Ukázka z knihy Levá ruka boží

Jedním z prvních titulů nového roku je román Levá ruka boží od Paula Hoffmana, který zítra vychází ve světové premiéře u Knižního klubu. Na pondělí máme také připravenou soutěž o tento titul, pojďte si nyní přečíst ukázku…

První kniha trilogie Cale.
„Poslouchejte. Svatyně vykupitelů na Střelecké stráni je zatraceně lživý název, protože tam nikdo vykoupení nedojde a o svatyni už vůbec nelze mluvit.” Svatyně vykupitelů je bezútěšné místo – místo, kde není vítána naděje ani radost. Většina jejích (téměř výlučně mužských) obyvatel tam byla přivedena v raném dětství proti vlastní vůli, kterou snad kdysi měli. Teď trpně přežívají pod hrůzným režimem lordů vykupitelů, jejichž krutost a surovost má jediný cíl – službu ve jménu Oběšeného vykupitele. V celém komplexu svatyně se nikdo dokonale nevyzná, tak rozsáhlý a spletitý je labyrint jeho chodeb – chodeb naplněných pachem staletí starého náboženského zápalu. A v jedné z těchto chodeb stojí chlapec, dívá se ven temným oknem a pozoruje nejnovější skupinku nešťastníků, kteří do tohoto pekla přibyli. Je mu čtrnáct nebo snad patnáct let – jistě to neví ani on sám, ani nikdo jiný. Své skutečné jméno už dávno zapomněl, teď mu však říkají Cale. Ze svého předchozího života si na nic nevzpomíná a o tom budoucím nic neví… Seznamte se s andělem smrti.
Levá ruka boží přináší příběh o životě a hledání víry ve světě, jejž postihla blíže nespecifikovaná katastrofa. Je první částí trilogie, která vychází v celosvětové premiéře a která má všechny předpoklady stát se mezinárodním bestsellerem.

