Conan – Lidochaz, Nalim (gulistánský samizdat)

Příznivci Conana se dočkali prvního tuzemského vědeckého sborníku o barbaru Conanovi.

Lidochaz, Nalim - Conan     Útlé dílko s přebalem od Káji Saudka je přehledně rozděleno na stručný úvod do problematiky, seznámení s osobou autora, devět kapitol hutného (a občas nepřehledného) textu a velice důležitý(!) doslov (pod názvem “Příloha k doslovu aneb doslovná příloha”) mapující vznik a dosavadní činnost Conan Society.

     Jednotlivé kapitoly jsou tvořeny převážně textem, doplněným fotografiemi, mapkami a ilustracemi. Část textů zazněla ve formě přednášek na Draconech (pět z devíti), zbytek je nově dotvořen. Proti většině vědeckých textů zde není vypracován poznámkový aparát, na závěr každé kapitoly je však připojen solidní seznam použitých pramenů a literatury.

      Je mi potěšením sledovat vznik nové vědy – conanologie – ve střední Evropě. Doufám, že brzy dosáhne (a kvalitou přesáhne) haškologii a cimrmanologii, i když v případě cimrmanologie lze očekávat objevy překvapivých vazeb na conanologii.

       Hodnocený sborník není svým charakterem určen pro běžného čtenáře, neměl by však chybět v knihovně pravověrného vyznavače barbara Conana.

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

  1. scott
    is it possible to get a copy of Conan by Nalim Lidochaz? I live in USA. Thank you, scott

Zanechat odpověď