno ne?Mimochodem hezký stránky! Ale pokud vím, kromě Behemotha byl ještě Leviathan a Kraken a genestealer kulty apod. … a stejně to Impérium nepoložilo. Fakt broukům moc šancí nedávám.

 11. Ochutnávka…
  Tohle mě dostalo:-):”For the Emperor´s sake, you moon-eyed malcontents, we´re Imperial Guard! We only go to places like this because something bad is coming! I mean, the Warmaster doesn´t say ‘Oh, Malvolion… Nothing bad´s gonna happen there… Let´s deploy thirty thousand of our brave Phyrus boys immediately!´ Does he? Eh? No, he damn well doesn´t! We´re here because we are the Imperial Guard and people give thanks and kiss our spotty butts in gratitude because we are there when that something bad arrives! Now get these crates stowed and tell yourselves this…”Gallo dropped his voice and grinned at his men. “..we´re the Phyrus Fourth. We´re stone-killers to a man. It had better be something really freaking bad because when it gets here, it´s gonna find us, and we are gonna kill it so many times it´s gonna wish it had never been born!”

 12. jj, masakry v imperiálním stylu jsou vždy sakra drsný zážitek.No ono obecně každé sekání s tyranidy dopadlo pro Impérium (ale i pro eldary – viz Iyanden) dost drasticky. A tyranidi si navíc s takovou maličkostí jako jsou ztráty nemusí dělat hlavu. Prostě zblajznou nějákou tu planetu a vyrábí se nanovo 🙂

 13. Tyranidi
  Když rasa používá pětitunové živoucí tanky s kanóny na bioplazmu jako munici tak je trochu těžký ji zastavit…Ale musíme věřit a Císař nás ochrání!:-)Iyanden to odnes, ale taky se brouků zbavil. Pokud vím tak to asi nejvíc odnesli Orkové – nebo tedy jedna z jejich stovek soustav. A tyranidi si zatím drží tempo – jedna planeta za sto dní je obstojný trend ne?

 14. RE: lok-tar
  Jaká dílka myslíš? Kromě produkce Laseru u nás zatím nic moc není.Ale amatérské povídky se sem tam objeví. Přesto doporučuju začít něčím lehčím. Třeba tím Hvězdným vlkem, to je taková oddechovka (snad vyjde od stejného autora i Farseer, to je prý trochu stravitelnější věc…)

 15. to SEBASTIAN CHUM: W40K vydává Polaris, který chystá 2. díl Třinácté legie tuším pod názvem Komando smrti.Císař nás ochraňuj. Já rád Raven Guard (je to poznat na mým nicku) takže “Vinctorus aus mortis”, nějácí brouci nás nedostanou (ne všechny :))

 16. to Corax
  jasně že je vydává Polaris, sorry.Raven Guard jsou hustý. Já asi před rokem přestal hrát Dark Eldary a od té doby čekám na nový modely, abych je ozkoušel ve 4. edici…

 17. to lok-tar
  Ta rádoby-latina je high imperial. Oficiální úřední jazyk Říše. Takovej mix mezi staroangličtinou a latinou (ne tou používanou v našich akademických kruzích… ale v latině se zatím moc nevyznam, takže nevim jaký je dělení apod.). Rozhodně to zní hustě:-)

 18. re
  clanok dobry, nepresnosti like druha najpocetnejsia rasa je eldar a pod. Trosku to chcelo doplnit aj sirsie info o ostatnych rasach. Je vidno, ze pisatel je zastanca Imperia (coz je dobre :)ale podcenovat silu nepriatela moze spravit len hlupak aj to len raz. (Inq.Elwe 🙂 Hrozba chaosu, orkov a tyranidov je obrovska.For the Emperor!

 19. Nemysleli jste High Gothic?Nejlepší knihy píše Abnett, jeho Gaunt´s Ghosts jsou extratřída. Osvobozování Sabatiných světů od nákazy chaosu z pohledu tanithského průzkumného regimentu.Série Uriel Ventris je taky dobrá.

 20. Rozhodně nejsem velkým milovníkem Impéria – jsem Dark Eldar.Omlouvám se za nepřesnosti (o Eldar apod.). Pokud budu článek někdy aktualizovat tak se na to podívám. Dan Abnett… tak tohle jméno budu mít před očima hodně dlouho. Je to bůh.

