Dračí hlídka, ryze česká hra na hrdiny, se představuje!

Jako stůl velký škorpion se přikrčil zaútočil svým jedovým ostnem na barbarského bojovníka před sebou. Ten jen tak tak srazil svým štítem smrtící ránu stranou a okamžitě bodl netvora mečem mezi klepeta. Bojovník koutkem oka zahlédl po jeho boku elfskou čarodějku, kterak vykřikla poslední slabiky svého kouzla. Z rozevřené dlaně jí vyšlehl klikatý výboj energie směrem ke kultistovi. Za ním na oltáři se svíjející spoutaná dívka polekaně vyjekla. Stařec proti kouzlu pozvedl ruku, drahokam v jeho ohavné červí koruně fialově zaplanul a kouzlo čarodějky se v půli cesty neškodně rozplynulo. Pak mávnul ledabyle rukou, jeho koruna opět zazářila, a vedle zraněného štíra se objevil další.

Vychází nová česká hra na hrdiny: Dračí hlídka

Dračí doupě, Dungeons and Dragons, Pathfinder… Her na hrdiny je opravdu velké množství. Nyní na trh přichází další, ryze česká hra: Dračí hlídka. Prozatím pro vás máme “jen” oznámení o vydání, ale postupem času budeme přinášet další články spojené s tímto projektem. Slovo mají tvůrci Dračí hlídky!