Písně pouličního metaře – Drsně naturalistický trojboj

Pohled na svět skrze začouzené sklíčko může být do jisté míry děsivým protipólem růžovým brýlím. Prozření přítomnosti temnoty v okolním světě a hlavně v lidských nitrech se již nedá nikdy zažehnat. Již navždy zůstane součástí pozorovatelova nazírání na život i osobního vidění reality.

Asi takto by se dala shrnout kniha se třemi opravdu drsnými novelami od amerického autora Dustina LaValleye s názvem Písně pouličního metaře vydané u nakladatelství Golden Dog. V těchto novelách dal autor zjevně průchod své vnitřní temnotě, aby ji promítl do explicitně naturalistických vyprávění konfrontace sadistického násilí s více či méně se bránící bezmocí.

Spinner – Vrahu a násilníkovi Henry Spinnerovi se za pomoci jeho přítelkyně podaří uprchnout při vězeňském transportu, čímž se dají do pohybu kola násilí, krve a umírání na jinak poklidné hoře. Nikdo z těch, kdo této dvojici zkříží cestu při jejich snaze z hory uniknout, nebude ušetřen. Ostatně, ani samotný sadistický vrah Spinner se nejspíš nevyhne konfrontaci se zlem dalece přesahujícím jeho velmi omezené myšlení.

Jako vzít dítěti bonbon – Zdánlivě prostý až geniální plán rychlého zbohatnutí snadnou krádeží se pro mladou dvojici záhy stane bojem o přežití. Už jen tím, že uvěřili iluzi snadných peněz, je samo od sebe odsuzuje. A cena, kterou mají za svou lehkovážnost zaplatit, rozhodně není jen ztrátou svobody. Nepůjde jim o nic menšího než o bolest, krev a životy.

O(d)zbrojení – Zdánlivě poklidné prostory obchodního centra se stávají dějištěm zvrácené hry pod heslem: Zabij nebo budeš zabit! Účastníky jsou pečlivě vybraná čtyřčlenná družstva tvořená nepřizpůsobivými jedinci příslušníků stejných sociálních skupin. Lidskost a soucit jsou zde nežádoucí slabostí, alespoň takhle si to představuje tajemný hlas označující se za režiséra těchto jatek.

Tato poměrně útlá kniha je doslova napěchována zlem. Takovým tím bezohledným sadistickým zlem, které nezná slitování. Popisované situace v jednotlivých příbězích jdou až na hranu uvěřitelnosti, chvílemi i lehce za, proto se tyto novely dají považovat i za hororově laděné. Autor si rozhodně nebere servítky a předkládá čtenáři úplně masakrózně krvavou krmi, kterou jemnocitněji ladění čtenáři mohou odnést nejen znechucením, nýbrž i zažívacími obtížemi. Obzvláště pokud mají živou představivost.

Je to jedna z těch knih, na kterých by mělo být viditelně napsáno varování o četbě jen na vlastní nebezpečí. Je pravda, že někomu mohou popisované situace připadat přitažené za vlasy, ovšem pokud čtenář přistoupí na autorovu hru, dostane svoji zaslouženou porci násilí, smrti a hnusu. O potocích krve ani nemluvě. Spisovatel Dustin LaValley bude jistě velmi milým a společenským člověkem, soudě už jen podle jeho tvorby, jíž se poprvé představuje českým čtenářům. A to rovnou takovým syrovým nářezem, respektive trojnářezem!

Dustin LaValley: Písně pouličního metaře

Vydal: Golden Dog, 2022

Překlad: Martin Štefko

Obálka: Michal Březina

Počet stran: 192

Cena: 299 Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď