Luminous – Egan Greg

Je málo autorů, kteří dokáží čtenáři zamotat hlavu tak jako Greg Egan. Australský autor se zatím u nás příliš neprosadil, ale šancí k tomu dostal dost. Čtyři romány a povídková sbírka Axiomat nijak zvlášť většinové čtenářstvo neuchvátily. Možná neměl Egan štěstí na nakladatele a možná svým zaměřením tu prostě pro něj není dost velká cílová skupina. Autor totiž píše hard scifi, před kterou by se dalo ještě napsat „ultra“, a neodpouští čtenářovi nevědomost vědeckých termínů, o nepozornosti ani nemluvě. K nové sbírce Luminous tak přistupujte odpočatí a s bystrou myslí.

Luminous - Egan Greg

Egan často přesouvá scifi do míst, kde se stává skutečností – do vědeckých institutů, lékařských laboratoří a kongresových sálů plných vědců. Má to dvojí efekt. Člověk začne přemýšlet, jak by autorova práce s vědou obstála u čtenářů, kteří do oněch vědeckých disciplín fušují. Druhý, trochu záporný vedlejší účinek je to, že čtenáři najednou přijde většina dříve či později přečtené scifi jaksi nevěrohodná a diletantská. Autor rád používá cizí slova, takže si při čtení zalistujete i ve slovnících cizích slov.

Egan svými vizemi příliš nezasahuje do změn dnešního světa, spíše zkresluje budoucnost jednotlivými nápady, svými originálními vynálezy. Snad největší změny jsou patrny v úvodní povídce Plevy ve větru, kde se kus jihoamerické džungle mění v geneticky upravenou oblast ovládanou narkobarony. Další práce, v níž je jasně patrná změna světa, je Stříbrný oheň, v níž je budoucí univerzum zasaženo zákeřnou nemocí, která lidstvo nutí se bránit přestěhováním do malých osad.

Egan je ovšem i výjimečný fantastický psycholog. Ať už je to text Pan vůle, kde antihrdina díky ukradenému přístroji může pátrat po samotných základech lidského rozhodování., nebo povídka Přechodové sny, v níž se zase autor zabývá úskalími přesunu lidské duše do elektronické podoby. V práci Důvody k radosti si pak hrdina díky mozkové protéze může sám nastavovat konstanty vjemů, jež vedou k veškerému lidskému vnímání.

Asi nejnáročnější povídky se zabývají teoretickou matematikou. Zatímco titulní Luminous je ještě celkem uchopitelná a odhaluje důvody změn v objevech alternativní matematiky, v závěrečné povídce Planckův skok se budete stěží orientovat i po druhém čtení.

Naopak mírně odpočinkové jsou příběhy, které se zabývají lékařstvím a genetikou. Ať už je to zmiňovaný Stříbrný oheň nebo Mitochodriální Eva, v níž vědci pátrají po společném předkovi lidstva a ukazují změny, které tento výzkum ve společnosti způsobuje.

Dále je tu mírně detektivní Kokon, kde se pátrá po atentátnících, kteří sabotují vynález, jenž umožňuje zamezit homosexualitě v samotném zárodku člověka. Nejvíce odpočinkovou je ovšem další, tentokrát už čistě detektivní povídka Panna Maria Černobylská, v níž je scifi prvek jen nepatrný v prostředcích detektivova pátrání.

Sbírka Luminous je svým zaměřením na našem trhu výjimečná. Nejvíce se čtenářům budou líbit povídky, kde autor scifi skloubil s prací na psychologii postav. Povídky, kde až příliš zabředává do vědeckých kruhů a trochu zapomíná na kvalitu literární, jsou náročnější a budou se čtenářům líbit o něco méně. Přesto je kniha natolik kvalitní, že se jistě objeví minimálně v nominacích Akademie scifi, fantasy a hororu, kterou nepromění v cenu snad jen z důvodu trochu menší otevřenosti k větší cílové skupině čtenářů.

Greg Egan dokázal již svou první povídkovou sbírkou Axiomat, že i v době, kdy by se mohlo zdát, že science fiction všechna svá témata opotřebovala, je možné hledat nové pohledy, otevírat nové obzory. Také jeho druhá sbírka Luminous přináší v deseti povídkách brilantní, nápadité vize – od prognóz pro relativně blízkou budoucnost po improvizace vzdálené v čase i prostoru. Příběhy Grega Egana bývají vystavěny kolem poměrně složitých problematik, ať už se jedná o vyspělé biotechnologie v renegátské Amazonii, teorii čísel, chemii mozku nebo skok do černé díry, ale to hlavní – je na nich něco, co by se dalo nazvat „ohledávání hranic lidství.” Tedy něco, co nebylo nikdy aktuálnější než dnes. (anotace)

Povídky:

Plevy ve větru (Chaff)
Mitochondriální Eva (Mitochondrial Eve)
Luminous (Luminous)
Pan Vůle (Mister Volition)
Kokon (Cocoon)
Přechodové sny (Transition Dreams)
Stříbrný oheň (Silver Fire)
Důvody k radosti (Reasons to Be Cheerful)
Panna Maria Černobylská (Our Lady of Chernobyl)
Planckův skok (The Planck Dive)

  • Luminous
  • Autor: Greg Egan
  • Překlad: Petr Kotrle
  • Forma: paperback
  • Počet stran: 432
  • Cena: 299 Kč
  • Vydal: Talpress, 2011

Jan Michálek (redaktor)

jan.michalek@fan­tasyplanet.cz

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď