Celá pravda o komiksu Zaklínač!

Historie komiksového vydání Zaklínače se všemi peripetiemi, podrazy a zmrtvýchvstání, ve které se dozvíme, proč u nás dosud tento komiks nebyl vydán a jestli vůbec někdy bude. Celá kauza je typickou ukázkou vztahů mezi některými vydavateli.

Můj přítel (pozn. pro p. Radu – nikoliv intimní) Dittmar Chmelař, mě upozornil, že na serveru KOMIKS.CZ se nachází zajímavý článek o komiksovém příběhu na motivy knih Andrzeje Sapkowského – Zaklínač. Zároveň mi poslal znění onoho článku i reakce a já mu nabídl, že tuto kauzu zveřejním i na tomto serveru, který čte přeci jen více lidí než již zmíněný KOMIKS.CZ. Proč? Je třeba se dovědět pravdu o tom, jak to v naší zemi skutečně je se rčením: „S poctivostí nejdál dojdeš“.

Původní článek od Dittmara Chmelaře:
Na nápad vydat komiksového Zaklínače jsem přišel někdy v době, kdy již bylo jasné, že časopisecké ORIGAMI nemá šanci na další život v Čechách. Rozhodl jsem se, že „časopisecké“ ORIGAMI bude pokračovat na internetu a že v rámci projektu ORIGAMI budu jako tzv. Knihovnu ORIGAMI vydávat tiskem větší komiksové projekty českých, slovenských a popř. i polských komiksových autorů. S ohledem na zaklínačskou vlnu zájmu v Čechách jsem se dohodl se ZUKEM (Luďkem Pospíšilem), že nakreslí první zaklínačskou povídku Zaklínač. Po jejím vydání a případném prodeji zhodnotím situaci a uvidí se, co a jak (pokud vůbec) dál. Ještě před zahájením prací nad komiksovou podobou Zaklínače jsem v této věci osobně kontaktoval Sapka (Andrzeje Sapkowského), který mi osobně poskytl autorská práva na komiksovou podobu Zaklínače.

Luděk Pospíšil začal v průběhu roku 2000 komiks Zaklínač kreslit. Viděl jsem první tři nakreslené stránky komiksového příběhu. ZUKO se pak na poměrně dlouhou dobu odmlčel s tím, že intenzivně pracuje na komiksové podobě Zaklínače. Asi půl roku po zahájení prací nad Zaklínačem, mi jednou více méně mezi řečí sdělil Jirka Pilch (z nakladatelství Leonardo) že spolu s Barlowem vydávají Pospíšilův komiks Zaklínač. Když jsem se po prvním opadnutí příznaků totálního zděšení zeptal na podrobnosti tohoto podrazu na mne a na ORIGAMI, tak se mě stejně překvapený Jirka Pilch zeptal: „Chceš mi snad říct, že o ničem nevíš? Hoši z Barlowa mi řekli, že s tebou všechno dohodli, včetně autorských práv se Sapkowským!“

Krátce řečeno: Pospíšil podepsal smlouvu s Barlowem na Zaklínače, aniž mi cokoliv řekl. Barlowáci mi o tomto origamovském hara-kiri neřekli ani slovo, stejně jako neřekli ani slovo Sapkowskému, že budou vydávat jeho Zaklínače v komiksové podobě. Další detaily nebudu uvádět, fakta hovoří sama za sebe. Jinými slovy řečeno – z tohoto příkladu je zřejmé, jak se v Česku podniká a jaké vztahy panují ve vydavatelském byznysu. Činy Barlowáků mne vůbec nepřekvapily a nijak nevzrušily. Co však ještě dnes nemohu vydýchat, je totální podraz mého bývalého intimního přítele Luďka Pospíšila, který aniž mi cokoliv řekl a který navzdory tomu, že jsem ho prakticky „udělal“, mne takto děsně podrazil. Když jsem ho zeptal, proč to udělal, tak mi řekl, že ORIGAMI přestalo vycházet, tak to (Zaklínače) dal Barlowákům. No comment.

