Časonauti: Cestování časem je nevděčná práce a nebezpečná řehole

Jakýkoliv čin má svůj neodvratitelný důsledek. Samozřejmě, člověk si toho dost často není vůbec vědom až do chvíle, kdy na něho tento následek jeho vlastního konání dopadne s razancí nesmlouvavě drtivou. Pravda, někdy naopak přichází pomalu a nenápadně…

Každopádně by si to člověk uvědomil daleko lépe, pokud by měl náležitý odstup a viděl celou časovou linii před a po jeho vlastním zásahu. Zrovna jako to mají Časonauti z pera Antona Stiffela z Vydavateľstva Hydra, vydaní na podzim loňského roku. Původně samostatně a nepravidelně vznikající povídky k různým příležitostem nakonec v rámci celku stvořily regulérní román, který sleduje romanci, životní i pracovní zkoušky jimiž procházejí hlavní postavy Ayumi a ‚Náborář‘.

Nyní již k jednotlivým příběhům, i kapitolám, jak by se daly označit. Záleží přece jen na úhlu pohledu.

Adeptka – Kratičký příběhem, kterým vše začalo, začíná i kniha. Náborář najde velice vhodnou kandidátku do řad časových agentů. Největší problém je to, že zemřela při výbuchu atomové bomby v Hirošimě. Tím pádem má jen několik málo minut před samotným výbuchem, aby ji zachránil a tím nenarušil základní časový proud. Ovšem nic nejde jednoduše. A i když se mu Ayumi zachránit podaří, sám zůstane na místě budoucí tragédie a zbývají mu poslední vteřiny do neodvratného výbuchu.

V zajetí času – I když pro Náboráře uplynul jen nepatrný okamžik, pro Ayumi uplynuly celé roky, v nichž se usilovně snažila přijít na to, jak svého dobrodince zachránit ze smrtící pasti. Pro začátek se jí podaří Náboráře uzavřít do časové bubliny, v níž proudí čas daleko rychleji než mimo ni. Ten si zatím při čekání na záchranu může užívat opravdu pomalu se rozšiřující jaderný výbuch. Ayumi se současně na základně časonautů za pomoci svých kolegů a UI snaží přijít na konečné řešení tohoto „časového“ problému spojeného s jeho nedostatkem.

Anjeli revolúcie – Ukázalo se, že někdo změnil základní proud času, čímž byla započata Sametová revoluce v tehdejším Československu. Aby toho nebylo málo, na základně dochází k takovému názorovému vyhrocení rozporu na téma zachovat tuto linii, anebo ji vrátit do původního stavu, že dojde k rozdělení časonautů na dva znesvářené názorové tábory. Ayumi s Náborářem, nyní již tvořící milenecký pár, stojí proti sobě. Komu z nich se nakonec podaří prosadit svou vůli a zachránit nebo změnit tuto událost a s ní i vše následující?

Odchýlka na západnom fronte – Náboráře až nezvykle nenechá klidu událost odehrávající se v době prvních Vánoc zákopových bojů Velké války. Jedná se o identitu vojáka, který první beze strachu vystoupil neozbrojen z bezpečí zákopu do Země nikoho a tuto událost plnou spontánní humanity svým činem uvedl ve skutečnost. Jelikož UI nedokázala podle dobových záznamů jeho obličej zařadit nikam do řad vojáků bojujících na straně Centrálních mocností, je nasnadě se domnívat, že jde o zásah do základního časového proudu. Ovšem vše může být nakonec úplně jinak, o čemž se Náborář i přes nesouhlas Ayumi rozhodne přesvědčit na vlastní kůži.

Nevystupovať, nepristáváme! – Základnová UI vzbudí celou posádku poplachem značícím pouze jediné. Došlo k výrazné změně základního časového proudu s nedozírnými následky. Nějakým způsobem se nebezpečný pandemický virus dostal roky zpět před jeho oficiální rozšíření po Zemi. Ve hře je letadlo společnosti Malaysia Airlines s virem na palubě. UI okamžitě vyhodnotí situaci a navrhne řešení nejvíce eliminující možné důsledky: Letadlo nesmí nikdy přistát! Jak se k tomuto řešení postaví časonauti v čele s Ayumi, která rozhodně nesouhlasí s nejsnažším řešením, a to zničením letadla?

Čo ukrývajú hľbky – Na základně vládne relativní klid, prakticky všichni agenti jsou na nějaké časové misi, pouze Náborář a jedna z členek týmu si užívají odpočinku. Prostory základny jsou opravdu rozlehlé, čítající mnoho pater, a proto není divu, že v jejích útrobách a hlavně v těch nejnižších podlažích se dá velmi lehce cokoliv schovat, třeba takové osobní tajemství. Jak se Náborář zachová, pokud právě jedno takové tajemství nechtěně odhalí?

Tunguzské rendez-vous – Ayuminou nejoblíbenější záhadou je původ tajemného Tunguzského meteoritu. Proto zorganizuje spolu se základnovou UI průzkumnou misi k odhalení jeho původu a materiálového složení. Ač je Náborář výrazně proti, nakonec mu nezbývá nic jiného, než Ayumi v pro něj naprosto zbytečné a extrémně nebezpečné misi podpořit.