Žádný z chlapců ve svatyni nevěděl, kolik jich tam je celkem. Někteří tvrdili, že je to možná až deset tisíc a že jejich počet každý měsíc vzrůstá. A právě kolem těchto přírůstků se točila většina rozhovorů. I mezi chlapci blížícími se dvacátému roku věku panovala shoda, že až do doby před pěti lety zůstával jejich počet, ať byl jakýkoli, vcelku stabilní. Pak ale začal stoupat. Vykupitelé přistoupili k určitým změnám, což bylo samo o sobě hrozivé a zvláštní; zvyk a dodržování tradic pro ně byly totéž jako vzduch pro každého, kdo dýchá. Každý den by měl být stejný jako ten následující, každý měsíc totožný s příštím měsícem. Žádný rok by se neměl lišit od ostatních let. Teď si ale prudké zvyšování počtů vynutilo změny. V ložnicích byly instalovány dvoupatrové či dokonce třípatrové palandy, aby se do nich všichni nově příchozí vešli. Bohoslužby se konaly na postupně načasované směny, aby se všichni mohli denně pomodlit a odnést si přidělené odpustky. A teď už na směny chodili i jíst. O důvodech těchto změn však chlapci nic nevěděli.
Cale s levou rukou ovázanou kusem špinavého hadru, který zahodili nevolníci z umývárny nádobí, procházel v druhé směně obrovským refektářem a nesl si dřevěný podnos. Přišel pozdě, i když ne příliš pozdě – za pozdní příchod by ho čekal výprask a večeři by nedostal -, a nyní mířil k velkému stolu na konci místnosti, kde vždy seděl. Zastavil se za jiným chlapcem – ten byl přibližně stejně starý a velký jako on, byl ale tak zabraný do jídla, že si Cala za svými zády vůbec nevšiml. Jeho přítomnost si uvědomil, teprve když ostatní kolem stolu zvedli hlavu. Vzhlédl.
„Promiň, Cale,“ zamumlal, okamžitě si nacpal zbytek jídla do úst, vstal, překročil lavici a rychle i s podnosem odešel.
Cale se posadil a prohlížel si večeři. Dostal něco, co vypadalo jako párek, ale nebyl to párek; zalité to bylo vodnatou omáčkou s jakousi neidentifikovatelnou kořenovou zeleninou, vybělenou nekonečným vařením v bledě žlutou břečku. V misce vedle talíře byla ovesná kaše, rosolovitá, studená a šedivá jako týden starý špinavý sníh. Ačkoli měl hlad jako vlk, chvíli se nedokázal k jídlu donutit. Pak si někdo proklestil cestu na lavici vedle něj. Cale se na něj nepodíval, ale dal se do jídla. Jen nepatrné škubání koutku jeho úst ukazovalo, jak ohavně večeře chutná.
Chlapec, který si udělal místo vedle něj, promluvil, šeptal ale tak tiše, že ho slyšel jen Cale. Nebylo moudré nechat se přistihnout, jak při jídle s někým mluvíte.
„Něco jsem našel,“ oznámil a dokonce i v sotva slyšitelném hlase mu zřetelně zaznívalo vzrušení.
„To máš štěstí,“ odtušil lhostejně Cale.
„Úžasnou věc.“
Tentokrát Cale nezareagoval vůbec a soustředil se jen na to, jak spolknout kaši, aniž by se mu zvedl žaludek. Chlapec se na chvíli odmlčel.
„Je tam jídlo. Jídlo, co se dá jíst.“ Cale sotva zvedl hlavu, chlapec vedle něj ale věděl, že vyhrál.
„Proč bych ti měl věřit?“
„Váhavý Henri byl se mnou. Přijď za námi v sedm k Oběšenému vykupiteli.“ S těmito slovy chlapec vstal a odešel. Cale zvedl hlavu a v obličeji se mu objevil podivně roztoužený výraz, natolik odlišný od chladné masky, kterou obvykle ukazoval světu, že se na něj chlapec na druhé straně stolu udiveně zadíval.
„Ty už to nebudeš?“ zeptal se s očima zářícíma nadějí, jako by zatuchlá klobása s voskově šedou kaší slibovala větší rozkoš, než si lze snadno představit.
Cale neodpověděl a nepodíval se na něj, místo toho se znovu dal do jídla, nutil se polykat a snažil se nepozvracet.
Když dojedl, odnesl dřevěný podnos do umývatoria, vydrhl ho v míse s pískem a uložil ho zpět do regálu. Cestou z refektáře, sledován pohledem vykupitele, který seděl v obrovském vysokém křesle, z něhož měl výhled na celou místnost, poklekl před sochou Oběšeného vykupitele, třikrát se udeřil do prsou a zamumlal: „Jsem hříšník, jsem hříšník, jsem hříšník.“ Neměl sebemenší ponětí, co ta slova znamenají.
Venku byla tma a k zemi už se snesla večerní mlha. To bylo dobře, protože to Calovi usnadnilo, aby nepozorovaně sklouzl z chodníčku do křoví rostoucího za velkou sochou. Než k ní došel, neviděl už dál než na pět metrů před sebe. Sestoupil z chodníčku a došlápl na štěrkem vysypanou plochu před sochou.
Byla to největší ze všech posvátných šibenic v celé svatyni. Celkem jich tam musely být stovky, některé z nich ne větší než pár centimetrů, byly pověšené na zdech, postavené ve výklencích, zdobily nádoby se svatým popelem na konci každé chodby a prostor nad každými dveřmi. Byly tak všudypřítomné a tak často zmiňované, že samotná jejich podoba už dávno ztratila všechen význam. Nikdo kromě noviců už si vlastně nevšímal, co zobrazují: podobu oběšence s oprátkou kolem krku, s tělem posetým jizvami, které na něm zanechalo mučení před popravou, a se zlámanýma nohama visícíma v nepřirozeném úhlu pod ním. Posvátné šibenice s Oběšeným vykupitelem, vyrobené v době založení svatyně před tisíci lety, byly většinou primitivní a zpracované s přímočarým realismem: v očích a v obličeji se navzdory nevalnému talentu řezbářů zračila hrůza, tělo bylo zkroucené a zohavené, z úst trčel vyplazený jazyk. Řezbáři jako by chtěli vyjádřit příšernost takové smrti. Postupem let začaly být sochy profesionálnější a dovednější, zároveň však také uhlazenější. Tahle velká socha s obrovskou šibenicí, tlustou oprátkou a šest metrů vysokým spasitelem, který v ní visel, byla jen třicet let stará: podlitiny na zádech byly výrazné, ale úhledné a nezbrocené krví. Nohy nebyly zpřelámané a zkroucené v agonii, z jejich polohy se spíš zdálo, že v nich spasitele chytila křeč. Nejpodivnější ze všeho byl ale výraz jeho obličeje – místo rdousivé bolesti se v něm zračila jakási rozpačitá svatost, asi jako by mu zaskočila v krku drobná kůstka, které se snaží zbavit decentním odkašláním.