 21. Tak Dark Eldar? Ta zvrácená, dekadentní rasa? Fuj, tyranidy na tebe!

 22. počkejte až se k Tyranidum dostane Ultramrína…to teprve bude hustý (-:

 23. Jojo, však jim to ve Warriors of Ultramar pěkně natřela. Takové dílko je prostě nutné přeložit!!!

 24. Ultramarines budou sežráni jako každý jiný. Jsou to jenom lidi (i když lepší) a proti tyranidům nemají valné naděje.

 25. Mno, jak je to popsáno ve WoU, tak jsou Nidi opravdu strašní, hlavně ta jejich přizpůsobivost a nedělání chyb dvakrát. Když se Impérium pokusilo o stejný trik, při kterém chcíply dvě úlové lodi, a tak přišli o pořádnou část flotily… Stejně nakonec poslední Nornská královna chcípne strašlivou smrtí mutace z rukou maríny…

 26. Tyranidi
  Pochází to ze stránek GW. Překlad jsem po sobě moc nekontroloval, ale snad tam moc chyb nebude.VELKÝ POŽÍRAČTyranidské úlové flotily přepluly nepředstavitelné vzdálenosti mezigalaktického prostoru aby pohltili každičký kousek života v naší galaxii.V roce 754.M41 pronikla úlová flotila Behemoth hluboko do prostoru Ultramarines. Byla zastavena hrdinským bojem části kapituly v Bitvě o Macragge ve které celá první rota Ultramarines zaplatila za obranu svého domova největší cenu.Znovu v roce 992.M41 dosáhl tyranidský vpád takových rozměrů, že bylo Impérium nuceno reagovat. A opět to byli Ultramarines kdo sehráli hlavní roli v porážce tyranidské úlové flotily i Icharu IV.V roce 997.M41 se objevila třetí úlová flotila. Zatímco minulé dva vpády přišly z východního okraje, tento nazvaný Leviathan přišel skrz galaktickou rovinu a udeřil hluboko v Segmentu Tempestu.I přesto že velké akce ještě nazačaly se Impérium obává že by mohli začít velkou migraci orků z jejich říše v této oblasti.Během Třinácté křížové výpravy zaútočila malá flotila Tyranidů na system Subiaco Diablo, zrovna v době kdy si Impérium nemohlo dovolit stáhnout muže z obrany Cadijské brány. Obecně se předpokládá, že tato flotily je částí Leviathanu, ačkoliv proč je tak daleko od zbytku flotily je tajemstvím, které xenobiology velmi znepokojuje.Tyranidské úlové flotily jsou Impériu nebezpečné ze dvou důvodů. Prvním je, že jsou pouhým svým množstvím schopni učinit celé světy mrtvými a neschopnými někdy znovu podporovat život. I když je úlová flotila poražena, destrukce zanechaná v jejích stopách je strašlivou ztrátou pro lidské světy. Druhé nebezpečí představují předvojové organismy jako jsou Genolupiči, kteří jsou schopni infiltrovat lidskou společnost a zničit ji zevnitř nakažením lidí svým genovým séměm.V minulosti Impérium reagovalo na úlové flotily mobilizováním obrovského počtu vojáků a odražením invaze prostým vyčerpáním úlové flotily. Tato taktika se ukázala velice nákladnou a vždy ohrozila schopnost jiných sektorů ubránit se.V poslední době byla zavedena taktika spálené země. Obránci dovolí úlové flotile vynaložit veškerou energii v bojích o svět, jen aby byl v poslední možné chvíli na planetu uvalen Exterminatus. Bez energie a beze světa pro který bojovala může být úlová flotila zničena v jediném zoufalém útoku.Někteří chovají vážné obavy že Tyranidská hrůzná inteligence stvořila strategii jak se takovému osudu vyhnout. Mnoho světů dobytých Tyranidy nebylo zničeno, ale zanecháno jako zdroj energie který mohou využít než se pustí hlouběji do prostoru Impéria.”Samotným vyslovením jména Velkého požírače zrazují lidé svou nevědomost. Každá myšlenka a čin, každá jiskra života v tyranidské rase je svázaná a spojená v jediný organismus sahající přes světelné roky prostoru, kontrolováný nesmrtelnou úlovou myslí. Milionkrát stály miliony tyranidů na okraji galaxie, každý jen jediná buňka v těle úlové mysli, Požírače světů.”