To bylo někdy koncem roku 2000. Ihned po tomto nechutném podrazu jsem kontaktoval Sapka a nevinně jsem se ho zeptal, zda ví cokoliv o chystaném zaklínačském projektu firmy Barlow. Sapek mi potvrdil, že ho …“Nikdy nikdo kromě mě z Čech nežádal o cokoliv ve věci autorských práv na komiksovou podobu Zaklínače.“

Vzhledem k tomu, že byl stále klid po pěšině ve věci vydání tiskové podoby Pospíšilova Zaklínače, tak jsem se po předchozím Sapkově znovuujištění, že nikdo z Barlow ho nekontaktoval ve věci autorských práv, rozhodl k vydání komiksové podoby povídky Něco víc. Po opětovném Sapkově souhlasu jsem se dohodl s Josefem Fraškem, že nakreslí komiks Něco víc. Titulní strana komiksu a první strana zaklínačova příběhu visí na ORIGAMI, na Komiks.cz a na oficiálních stránkách Andrzeje Sapkowského (www.sapkowski.cz).

Závěrem mi dovolte malou připomínku. V souvislosti s původní polskou Polchovou komiksovou podobou zaklínače si dovoluji poznamenat jen to, že Sapkowskému se Polchův zaklínač Geralt nikdy příliš nelíbil a není tedy pravda to, co tvrdí názory účastníků internetové diskuse na sapkowski.cz, že právě Polchův zaklínač je ten pravý ořechový a že by měl raději vyjít český překlad Polchovy podoby Zaklínače než děsně neumělý původní český komiks! Opak je pravdou.
Howgh!

Dittmar Chmelař
Ostrava, 3. 6. 2002, 11:07 hod.

 

Reakce p. Petra Rady:
Ad „Pravda“ o českém komiksovém Zaklínači

Byl jsem požádán vydavatelem serveru Komiks.cz, abych se vyjádřil k článku p. Chmelaře o českém vydání comicsu Zaklínač. Musím se přiznat, že v první chvíli jsem se nad tímto článkem pousmál a nevěřícně zakroutil hlavou a nechtělo se mi jej nějak komentovat. Jenom se tím možná zase rozpoutají zbytečné žabomyší války o ničem. No ale budiž…

Ano, chystali jsme se vydat comics o Zaklínači od autora Luďka Pospíšila, a to ve spolupráci s nakladatelstvím Leonardo – panem Jiřím Pilchem. Spolupráce spočívala v tom, že projekt společně profinancujeme, pan Pilch zajistí autorská práva (je vydavatelem knižní podoby Zaklínače) a BARLOW comics připraví do tisku. Dle mých informací pan Pilch práva od pana Sapkowského získal. Tak nějak tedy na našem jednání nevidím nic nelegálního (nečestného a nesportovního – viď Mirku Dušíne) a neznám důvod, proč bychom měli o něčem informovat nějakého Chmelaře. Viditelně tady dochází k nějakému „informačnímu šumu“, ale BARLOW s ním nemá nic společného.

Pro úplnost – na konci loňského roku byl comics Zaklinač připraven do tisku, ale obě strany (tj. my a Leonardo) se dohodly, že tento projekt přesuneme na pozdější dobu.

Poznámky na závěr:

S panem Chmelařem jsem přišel do kontaktu pouze jednou v roce 1998, když jsme začínali uvažovat o vydávání comicsu. Jsme oba z Ostravy, fandové comicsu, tak jsem ho slušně požádal, jestli by nám v začátcích neporadil co všechno je potřeba pro vydávání comicsu udělat (mám na mysli vyřizování ISBN, povinné výtisky, vhodné tiskárny atd.). Byl jsem však odkázán do patřičných mezí větou: „já jsem si musel taky všechno zjistit sám a nevidím důvod proč vám pomáhat“. Od té doby jsem s panem Chmelařem neměl nikdy nic společného. Netuším tedy, z čeho pramení jeho věta: „činy Barlowáků mne vůbec nepřekvapily…“ a nějaké ty kecy o podnikání v Česku. Myslím, že jsme toho v oblasti comicsu v Čechách udělali podstatně více než on, a že nám došel vydavatelský dech, za to nemůžeme my, ale čtenářská obec, která naše comicsy nekupovala.

Jestli že je pan Chmelař bývalým „intimním“ přítelem Luďka Pospíšila, tak by mohl vědět, že používá zkratku LUPO a ne ZUKO. Nad slovem „intimní“ by se asi zarazil i Luděk, neboť znám ho i jeho přítelkyni.

Z vydavatelského hrobečku za BARLOW COMICS
Petr Rada
Ostrava, 5.6.2002, 15 hod. 27min. 34 sek

Reakce Dittmara Chmelaře na sdělení p. Petra Rady ve věci komiksového Zaklínače:
K reakci Petra Rady si dovoluji učinit pár následujících poznámek:

1. …“neznám důvod, proč bychom měli o něčem informovat nějakého Chmelaře.“
Onen Chmelař měl autorská práva od Sapkowského na komiksového Zaklínače. Jiří Pilch z Leonarda s tím neměl nic společného. Když už nic jiného, tak by se slušelo o tom vlastníka autorských práv alespoň informovat. Reakce pana Rady svědčí o tom, jak česká vydavatelství „podnikají“. Místo souhlasu autora se vydavatel ohání sdělením, že …“dle mých informací pan Pilch práva od Sapkowského získal“. Neuvěřitelné, leč i toto je u nás možné. Zhruba před dvěma léty jsem se snažil získat autorská práva od Terryho Prattcheta na komiksovou podobu jeho Morta (autorem komiksu měl být Radek Sedlák). Přinejmenším na celou esej by vydal popis všeho toho, co následovalo po tom, kdy Terry Prattchetovi osobně a také jeho agentovi byly námi předloženy první nakreslené stránky komiksu s prosbou o jeho vydání! Ještě dnes se děsím toho, k čemu všemu by došlo, kdybych postupoval stejně jako nakladatelství Barlow v případě Sapkowského Zaklínače, tedy kdybych si stejně jako pánové z Barlow řekl, co budu informovat nějakého Prattcheta o tom, že budu vydávat komiksovou podobu jeho literárního díla!

2. Pan Petr Rada lže, když tvrdí že přišel se mnou do kontaktu v roce 1998.
S panem Radou jsem se nikdy nesešel (výjimkou v tomto směru by snad mohlo být naše více méně náhodné společné posezení u jednoho stolu někdy hluboko nad ránem v rámci Bilconu 1998, kdy jsem seděl naproti třem osobám, které měly na sobě trika s nápisem Barlow a kdy jme se bavili o něčem zcela jiném než uvádí pan Rada). Dotaz ohledně poskytnutí informací ve věci vydávání komiksů mi byl tlumočen zprostředkovaně prostřednictvím Jirky Pilcha a Barlowem žádané informace se vůbec netýkaly vyřizování ISBN a podobných praktických záležitostí, leč zcela jiných věcí. Byl bych sám proti sobě, kdybych někomu, koho vůbec neznám, komu vůbec nestojím za to, aby se mnou sešel, když něco po mně chce, poskytl své komiksové know-how.

3. Pana Luďka Pospíšila jsem záměrně označil za ZUKA – odstřelil mne stejně jako hlavní hrdina jeho komiksového příběhu ZUKO likvidoval své protivníky. Proto jsem do závorky uvedl jeho pravé občanské jméno. V případě LUPA by to nebylo zapotřebí. Případné zájemce o Zukův příběh odkazuji na naše origamovské stránky na internetu.

4. Výraz intimní ve vztahu k Luďkovi Pospíšilovi jsem použil na adekvátní vykreslení našeho opravdu úzkého autorského vztahu. Inteligent chápe, že to nemá vůbec nic společného se sexuální orientací obou zainteresovaných osob (čili mne a  LUPA), buran to chápe tak, jak to demonstroval pan Rada. Navzdory tomu se panu Luďkovi Pospíšilovi za toto označení hluboce omlouvám. Jeho drahé přítelkyni (mimochodem  – znám ji přinejmenším tak dobře, jako ji zná pan Rada) se omlouvat nemusím, protože velice dobře ví, na čem je.   

5. Nechávám bez komentáře sdělení Petra Rady o tom, kdo udělal …“v oblasti comicsu v Čechách více…“. Pokud to vůbec bude někdy hodnoceno, tak to bude někdo zcela jiný, kdo tak učiní. Já jen podotýkám, že samochvála smrdí; v případě sdělení pana Rady doslova páchne. Konec konců o „úspěchu“ komiksových počinů firmy Barlow rozhodli sami čtenáři, jak to sám pan Rada, tentokrát velice trefně, konstatuje.

6. Závěrem si dovoluji prezentovat e-mailovou korespondenci mezi mnou a Andrzejem Sapkowskim ve věci autorských práv firmy Barlow a pana LUPA na komiksovou podobu Zaklínače. Mého komentáře k tomu není zapotřebí. V kopii e-mailové zprávy byla změněna pouze jedna jediná věc – konkrétní e-mailová adresa A. Sapkowského.

Dittmar Chmelař, 6. 6. 2002, 7:00  SEČ

E-mailový rozhovor s Andrzejem Sapkowskim a Dittmarem Chmelařem:
>>Thursday, January 03, 2002, 9:40:21 AM, you wrote:
>>
>>DC> Szanowny przyjacielu!
>>
>>DC> Wszystkiego DO SIEGO v Nowym roku 2002, przdewszystkim wiele
>ZDROWIA!!!!
>>
>>DC> Didi CHMIELARZ Hofmeier
>>
>>DC> P.S.: Przebacz, ze pytam, ale niemasz jakiesz informacje o
>przygotowywanym
>>DC> komiksie ZAKLÍNAČ, ktory realizowal LUPO a ktory ma sie pokazac w
>wydawnictwie
>>DC> BARLOW? Kupili od ciebie prawa autorskie?
>>
>>Didi, przyjacielu
>>
>>Dziekuję za zyczenia, przyjmij moje – zdrowia, szczescia i slodyczy w
>>Nowym Roku Pan Andrzej zyczy.
>>
>>Ani Lupo ani Barlow nie kontaktowali sie ze mna ani nawet jednym
>>slowem. Nigdy, nic.
>>
>>Czesc,
>>
>>Adrzej


To by bylo vše ohledně „pravdy“ o komiksu Zaklínač od Lupa, doufám, že se k tomuto článku vyjádří všichni zúčastnění a také Lupo. Co si o tom myslíte vy? Napište to do komentářů!

Didi Chmelař nyní oslovil dalšího výtvarníka a společně chystají nový komiks Zaklínač! Zde se můžete podívat na titulní stránku a první stránku onoho komiksu.


První varianta obálky


Druhá varianta obálky


Třetí varianta obálky


Úvodní stránky komiksu

V anketě, která je napravo od článku můžete hlasovat, která podoba zaklínače Geralta vám vyhovuje nejvíce. Mi osobně se nelíbí “polchovský” styl Geralta s culíkem na hlavě – vždy jsem si jej představoval s vlasy “na prdel”, vlající kolem něj, popřípadě staženými čelenkou. Tedy u mne vypadává varianta 2 a 3. Varianta 1 je, jak už jsem psal Didimu, asi nejlepší – zaklínač tam sice vypadá až moc tvrdě, ubral bych mu ta kulatá líčka – nebyl přece tak vykrmený – a spíše bych se soustředil na zdůraznění lícních kostí. Také Yennefer, krásná čarodějka, žije v našich myslích spíše jako sexbomba (i když si to mnozí z nás nechtějí přiznat) a podle toho by měla také vypadat. Osobně bych za idelání variantu zaklínače Geralta považoval tvář z varianty 2 a vlasy z varianty 1. Co vy? Nezapomeňte hlasovat a napsat své postřehy do komentářů!

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Žádné komentáře

 1. Zaklínač
  Varianta Zaklínače č. 3 mi připadá nejtrefnější, nemusel by ale být až tak drsný. Chceme-li ovšem Slovanského hrdinu tak je to varianta 1. Mám pocit, že toho chlápka můžeme potkat běžně na ulici. Naproti tomu Yennefer je možná krásná, ale rozhodně si ji nepředstavuji jako naivní osmnáctku, která je pouhým atraktivním dopňkem Geralta. Je to žena, která ví co chce a rozhodně je to osobnost.