Nezvaní hostia – Ayumi se nevrátila z rutinní akce. Dokonce se ztratil její osobní signál v časovém proudu. Náborář, i když si je vědom, že toto se může přihodit kdykoliv každému z časonautů, se nehodlá se ztrátou Ayumi smířit a je ochoten podstoupit jakékoliv nebezpečí a vynaložit všechny své síly k jejímu nalezení. A to i přes mizivou šanci na úspěch. Od UI zjistí podrobnosti její poslední mise a možné lokace, kterými Ayumi mohla projít, což jsou dlouho opuštěné byty většinou obydlené jen mrtvolami svých dosud nenalezených a opuštěných obyvatel.

Kennedyho motanica – Kolem atentátu na prezidenta JFK se točí mnoho nejasností a proměnných, které se časonauti rozhodnou prověřit a hlavně dohlédnout na konečný úspěch provedení onoho atentátu, který až příliš výrazně určil budoucí plynutí časového proudu. Pokud by k němu z nějakého zásahu nakonec nedošlo, mohlo by to mít nedozírné následky. Navíc mají už nezvratnou jistotu, že někdo další sleduje své vlastní nejasné plány a mohl by se pokusit tento milník moderních dějin překazit.

Spomienka na Ďatlova – V závěrečném příběhu se zjeví Náborář s Ayumi ve vánici zasněženého Západního Uralu na úpatí Hory mrtvých, aby objasnili tragické události zahalené záhadami, které postihly účastníky Djatlovovy expedice. Již sledování úmrtí jednotlivých členů skupiny je pro oba agenty nepříjemnou zkouškou odolnosti. To je ovšem pouze začátkem, neboť už jen svou přítomností se sami stávají přímými účastníky událostí následujících, jejichž běh mají ve své režii síly daleko temnější a nebezpečnější než mohli oba vůbec předpokládat. Síly, jichž se bojí i místní jinak drsnými životními podmínkami otrlí a zocelení domorodci.

Mistr slovenské hard sci-fi Anton Stiffel dokázal slovenskému, potažmo českému čtenáři, kterému nečiní problém číst slovenské texty,  naservírovat dílo přímo nebývalé. Vytvořil svět, v němž existuje agentura dohlížející na kontinuální proud časového tok, s pravomocemi případně zasáhnout, pokud by v něm došlo z jakéhokoliv důvodu třeba jen k nepatrné změně. Jeho Časonauti toho navíc v sobě skrývají daleko více. Nejen, že příběhy vybrané pro jednotlivá dobrodružství jsou opředeny mnoha otazníky, čímž si získávají neustálou pozornostů navíc je zde zmíněno jisté nejasné tajemství o tom kdy a proč tato agentura vlastně vznikla a kdo ji doopravdy založil. Jako by na tomto zjištění bylo uvaleno absolutně nedotknutelné tabu.

Anton Stiffel vám do své knihy dá rád i autogram

Stejné tabu se vztahuje i na síly odkudsi z budoucnosti a nebo z jiné alternativní existence, které jakoby byly těm časonautským nadřazené a dalekosáhle je převyšovaly. O tom sami časoví agenti mohou maximálně spekulovat a vytvářet sebenepravděpodobnější teorie. Úplně shodné s těmi, které v autorových příbězích pomáhají pro čtenáře řešit a odhalovat.

A asi největší devizou této knihy je množství hlubokých etických úvah, které Anton Stiffel do jednotlivých případů začlenil. Dokázal si pro každý jeden příběh vybrat příhodný etický problém spojený nejen s cestováním časem, a čtenáři ho tím přiblížit a podělit se o své myšlenky a hluboké znalosti z různých vědních oborů. A přitom vše nadávkoval s takovým citem, že etika slouží spíše jako koření, které jednotlivá dobrodružství vychutí k naprosté dokonalosti, než aby jejich chuť přebila.

Jediné, co by se dalo vyčíst, je použití ve všech kapitolách identických vět z kodexu časových agentů. A to i na místech a v příbězích, kde by už vůbec tyto nemusely být, neboť se s nimi čtenář seznámil již na předchozích místech knihy. Je pravda, že jde jen o nepatrnou drobnost odkazující na vznik knihy, kdy jak už bylo výše sděleno, původně příběhy vznikaly samostatně jako povídky a až později přišel koncept ucelené knihy s názvem Časonauti.

V ní se čtenáři dostane i porce lidsky romantických momentů mezi ústřední dvojicí. Podle soukromých zpráv od samotného autora kniha původně obsahovala i několik scén lechtivějšího raženi, které nakonec byly z její konečné podoby vyškrtnuty. Osobně si myslím, že to je škoda.

 Kniha je jako bonus opatřena autorským úvodem ozřejmujícím pozadí vzniku knihy a neméně zajímavým doslovem plným dalších zajímavých informací. Navíc celková vizuální podoba knihy s komiksově laděnými černobílými ilustracemi a barevnou obálkou, které má na svědomí autorův dvorní ilustrátor Jakub Šimjak, je věru oku lahodící.

Anton Stiffel: Časonauti

Vydala: Hydra, 2022

Obálka a ilustrace: Jakub Šimjak

Jazyk: Slovensky

Vazba: pevná/vázaná bez přebalu

Počet stran: 224

Cena: 24€ / 502Kč

Sdílet...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Zveřejnit odpověď