 27. Corax: super.. a roj Leviathan by si nechcel prelozit? Pripadne na mail.. 😉

 28. Bohužel jsem nesmírně líný 🙂 Na překlady musím holt mít náladu, ale když tak ti něco časem zašlu.

 29. Ukázka z článku Cursed ChaptersPLAMENNÍ SOKOLIO Plamenných sokolech není známo téměř nic, jelikož byli exkomunikováni již ve století svého zrodu. Počáteční bojové zkoušky byli nesmírně úspěšné a byli nasazeni na domovský svět Lethe na jižním okraji. První nasazení proti orkům a eldarským pirátům slibovala kapitule velkou budoucnost, jelikož byli tvrdí a odvážní dokonce i na Mariňáky.Bylo to v bitvě o Raffenburgův svět, kde se vše zvrátilo proti Plamenným sokolům. Během bitvy proti rebelům celá první rota vzplanula. Ve strachu z čarodějnictví velitel kapituly posílil linii a poslal pro inkvizitora doprovázejícího vojsko. Poté posily ohlásili že první rota není mrtvá, ale ve skutečnosti je pokryta ohňem, ke kterému je immuní a bojuje s obnovenou zuřivostí. Velitel kapituly to prohlásil za zázrak seslaný Imperátorem.Inkvizitor měl jiný názor. Věděl že nemůže Plamenné sokoli napadnout okamžitě a tak počkal a viděl jak vzplanul i zbytek kapituly.Po úspěšném zakončení tažení se Plamenní sokoli ve slavnostní náladě vrátili na Lethe, přesvědčeni že jejich jedinečná schopnost byla projevem Imperátorovi přízně.Brzy poté Šedí rytíři pod vedením inkvizice zaútočili na Lethe a kapitulu nemilosrdně zničili. Předpokládá se, že několik Plamenných sokolů uniklo, ale o jejich osudu není více známo.

 30. Co dál?
  Uvažuji o dalším článku z této oblasti. Nejvíce mě lákají tyto možnosti:1) Úvod: Warhammer 2) Wargaming pro nováčky 3) Ordo Xenos – nelidské rasy ve W40kCo byste rádi na FP viděli do budoucna?

 31. moc velku radost by si mi zrobil s Ordo Xenos-neludske rasy v W40k

 32. Porada…
  Budiž tedy dalším článkem Ordo Xenos.Zmíněné rasy bych rád předvedl takto:1) obecná imperiální doktrína2) skutečnost o rase v herním vesmíru3) inspirační zdroje, můj komentář, podobnost apod.Hlavní:Eldar(Craftworld, Exodite, Outcast, Chaos, Dark, Harlequin)Tyranid (Zoat/´Colossians´?)Ork (Gretchin?, Krork?, zmínit Old Ones?)-Dále:HrudXen´ArchMingSlaan (Zmínit Old Ones?)KrootMercenary RacesNěkteré další, sporné (Jokaero, Slavers, Zoat, Nicassar, Vespid…?)Šeptem (protože Impérium z nich není nadšené a nedají se využít ani k zastrašující propagandě, ani k vyvolání nábožné xenofobie):Tau (Zmínit C´Tan?)Necron (Vysvětlit Necrontyr?)C´Tan????Nevím kam zařadit Abhuman Races – Demiurg (Squats), Ratlings, Beastmen (i když už nejsou v Impériu, stále jich po vesmíru poletuje dost… ale měl bych je vyřazovat mimo mutanty???), Ogrins…

 33. C´tan patří k Necronům.Pokud chceč, pošlu ti překlad Codex: Eldar 2. edice (vlastnoruční).Old Ones (Prastaré) bych zmínil, hlavně jejich vztah k Necronům, jejich válku a stvoření mladších ras.