Této temné a mlžné noci však byly tím jediným, co Cale z Vykupitele viděl, jeho obrovské visící nohy, vyčnívající z bílého oparu. Bylo to až znepokojivě zvláštní. Cale opatrně a zcela nehlučně vklouzl do křoví, které ho skrylo očím všech, kdo by šli kolem.
„Cale?“
„Ano.“
Z křovin před Calem se vynořili chlapec z refektáře, Kleist, a Váhavý Henri.
„Doufám, že to za to riziko stojí, Henri,“ šeptl Cale.
„Stojí, Cale. Slibuju.“
Kleist Calovi gestem naznačil, aby za nimi vlezl do křoví u zdi. Byla tam ještě větší tma a Cale musel počkat, dokud se jí jeho oči nepřizpůsobily. Druzí dva čekali. Byly tam dveře.
To bylo velice překvapivé – ve svatyni byla sice spousta dveřních otvorů, jen v málokterých ale byly zasazené dveře. V době Velké reformace před dvěma sty lety byla víc než polovina vykupitelů upálena na hranici pro kacířství. Z obav, že tito odpadlíci mohli nakazit i svoje svěřence, vítězná vykupitelská sekta všem chlapcům pro jistotu podřízla hrdlo. Když pak přivedli další novice, přistoupili k četným změnám; jedna z nich spočívala v tom, že ze všech míst, kde se chlapci pohybovali, byly odstraněny dveře. K čemu jsou koneckonců dobré dveře v místech, kde žijí hříšníci? Jen k tomu, aby něco skrývaly. Dospěli k názoru, že dveře umožňují mnoho ďáblem podporovaných hříchů, umožňují tajnůstkářství, samotu či naopak spolčení s druhými a vymýšlení různých nepravostí. Už jen koncepce dveří, když na ni teď pomysleli, vyvolávala u vykupitelů třes zloby a strachu. Samého ďábla už nyní nezobrazovali jen jako rohatou bestii, ale téměř stejně často jako obdélník se zámkem. V případě samotných vykupitelů ovšem tato antipatie vůči dveřím samozřejmě neplatila; známkou jejich vlastní spásy bylo naopak vlastnictví dveří uzavírajících jejich pracovny i cely, v nichž spali. Svatost vykupitele se měřila počtem klíčů, které směl nosit na řetěze omotaném kolem pasu. Kdo při chůzi cinkal, dával tím najevo, že už je na poloviční cestě do nebe.
Proto byl objev neznámých dveří něčím naprosto neuvěřitelným.
Když teď Calovy oči začaly přivykat temnotě, spatřil vedle dveří nakupenou hromadu oloupané omítky a drolících se cihel.
„Schovával jsem se před Chetnickem,“ vysvětloval Váhavý Henri. „Tak jsem tohle místo našel. Omítka v rohu odpadávala, tak jsem odlupoval další kusy, zatímco jsem čekal. Byla celá rozdrolená, dostala se za ni voda. Trvalo to jen chviličku.“ Cale natáhl ruku k okraji dveří a opatrně na ně zatlačil. Pak znovu a ještě jednou.
„Jsou zamčené.“
Kleist a Váhavý Henri se usmáli. Kleist sáhl do kapsy a vytáhl něco, co Cale ještě nikdy u žádného z chlapců neviděl – klíč. Byl dlouhý, tlustý a poďobaný rzí. Všem třem teď oči zářily vzrušením. Kleist strčil klíč do zámku, zabral a zabručel námahou. Pak se klíč s hlasitým cvaknutím otočil.
„Tři dny jsme ten zámek čistili a promazávali, než jsme ho otevřeli,“ sděloval Váhavý Henri a hlas se mu tetelil pýchou.
„Kde jste vzali klíč?“ chtěl vědět Cale. Kleista i Váhavého Henriho těšilo, že s nimi Cale mluví, jako by vzkřísili mrtvého nebo chodili po vodě.
„Povím ti to, až budeme vevnitř. Pojď.“ Kleist přiložil ke dveřím rameno a druzí dva se k němu přidali. „Netlačte moc násilím, panty by mohly být v mizerném stavu. Nechceme nadělat kravál. Až napočítám do tří.“ Odmlčel se. „Připraveni? Raz, dva, tři.“
Zatlačili. Nic se nestalo, dveře se odmítaly otevřít. Povolili a zhluboka se nadechli. „Raz, dva, tři.“
Zabrali a dveře se s hlasitým zaskřípěním pohnuly. Poplašeně od nich odstoupili. Být slyšen znamenalo být chycen, a být chycen mohlo znamenat bůhvíco všechno.
„Za tohle by nás mohli pověsit,“ zahučel Cale. Druzí dva na něj pohlédli.
„Pověsit ne. To by neudělali.“
„Vojevůdce mi říkal, že lord dohlížitel hledá nějakou záminku pro odstrašující příklad. Už je to pět let, co někoho naposledy pověsili.“
„To by neudělali,“ opakoval otřeseně Váhavý Henri.
„Ale ano, udělali. Tohle jsou dveře, pro boha živého. A ty máš klíč.“ Cale se otočil ke Kleistovi. „Lhals mi. Vůbec nemáš tušení, co tam je. Nejspíš tam bude slepá chodba, nic, co by stálo za ukradení nebo za zjištění.“ Ohlédl se na třetího chlapce. „Nestojí to za to riziko, Henri, ale je to tvůj krk. Já končím.“
Právě se začínal otáčet, když se z chodníčku ozval hlas, rozčilený a netrpělivý.
„Kdo je tam? Co to bylo za zvuk?“
A pak uslyšeli kroky, které jim prozradily, že někdo sešel na štěrk před Oběšeným vykupitelem.

