Když vám v krvi koluje uhlí

Ostrava taková, jaká je. Černá i zelená. Modrá a bílá. Nekonečně inspirující a hluboko uložená v srdcích těch, kdo ji milují. A taky fantastická, jak dokazuje sbírka povídek Karbonové město s podtitulem Sangius Carbo.

Pravda o dracích a lidech

Na jedné straně Řád, dohlížející na dodržování té jediné správné víry v Bohyni, na druhé straně takzvané bestie, bytosti, schopné proměňovat se z lidské podoby ve zvíře. Za nejbezpečnější z bestií jsou logicky považování draci. Naštěstí už vymřeli. Nebo ne?

Praha mlhou oděná

I objevilo se zvláštní znamení na nebi: těhotná rodící žena, kterou ohrožuje rudý drak, toužící pohltit ženino dítě. Po porodu bylo dítě vzato do nebe a žena odešla na poušť. Potom proběhla na nebi válka, v které byl drak poražen archandělem Michaelem.

1 2 3 16