Kauza United Fans vs. Václav Soukup

Kauza United Fans vs. Václav Soukup Možná víte o tom, že nekolik posledních dílu knih R.E. Feista vychází “pirátsky”. Jistý Václav Soukup je ukradl nakladatelství United Fans (Poutník) a vydával……

Kauza United Fans vs. Václav Soukup

Možná víte o tom, že nekolik posledních dílu knih R.E. Feista vychází “pirátsky”. Jistý Václav Soukup je ukradl nakladatelství United Fans (Poutník) a vydával je sám pod hlavickou vydavatelství Wales. Ale tomu je nyní konec! Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl jak rozhodl (viz. text rozhodnutí na konci tohoto clánku) a Václav Soukup knihy nadále nemuže vydávat. A co z toho plyne pro nás? Opozdí se vydání Strepu rozlomené koruny? Budou knihy R.E. Feista opet vycházet pomaleji (oproti Walesu), ale budou lépe preložené, mapy nebudou odfláknuté … ? Nejhorší co muže nastat je, že se celá aférá potáhne ješte hodne dlouho a v této dobe nevyjde žádná nová Feistova kniha, opozdí se vyjednávání práv na Riftwar Legacy … 

 

Nakladatelsví United Fans, a.s., oznamuje, že Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dne 21.12.1999 následující

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl v právní veci žalobkyne: United Fans a.s. ICO 44267193, se sídlem Praha 4, ul. 5 kvetna 64, zast. Mgr. Václavem Vlkem, advokátek se sídlem Revnice, nám. krále Jirího z Podebrad 24, proti žalovanému: Václav Soukup, podnikatel podnikající pod obchodním jménem Václav Soukup – WALES, s místem podnikání Praha 4, Maroldova 7, ICO 49234692, o vydání predbežného opatrení,

takto:

Žalovanému se zakazuje vydání ci jakékoliv rozmnožování, rozširování, prodej ci distribuce knih R.E. Feista s anglickým názvem nebo v odpovídajícím ceském názvu “THE KING’S BUCCANEER, SHADOW OF THE DARK QUEEN, RISE OF A MERCHANT PRINCE, RAGE OF A DEMON KING, SHARDS OF A BROKEN CROWN” na území Cešké republiky, a to i v jakýchkoliv mutacích nebo rozdelené na cásti ci díly.

Odpurce Václav Soukup se odvolal, avšak mestský soud v Praze jako soud odvolací dne 29. února 2000 odvolací rízení zastavil, címž dal za pravdu navrhovateli, United Fans a.s. a usnesení obvodního soudu tím potvrdil.

Napsal Jan Cerovský, zdroj usnesení Ikarie c. 6/2000

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

1 komentář

  1. POZOR
    Pozor! Toto usnesení není konečné. Více informací o kauze naleznete na stránce o Feistovi

Zveřejnit odpověď