 34. Codex určitě pošli, sice ho mám v AJ, ale v češtině jsem fakt zvědavej!Spíše Necroni patří C´Tanům…Prastaří jsou oříšek. Stejně tak jako mladší rasy. Ví se jen, že první stvořili podle svého vzoru Slaany.Pak jako biologickou zbraň stvořili Krorky – Orky, kteří se od té doby v podstatě nezměnili.Podle mnohých pak v jednu chvíli stvořili rasy s psychickým potenciálem – Necrontyr, Eldar a lidi. To je ale sporné. Občas se totiž tvrdí, že Old Ones byli lidé…

 35. Podle mně GW pěkně mlží. Moje filozofie je, že Old Ones = Slaan. Vytvořili mladší rasy (Eldar, Orky) jako pomoc proti boji s Necrontyrem.Necroni byli zrozeni pod krutým sluncem, které je zabíjelo, ale bez kterého nemohli žít. Zaviděli Slaan, proto se spojili s C´tan, kteří jim slíbili nesmrtelnost. Ale byli podvedeni. Ve válce proti Slaan vyráli, ale pat se C´tan porvali mezi sebou a nakonec zbyli jen čtyři, kteří usnuli na 40 milionů let. Nyní jsou vzhůru dva, jeden prý spí na Marsu a je uctíván jako Strojový bůh…

 36. Je v tom bordel.Nejdříve byli Old Ones a C´Tan.Necrontyr jsou lidem a Eldarům podobná rasa stvořená Old Ones. Záviděli Old Ones a nenáviděli je za to, že jejich svět byl ozářen smrtícím sluncem.Na tom slunci živořil C´Tan. Necrontyr bojovali s Old Ones a prohráli. Přežívali jen na jediné planetě, své původní. Studovali své slunce a pěstovali svou nenávist vůči všemu živému. Kontaktovali C´Tana v daném slunci a stvořili pro něj living metal body. Ten se z toho těla skoro zbláznil a stal se z něj krutý bůh. Ale společně s Necrontyr našli další C´Tany, vynalezli nové technologie a dali se do boje s Old Ones.V průběhu bitev prvních ras (Slaan + Krork VS C´Tan + Necrontyr) se stalo hodně věcí: Následné války daly vzniknout Khornovi.Biologická zbrań vyslaná do vesmíru, by zabila všechny Necrontyr dala vzniknout Nurgleovi.C´Tan nabídli Necrontyr nesmrtelnost (a ochranu před Nurgle´s Rot)- a udělali z nich Necrony, living metal otroky své vůle.Mor skoro pozabíjel Slaany (což opravdu nejspíš budou Old Ones), Eldar, Necrontyr i lidi. C´Tan se svou otrockou rasou Necrony ovládli vesmír. Stvořili Void a začali válčit s démony z Warpu i mezi sebou.Z jejich galaktického pletichaření vznikl Tzeentch.Pak Old Ones zkusili poslední zoufalý útok, za použití psychických ras protrhli brány Warpu, schovali se do Webwaye a na svět pronikli Enslavers.Enslavers zničili skoro vše živé včetně C´Tanů. C´Tani, oslabeni válkami mezi sebou, se uložili ke spánku.Pak, když nebylo co žrát, zalezli Enslavers do Warpu.Svět ovládly nástupnické rasy – Eldar a Kr/Orkové. Vznikaly další a další nižší rasy.Eldar začali uctívat Warp a Chaos. Došlo k jejich Pádu a vznil Slaanesh a všechny odštěpky Eldar…Po vzniku Eye of Terror uprostřed impéria Eldar nastoupil Dark Age of Technology, lidská nadvláda vesmíru, proti které stáli jen Orkové.Xenocidy, Císař, Impérium, Horus, nástup Chaosu díky lidem… A jsme ve 41. tisíciletí. Přilétají Tyranidé, probouzí se Necroni a v galaxii vzniká třetí generace ras naprogramovaných Old Ones (Tau a Ming…), aby došlo k další velké válce.Tohle všechno prý leží v Black Library hlídané Harlequiny. Smějí tam jen nejvyšší a nejmoudřejší Eldar, někteří Inkvizitoři, Sensei a Illuminati. Ale ve vesmíru leží stovky dalších tajemství, která je nutno rozluštit, abychom pochopili celek historie W40k… je toho hodně.A je v tom bordel.

 37. Dle kodexu Chaos, Eldar, Ultramarines:Dark Age of Rechnology trval ještě před pádem Eldar. Na konci tohoto věku lidé vytvořili Men of Iron, kteří se proti lidem obrátili. Po strašlivé válce bylo lidstvo na pokraji zhroucení, začala kompletní izolace Země mimoprostorovými bouřemi a ostatní planety padly většinou do barbarství. Nastal Věk svárů. Asi po pěti tisících let se objevil Císař, sjednotil zemi jednotkami podobných prototypům maríny, vytvořil Primarchy. Po pádu říše Eldar a zrození Slaaneshe utichly bouře kolem Země a Císař se vydal na svou Velkou křížovou výpravu.

 38. Konkrétně o Necronech to mám z kodexu Necrons. Hlavním zdrojem jsou kodexy a knihy z WH40k (Men of Iron=Gaunt´s Ghosts) a ze souboru Fluff Bible. Je volně ke stažení…

 39. DOHADY
  S Games Workshop to máte těžké. Obrovské rozdíly mezi 2. a 3. edicí rozdělily fanoušky na dva a více proudů, a tak je přechod ke 4. edici pomalý a citlivý.Než vyjde 4. edice všech základních codexů, nemůžeme si být ničím jistí.V podstatě neplatí nic co vyšlo se starým logem W40k a čeká se, až to vyjde znovu, čímž se dané informace potvrdí.Naštěstí už přešla vlna “všechno je C´Tan”, podle které například Hivemind a Císař byli C´Tan… Za nepřesnost v časování Dark Age of Technology sorry. Warhammer 40k Fluff Bible je obsáhlý dokument, který se ale pokud vím na War in Heavens (válku Slaanů a C´Tan) moc nesoustředí… rozhodně stojí za to.Doporučuji hlavně pravidla Gothic, Inquisitor, klasické W40k a také všechny codices.

 40. Dan Abnett
  Podle svého edičního plánu má Polaris začít vydávat v příštím roce sérii Gaunt´s Ghosts.Ale neměli bychom zapomenout ani na další skvělou autorovu trilogii Eisenhorn, popisující postupnou přeměnu imperiálního inkvizitora, který nakonec k porážce svých nepřátel uzavírá kompromis i s tvory Chaosu.

 41. Tak to vypadá že slibovaný článek o Ordo Xenos nestíhám… pokud někdo máte nějaká hezká shrnutí Xenos ras ve W40k, zašlete! Třeba to dáme dohromady, aniž bych nad tím seděl celý víkend jako nat tímto článkem:-)Nemá někdo také odkaz na nějakou pěknou galerii artworků z W40k? díky

 42. Thumbs up
  Chlape, jakožto hráč W40k ti sklánim hlubokou poklonu. Takhle výstižnej článek, popisující svět warhammeru 40.000 ve všech jeho krásách a tajemstvích sem snad eště nečet… Kdybys eště něco o W40k napsal, tak si to s radostí přečtu…

 43. Poděkování panu Crowleymu
  Díkec, chlape…o W40k budu ještě určitě něco páchat, je to jen otázka času. Chystám se FP zaplavit články o W40k i WFB, ale potřeboval bych k tomu nějaký základní tým literárně zdatných fanoušků, který by zpracoval tematické články o všech rasách apod. Můžu pomoct s formou, materiály apod, ale nestíhám to psát. S novou verzí Fantasy Planet zažije herní rubrika (a vlastně celý projekt) docela šokovou změnu, které chci co nejlépe využít. Sám ale opravdu nezvládám.Takže tímto veřejně (a předběžně – ještě to snad bude oficiální) vyhlašuji, že sháním externisty pro herní rubriku Fantasy Planet. Ať už to je wargame, RP hra, PC hra, deskovka, LARP, dřevárna nebo cokoliv stolního, chci o tom tady psát a dělat články…

 44. Chmmmm
  No, jelikož mam zrovna před maturitou, tak se do ničeho takovýho asi pouštět nebudu, ale po matuře bych se docela rád ujal sekce w40k tabletop.. mam na mysli něco kolem stolní verze w40k, třeba barvení figurek, jelikož v pravidlech zatim nejsem až tak zběhlej tak na ty bych asi dohodil jednoho kámoše, ale kdybys třeba chtěl pomoct s tim co sem ti nabíd a objevila se v budoucnu podobná rubrika na těchhle stránkách tak se toho sradostí zhostim 🙂

 45. To by bylo super. Já tenhle rok taky maturuju… sakra.W40k sekci herní rubriky vidím jasně:1) tři základní články pro nováčky: Úvod: W40k (tenhle článek) / Warhammer 40 000 – 4. edice stolní válečné hry (úvod o hře, pravidlech, možnostech apod.) / Warhammer 40 000 – Komunita a hobby (úvod o české scéně, hernách, doporučení jak začít hrát apod.)2) tematické články: Ordo Hereticus, Adeptus Mechanicus, Ordo Xenos, Ordo Malleus, Adeptus Astartes, Adeptus Arbites apod. – každý o nějakém aspektu světa Warhammeru 40 000, přičemž by jich mělo být opravdu hodně. Měli by je dělat jak lidi co hrajou hry, tak znalci literárních zpracování světa. Aby to byl průvodce jak pro hráče a nováčky, tak čtenáře. Ocenil bych spolupráci na napsání druhých dvou úvodních článků – o pravidlech a o komunitě/jak začít hrát… zbytek už se dá doplňovat postupně a donekonečna, ale ten základ tří článků by měl být hotov s novou verzí FP. Pokud možno u všech wargames:-)

 46. Hobby
  Asi bych se zhostil toho Hobby… a to bych moch i teď, sice mam docela dost učení, ale na tohleto si s radostí čas najdu 😉 A na ty zbývající věci by se přesně hodil jeden kámoš… skusim ho do toho uvrtat… když mi dáš vědět co mam udělat tak se na to mrknu třeba hned… mimojiné… moje ICQ: 204 353 961

 47. Mno… zkus to Hobby, a zkus uvrtat kámoše. Každá pomoc dobrá!pošli mi na mail až něco budeš mít, zkonzultujem to.

 48. ICQ
  Dej mi ajsko… musí se to víc probrat, ne jenom že prd a uděleje Hobby… 🙂

 49. hry na ps 1
  nemá náhodou někdo z wás tyto hry na ps 1 ze swěta warhammeru ? Warhammer – Shadow Of The Horned Rat Warhammer – Dark Omen

 50. Chystám další článek, ale potřeboval bych už zmíněné externisty a výpomoc… pište na seb.chum(a)email.cz

 51. dost kvalitně spracovaný článek snad bude pokračování

 52. super , článok , ehm , len to o orkoch je jasná propaganda, čo viem o ich rozmnožovaní , tak tí tak skoro nevyhynú

 53. Je to propaganda:-)orci jsou zbraň… jsou ekosystém… jsou to houby:-)…

 54. ale ja som sa docital v warhammer zabijac upirov,ze Slaanesh uz bol v tedy ale nevim ci svet warhammeru a warhammeru 40000 spolu nejak suvisia iba ak nazvom – to ma napadlo dak ked terra je povod ludi tak podla warhammeru tam boli aj orkovia,trpaslici a ine rasy.Mayslim,ze mam v tom okno.Ak mi to bol ochotnz vzsvetlit tak prosim vas odpovedzte mi na icq310-021-873 alebo na email:ragnar2065@azet.sk

 55. ahc joooo
  lidi tahle stránka supr přečetl jsem všechny díli třináctý legie i gauntovi duchy ( cc zatim vyšli)mužete mi někdo pls pomoct kdee si mohu objednat toho hvězdnýho vlka je to skoro všude vyprodaný

 56. potřebuju
  lidi rád bych s někym kdo se zajímá o warhammer jak sci-fi tak i fantazy kecnul abych se toho víc dozvěděl o tom warhammeru nějak mě to chytlo od tý doby cc si táta koupil zabíječe tady je mí icq 305638376

 57. Tyranidé
  Zdar nevíš prosim tě odkud se jmenují Tyranidé nebo podle čeho se tak jmenují???

 58. Tyranidi se jmenují podle první planety na které se s nimi Impérium střetlo… Nepočítaje meteor Colossus (otrocká rasa Zoatů) a bytosti zbylé po minulé velké žranici (jedna odrůda genestealerů a podle všeho snad i Catachan Devil)…

Zanechat odpověď