William C. Dietz: Klam (Mass Effect 4)

Vesmír je v ohrožení. Každých padesát tisíc let napadne rasa vnímajících strojů naši
galaxii a sklidí veškerý organický život. Smrťáci.
Dva lidé, kteří znají pravdu, se zoufale snaží najít způsob, jak tento cyklus
přerušit – admirál David Anderson a jeho partnerka Kahlee Sandersová. Odhalili
příšerný důkaz, že hrozba Smrťáků je skutečná, ale zároveň s tím i intriky Cerberu,
tajné polovojenské organizace, a jeho tajemného vůdce, Záhadného. David a Kahlee se
tak ocitají ve smrtelném nebezpečí, protože Cerberus se při ochraně svých tajemství
nezastaví před ničím.

Mass Effect 4

Při svém pátrání však nachází nečekaného spojence, Gillian Graysonovu, mladou ženu nadanou výjimečnými schopnostmi. Gillian, dříve subjekt hrozivých vědeckých experimentů, je nyní svobodná a začíná ovládat své smrtící dovednosti. Když však zjistí, že Cerberus je zodpovědný za smrt jejího otce, přísahá skupině i Záhadnému pomstu – a ohrozí tak vše, za co Kahlee a Anderson bojují.

Ozvala se hlasitá rána, když do sebe lodě narazily trupy, a Gillian to srazilo na zem. „Už jsou tady!“ zakřičel ve vysílačce Ugho, zrovna když vstávala, a pak uslyšela tlumenou explozi. Batariáni odpálili vnější uzávěr a pronikli do přechodové komory. O vteřinu později začal kov kolem kontrolního panelu vnitřních dveří zářit. Skrz prorazil proud plazmy, jenž kolem ovládání vykreslil žhnoucí rudou linku. Ozvalo se hlasité zasyčení, které následovala kovová rána, když otrokářem vykopnutý ovládací panel dopadl na palubu Idenny.

Atmosféra už unikala ven, brala s sebou vše, co nebylo zajištěné, ale tah ještě zesílil, když batariáni otevřeli průlez. Zatímco obě strany zahájily palbu, tlak se vyrovnal a proudění vzduchu ustalo.

Kvůli vakuu tu nebyly jiné zvuky než ty, co přicházely přes vysílačku. Gillian proto nemohla slyšet kulky, které létaly sem a tam, ale zněl tu nepřetržitý proud rozkazů a komentářů od Ugha, jak se falanga těžce vyzbrojených batariánů tlačila do Idenny.

Otrokáře váha zbrojí zpomalovala, ale na druhou stranu pohltila většinu poškození, když na ně kvariané zahájili palbu. „Tlačte na ně!“ pobízel Ugho. „Prokousejte se přes jejich zbroje! Musíme je zastavit dřív, než se dostanou k bariérám.“

Z místa vzadu, kde ji z větší části zakrývala poslední bariéra, Gillian viděla pravdivost Ughových slov. Zbraně používané bojovníky na obou stranách střílely relativistickou rychlostí projektily o velikosti částic. To znamenalo, že se do jednoho zásobníku vešla spousta střel. Nevýhodou bylo stále narůstající teplo. Když se vám včas nepodařilo vyhodit starý termální zásobník a nahradit ho novým, mohlo to vést k zaseknutí zbraně a její vlastník by pak byl vydán útočníkovi na milost a nemilost. Jen jedna z mnoha věcí, které si Gillian zapamatovala.

Batarián padl, když se neustávající proud kvarianských střel prodral několik vrstvami jeho zbroje a našel maso a kosti. Výsledkem byl hrozivě vyhlížející gejzír, jakmile byly otrokářovy tělesné tekutiny vysáty otvorem v protrženém obleku. Gillian se při tom pohledu zvedl žaludek, pak zamířila pistoli na jednoho z útočníků a stiskla spoušť. Zahlédla jiskry v místě, kde ho střely zasáhly, ale bez žádného viditelného účinku, protože batarián se dál valil kupředu.