Paul Hoffman: Levá ruka boží (The Left Hand of God)
nakladatel: Euromedia Group – Knižní klub
překlad: Pavel Medek
obálka: Peter Bergting
240 stran / 349 kč
vychází 12. 1. 2010

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

 1. To je blbina. Ale reklamu to má jako prasečí chřipka. To zas bude zblblejch puberťáků. Pídil jsem se po detailech, když to nazývají bestselerem 2010 a vono to ještě nikde nevyšlo.Kdy to bude mít na obálce Pevnost??? 😉

 2. Další z literárních duchů – člověk, o kterém není možné moc zjistit… Ale Euromedia už oznámila že to je: “…první částí trilogie, která vychází v celosvětové premiéře a která má všechny předpoklady stát se mezinárodním bestsellerem…” No uvidíme! Překládal to Pavel Medek a na Sardenu to vychvaloval – jak jinak, že… 🙂 Tady podle tohoto zlomku textu moc o kvalitě nezjistíme (mě se nelíbí, ale kdoví), video-trailer je taky nicneříkající a skoro amatérský…necháme se “překvapit”, snad to nebude další bublina a (jen) čtivo pro masy…

 3. Tož kdyby to bylo čtivo pro masy, tak by to nakladatele potěšilo (a knihkupče brněnský, neříkejte, že knihkupce ne :-)))

 4. Taky jsem se včera snažil něčeho dopátrat o autorovi apod. a zjistil jsem, že to s tou světovostí zas tak slavné nebude. Souhlas s Darenem – zase jednou ukázka mediální masáže. A přiznám se, že vzhledem ke jménu překladatele mě zaráží výrazy typu “umývárium”.

 5. Oprava
  Pardon, “umývatorium”, ale lepší to rozhodně není.

 6. Nu, když jsem ukázku vybírala, tiše jsem se sama se sebou sázela, kolikátý příspěvek se bude zabývat použitím slova “umývatorium”. Mně se taky nelíbilo, ale líbila se mi ta ukázka, tak jsem to riskla 🙂 Jinak je překlad velmi slušný, toho se obávat rozhodně nemusíte.

 7. No on Medek zas tak světový překladatel není. Že by se mu zrovna HP povedl? Nechápu, na co si v něm například musel brát slovník? Spíš dostal HP ze známosti jako výhodný džob. A zviditelnil se. Jednou jsem ho zažil. Pěkný nabob. A tudíž mu s Levou rukou boží nevěřím ani slovo. Ukázka je příšerná, naivní, a dost mi v něčem evokuje Matrix. Prostě Euromédia se zase sekly.

 8. To JanaJ
  Pravda, chtěl jsem si do toho rýpnout už včera večer, takže by byl první, ale pak jsem si řekl, že nebudu takový hnidopich a počkám, co se vyvrbí…

 9. Kdyby na umývatorium reagoval hned první příspěvek, zvažovala bych nějakou odměnu 🙂 Takhle nic.Pokud by zcela náhodou někoho zajímalo, jaká ta kniha opravdu je… Zajímá to někoho?