 2. Yennefer
  Souhlasim, ze Yennefer by nemela stat “ve stinu” zaklinace. Navic, ted jsem si vsimnul drobneho detailu – Yen ma saty (bluzku) az ke krku – to je jasne evokujici detail puritanstvi! Yen by mela byt rozhalena, mely by jit videt krivky nader a myslim, ze by nemela mit vlasy strihu “na prdel”, ale nejak takto: http://www.sapkowski.cz/gfx/anketa/c19.jpg – to je podoba Yen, ktera vyhrala anketu o nejlepsi Yennefer. Prosim autora, jestli bude cist tenhle clanek, aby nakreslil vice variant Yen a taky nam dal vybrat :o)

 3. Jestli můžu, tak chci říct, že se mi nelíbí ani jedna verze a tak či onak, tohle by nemělo být vydáno. Dokonce si troufám říct, že ukázky comicsu na Sapkowski.cz jsou tak o dvě třídy výše. I já jsem zkoušel kreslit Zaklínače a něco vypadá líp než tohle…ble.

 4. Zaklinač a Yennefer
  Zaklínač ve variantě 3 ujde ale chtělo by zkusit jinak.Rozhodně bych zrušil ten samurajskej culíček.Copak jste to nečetli!!!!Měl čelenku a ne culík.A co se týče Yenn uplně souhlasím s Nerem.Copak ta by si vzala šaty ke krku??!!!!!Četl to proboha někdo????!!!!!!!!!!!!!!!!Jak se zanim tak zchovává tak vypadá jak ustrašená princeznička a ne jako čarodějka která se nebojí skoro ničeho.

 5. Zaklinac a Yennefer
  Nero, Vatt: Presne tak. Yenniny vlasy by IMHO mela byt nepoddajna cerna hriva, praminky prstynkovite stocene, neposlusne, divoke, stejne jako carodejka.

  A co se tyce zaklinace, nelibi se mi celkova vize, obleceni… Neni to samuraj a ma IMHO opet mec velmi podobny mecum japonskeho typu…
  Pokud bych mel volit mezi prvni, druhou a treti verzi, radsi nevolim zadnou.
  Prvni: Zaklinac nemuze byt pak vypaseny…
  Druhy: Pusobi velmi vychodne, copanek ne-e, vlasy mel stazene celenkou,
  pokud vubec…
  Treti: Opet culik, IMHO velmi odporny vyraz v obliceji, nemel by mit, na
  rozdil od Eskela, jizvu v obliceji.

  Dle meho nazoru, by se oblicej zaklinace mohl blizit obliceji zaklinace filmoveho, az opet na tu jizvu.

 6. Obrazky
  Nelibi se mi ani jedna verze. Oba dva na vsech uvedenych verzich vypadaji naprosto priserne a vubec neodpovidaji mym predstavam. A ty obalky vypadaji jako by patrily hodne beckovemu komiksu. Nemam k tomu, co dodat.

 7. urcite dvojka
  ne ze by se mi libila ale ty ostatni jsou vylozene hnusny….

 8. je to hrůza,tak možná pro děcka a ještě ty hloupější

 9. OBALKA
  ta obalka je Odporna ,pastelove barvy zaklinaci vubec nesedi ,a postava Geralta?Darmo mluvit!! Vypada jak nejaky mutant..

 10. obalka
  Opravdu je to nic moc. I. boubelaty oblicejII. bez vlasu je to Bill Clinton

 11. Krev elfů …. ..
  Žádný variace jsem neviděla.Chci jenom říct, že miluju Shapkowskiho fantasy!!!!!!!!!Přečetla sem Krev elfů,Čas zatracení,Křest Ohněm, a budu Věž vlaštovky, a nakonec Paní jezera!!!!!!!!!!!Je to nejkrásnější fantasy, co sem kdy četla!!!!!!!!!

 12. ZDĚŠENÍ
  Je mi z toho špatně, co dokážou vytvořit za monstrum.První je jak bezdomovec,2.jako Vinetou ve stáří, a třetí jak moje babička

 13. a sadzilam, ze to polch, rysujacy polskiego wiedzmina, jest beztalenciem… Jakze sie mylilam…

 14. Musím souhlasit. Podle mě zaklínač na těch screenshotech z filmu vypadá prakticky tak, jak si ho představuji. Ty obrázky jsou vyloženě odporný a měli byste se zamyslet nad kreslířem.

 15. Ta obálka je sice nepovedená, ale kresba z ukázky není tak hrozná.

Zveřejnit odpověď