Pak se už tak dost obtížná situace ještě zhoršila, když se do boje zapojil kroganský žoldák. Gillian toho o kroganských zbraních věděla jen málo, ale nic víc nebylo třeba, protože o jejich síle se přesvědčila na vlastní oči, když nově příchozí otrokář zastřelil dva členy její posádky.

Ugho vstal a hodil granát. Jakmile vybuchl, vyšlehl záblesk, ale účinek měl minimální.

Krogan vypálil na Ugha a kvarian začal couvat v marné snaze udržet se na nohou. Tu ukončily dva zásahy těžkou municí, které vyřadily kinetické bariéry kvarianovy zbroje a prostřelily ho skrz naskrz. Výsledná díra byla tak velká, že se kvarianův oblek roztrhl. Gillian s hrůzou přihlížela, jak vakuum vysálo z Ughovo hrudní dutiny většinu orgánů a vysypalo je na podlahu.

Gillian cítila, jak hluboko uvnitř ní kypí emoce. Bývaly časy, kdy by kombinaci vzteku a smutku nezvládla, ale od té doby vyrostla a naučila se využívat vztek k posílení talentu. Proto když byli kvariané donuceni ustoupit od bariér a nezadržitelně postupujícího krogana, mladá žena vystoupila z úkrytu. „Ne!“ vykřikl přes vysílačku Hendel, ale Gillian Nar Idenna neposlouchala. Idenna byla její loď, Ugho byl jedním z jejích lidí a Gillianinou povinností bylo chránit je.

Vrátila pistoli do pouzdra a zvedla ruce. Pak shromažďovala energii, dokud už nedokázala udržet další a neměla na výběr, musela ji vypustit. Krogan právě udupal zraněného kvariana, když ho výboj zasáhl. Navzdory velikosti byla zrůda zdvižena z podlahy a odmrštěna na ocelovou stěnu. Tvrdě dopadla na zem a snažila se vstát, když se Hendel ujal velení.

„Teď! Zabte toho bastarda!“

Gillian už v tu chvíli střádala další energii. Zatímco Hendel a ostatní stříleli na krogana, ona se zaměřila na batariána, který obcházel barikády a chystal se na obránce zaútočit zezadu. Prvním krokem bylo zdvižení otrokáře dvacet stop nad podlahu. Pak vyděšeného tvora, který se ve vzduchu stále pokoušel běžet, pustila.

Pole masového efektu Idenny stále běžela a útočník dopadl tvrdě. Podlomila se mu noha, zhroutil se a Gillian batariána střelila do chrániče obličeje. Povolil.

Přestože se to zdálo mnohem déle, od začátku bitvy uplynulo jen deset minut. Dost času, aby kvariané v ostatních částech Idenny popadli zbraně a přispěchali na obchodní palubu. Jejich načasování nemohlo být lepší. Když se Gillian zastavila, aby zasunula čerstvý termální zásobník, místnost zaplavili kvariani a zaútočili na uzávěr.

Poté co přišli o krogana a několik vlastních, byli batariáni donuceni otočit se a utéct. Hendel si rychle uvědomil, jakou mají příležitost, a využil ji. „Tohle je naše šance! Následujte mě!“

A oni ho následovali skrz přechodovou komoru batariánů do trupu Chlouby Khar’shanu. Uzávěr ústil na palubu otroků a Gillian spatřila nejméně stovku zajatců, jak sedí opření zády o stěny, všichni uzamčení v těsných ocelových klecích. Na analýzu okolí však měla jen velmi málo času, protože hrstka batariánů proti pronásledovatelům obrátila zbraně. Některé střely šly mimo a zasáhly pár otroků, než Hendel vykřikl: „Zabijte ty bastardy! Musíme obsadit můstek dřív, než se odpoutají!“

Gillian se vzrušením motala hlava, když následovala ostatní kvariany na batariánskou loď, ale teď si uvědomila, do jakého nebezpečí se dostala. Pokud se otrokářům podaří přerušit kontakt s Idennou, kvariani tu budou uvězněni.

Hrozba donutila Gillian zrychlit. Dohnala Hendela a následovala ho k přístupu do nouzové šachty na opačném konci místnosti. „Výtah použít nemůžeme,“ vysvětlil jí. „Mohli by ho vyřadit a uvěznit nás uvnitř. Buď opatrná, Gillian – na Idenně jsme měli štěstí.“

Gillian věděla, že má pravdu, když po žebříku šplhala na velitelskou palubu. Byla urputně bráněna, což bylo jasné hned, jak Gillianinu zbroj zasáhly střely a donutily ji ukrýt se zpátky v šachtě.

„Zmraz je,“ poradil jí o pár příček níž Hendel. „Ale nejdřív nás nech protáhnout se kolem.“

Někteří biotici dokázali vytvořit stázi, čímž bylo myšleno pole masového efektu, které protivníka uzavřelo uvnitř a dočasně mu znemožnilo útočit. Přestože tahle dovednost nebyla pro Gillian přirozená jako házení předměty, trénovala ji. Bude to ale účinkovat na cíl, který přímo nevidí? Byl jen jeden způsob, jak to zjistit.

Jakmile Hendel ostatní odvedl nahoru, pokusila se Gillian soustředit co nejvíc energie. Když se jí to podařilo, zformovala ji do koule a „viděla“, jak zmrazí nějaké imaginární batariány. Pak se snažila stázové pole udržet tak dlouho, jak jen to šlo. O tři vteřiny později Gillian cítila, že bublina praskla, a vyšvihla se nahoru.

Z šachty vylezla s pistolí v ruce. Kolem kontrolních panelů seřazených do U byl rozesetý tucet těl a tři batariáni stáli s rukama za hlavou. „Zvládla jsi to,“ pochválil ji hrdě Hendel. „Zmrazila jsi dva spolu s Ibinou Vas Idenna. Je naštvaný, ale to ho přejde.“

Gillian cítila obrovskou úlevu, kterou následovala náhlá prázdnota, když ji dohnalo vyčerpání. „Chyťte ji,“ slyšela Hendela a pak všechno zčernalo.

 • Klam
 • Autor: William C. Dietz
 • Překlad: Jakub Mařík
 • Série: Mass Effect 4
 • Forma: paperback
 • Počet stran: 288
 • Cena: zatím nestanovena
 • Vydá: Fantom Print, 2012
Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

7 komentářů

 1. Docela by mě zajímalo
  kolik čtenářů tohoto serveru hrálo Mass Effect…

 2. Re: Docela by mě zajímalo
  Řekl bych, že těch lidí nebylo málo, hodně čtenářů fantasy se zapojují i do herního světa :-). Minimálně já ano…

 3. Gotrekovi
  Třeba já. Ale to ještě neznamená, že se mi líbí všechno, co s ním souvisí.

 4. ME
  Taky docela hraju, ale musím se přiznat, že co se ME týká, tak mám/četl jsem/hrál jsem (až na komixy) naprosto všechno, co z biovare kdy vypadlo a nesmírně se těším na trojku.

  Knížka mi doufám trochu ulehčí čekání.

 5. Termín
  K-šopa, vědět, že se do toho Fantomprint dá tentokrát tak rychle, tak bych si neobjednal originál, který mi přijde až v půlce února… :-/

  Jinak, česky mám všechny 3 díly knih, anglicky 2 komiksy, třetí předobjednaný stejně jako Art of The Mass Effect Universe, na skíňce stojí miniatura Normandy, figurky Tali a Sheparda, v polici obě hry… Trojky se nemůžu dočkat. Tolik k první otázce v diskusi… 😉

 6. Už?!
  Pane jo, vždyť to ještě ani nevyšlo v originále! Tomu říkám rychlost, smekám a těším se. 🙂
  Jediné, co mě trochu zneklidňuje, je změna autora. Karpyshyna mám rád, ale s Dietzem mám zatím rozporuplné zkušenosti. No, uvidíme. 🙂

Zanechat odpověď