 10. Když už se o tom tak bavíme, tak mě teda zajímá, jestli je tam víc takových “umývatorií”. Podle ukázky jsem měl za to, že to má být temné, ale to slovo je jako vystřižené znějaké humornější pasáže HP. A co to srovnání s Chvalozpěvem, tomu říkám slovo do pranice, už jen proto, že od té knihy (Chvalozpěvu) bych zrovna napětí neočekával, tak nevím proč se vůči němu vymezovat. Ale třeba to nakonec bude příjemnější překvapení než Podzemí a spol.

 11. Nevybavuji si, že by mi jakékoli jiné slovo tak zaskřípalo jako umývatorium. Celkově je ten překlad opravdu ok (ale samozřejmě že bych ho větu po větě srovnávala s originálem, to fakt nedělám).Knížka se tváří temněji, než nakonec je, humorné pasáže se v ní najdou taky.

 12. Knihkupec by byl rád, kdyby to bylo čtení pro masy…! Zítra tím budu zavalen, tak snad mě toho neštěstí masy rychle zbaví… 🙂

 13. Medkovo umývatorium a opravdovost
  Pavel Medek patří (nebo patřil, když jsem to kontroloval) k našim nejlepším SF překladatelům; obávám se, že jako kritik a popularizátor žánru je slabší.Jaká kniha je, mě docela zajímá, ale to se tady dozvím sotva – třeba http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/6947196/The-Left-Hand-of-God-by-Paul-Hoffman-review.html nijak nadšená není a diskutéři na http://www.sffworld.com/forums/showthread.php?t=25254 také ne.Můžu se aspoň zeptat, jak bylo to umyvatorium anglicky? – Ach tak, “cleanorium” – http://www.penguin.co.uk/static/cs/uk/0/downloadextracts/PT_Left_Hand_God.pdf (to jsou první tři kapitoly, úryvek je z první, která je dostupná i v HTML na http://www.penguin.com.au/lookinside/spotlight.cfm?SBN=9780718155193&Page=Extract )

 14. Taky jsem si ze zvědavosti procházel anglické weby, ale musím říct, že je to vše příliš okatá reklama. Samozřejmě, že vymyté hlavy mládeže na knihu hned skočí, a určitě i hodně zvědavých dospěláků – viz Eragon, Stmívání. A jestli je Medek vynikající? Tak to asi ten text v ukázce překládal mechanický počítač. Já mám dojem, že překladatel musí mít cit pro jazyk. Ale možná, že křivdím Medkovi a kniha je škvár už v angličtině.

 15. JVJr:
  Nojo, ale cleanorium je asi stejná pakárna jako to umývatorium… Jaká kniha je? Dobrý příběh, dobrý svět, dobré rozehrání. Průměrné zpracování. Bomba to není, ale za přečtení stojí (ano mám tam několik momentů, kvůli kterým si ji dokonce nechám, což nedělám často), na další díl jsem určitě zvědavá.

 16. Abys nepřechváli, Honzo. Zrovna ta scénka s příchodem k velké soše má k ideálu daleko – za to bys některé překladatele/ky dřív posílal na prynýř. Ale raději toho nechám, ať si na mě taky někdo nevyšlápne.

 17. Ono to je stupidní i v angličtině. Jak knihu čtu, jedna okopírovaná scéna vocaď, druhá vodtamtaď. Je to jak sestříhaný video. NAštěstí jen půjčeno. Za to bych peníze nedal. Ty si schovám na lepší kusy. A to cleanorium je stejně tak hloupý jako ten překlad. Inteligent by napsal podle mě lavatorium, ale to by blboučká mládež nepochopila.Kniha je mi celkem protivná, asi pro tu falešnou sebechválu.

 18. Hm
  Ta moje smůla: jednou chci pochválit a taky neuspěju. Je pravda, že jsem nic od Medka neporovnával už přes pět let, myslím ještě před Potterem. Na tenhle úryvek jsem nekoukal, nelákalo mě to ani v hezčí sazbě než je zdejší.JanaJ: To je právě věc názor: cleanorium je kupříkladu pakárna menší o dvě slabiky, ani nemluvě o jiném vztahu angličtiny k latině.Což mi připomíná, jak mi v pondělí Honza Macháček, který už je v půlce Anathemu, líčil, jak tam jsou vymyšlené fiktivní staré jazyky na způsob latiny a řečtiny a další na způsob angličtiny a jak název souvisí s “anthem” atp. Zakončil: “Petr Kotrle by si s tím dokázal poradit. Ale jestli to dají nějakým Sichingerovým…”

 19. Anathem
  Nevím, jestli si Petr Kotrle dokáže se ctí poradit se vším, ale měl by se o to minimálne pokusit… Aspoň že vím o dalším člověku, se kterým půjde něco konzultovat.

 20. JVjr: A jaký překlad slova cleanorium by tedy byl ideální?

 21. Re: ideální překlad slova cleanorium
  Předložte mi pár návrhů a já ho vyberu.

 22. Možností je několik – lavatorium už tady padlo, určitě by se dalo použít, je to v podstatě to, co myslí autor. Další možnost je zůstat u české “umývárny”. Pokud bych chtěl být opravdu originální, tak jako autor, vymyslel bych novotvar, ale tak aby nebyl tak hloupě sešroubovaný ze dvou jazyků, tj. zeptal bych se někoho, kdo zná latinu, zda je možné vzít nějaké podobné slovo znamenající “mýt” a něco z něj vytvořit, s otožnou koncovkou. A to by už snat k takové hlouposti stačilo.

 23. No, ráda bych upozornila, že v tom umývatoriu se nemyjí lidé, ale nádobí, takže lavatorium nepřipadá v úvahu (lavare = mýt se)… Stejně jako umývárna evokuje umývání lidí.Je to absolutní prkotina, ale JVjr má prkotiny rád a já taky 🙂

 24. Ehm…. a umývatorium evokuje co (nemá-li to slovo evokovat umývání)? Jestliže se slovo “lavatorium” používá pro označenní místa, kde dochází k “umývání”, neměl bych problém s rozšířením toho, co se tam umývá, z pouhých rukou na pár věcí z kuchyně. A že jsem pěkných pár lavatorií viděl…

 25. Ještě jsem to u latinářů ověřovala, lavare je opravdu pouze MÝT SE (člověk sám sebe), na nádobí to vztáhnout nelze. Čili lavatoriem si člověk fakt nepomůže (též jsem si říkala, že tohle slovo by bylo vhodnější, ale pak mi to lavare zavrtalo v hlavě, tak jsem se trochu popídila).Jaká pěkná prkotina a jak si u toho člověk tu latinu osvěží!(ale mezi námi, pokud lze Levé ruce boží něco vytknout, překlad to fakt není…)

 26. Ale pokud chcete opravdu vědět, co mi evokuje “umývatorium”, pak zážitek z dětství, kdy mě starší bratr zavřel do výběhu k mývalům.

 27. To je mi zajímavé
  Já tedy bohužel latinu neměl nikdy, natožpak svěží, ale moji latináři naopak tvrdí, že posun ke zvratnosti nastal až v pozdní antice a tranzitivní význam přitom zůstal zachován, viz např. známé “manus manum lavat” nebo úsloví “laterem lavare” (mýt cihlu nebo snad kachel, metafora pro marnou námahu; jednou to je i přeložené v Shakespearovi).

 28. Ty nesmyslné názvy jak pro malé dětičky opravdu nejsou to nejhorší na celé knize. Ona je celá dost hloupá a o ničem (kulantně řečeno). Není mi jasné, jak ji mohli vůbec zakoupit a vydat.

 29. JVjr: aha! Mytí cihly neznám a je to moc hezké úsloví. Člověk se na FP vždycky dozví něco zásadního.

 30. No, trošku se stále uhýbá od celkového hodnocení knihy k několika vybraným pokleskům…Není to zlý příběh, měl jsem ho půjčený den, tak nebyl čas “slovíčkařit”, ale, světe div se, čte se to daleko lépe než mnohé jiné vychvalované top tituly. pokud mohu srovnávat hrušky a jablka, radši si koupíl LRB než nového Browna a Ztracený symbol.Je to krvavé, cynické, občas trochu zmatečné,vynechal jsem asi jen 30stránek a když se odhlédne od faktu, že to prožívají 15-16letá děcka, jde to…Já jsem na druhý díl zvědavý /netěším se, ale rád si to přečtu/.Škoda té mediální masáže.Každopádně i jako knihkupec doporučím spíš toto, než cokoliv z oné záplavy rádoby-upírských knih, které teď vydává kde kdo…

Zveřejnit odpověď