Černá píseň nad hromadami mrtvých

Pokud muž přizná, že touží po moci, zeptej se ho na toto: „Máš přátele?“ Pokud odpoví: „Celý svět je mým přítelem a já jsem přítelem celého světa,“ pak mu moc svěř, protože je jednak moudrý a jednak lhář. – Z Moudrosti císařovy: postřehy Caj Lina Velikého, prvního vládce Nefritového císařství.

Když vám v krvi koluje uhlí

Ostrava taková, jaká je. Černá i zelená. Modrá a bílá. Nekonečně inspirující a hluboko uložená v srdcích těch, kdo ji milují. A taky fantastická, jak dokazuje sbírka povídek Karbonové město s podtitulem Sangius Carbo.

Pravda o dracích a lidech

Na jedné straně Řád, dohlížející na dodržování té jediné správné víry v Bohyni, na druhé straně takzvané bestie, bytosti, schopné proměňovat se z lidské podoby ve zvíře. Za nejbezpečnější z bestií jsou logicky považování draci. Naštěstí už vymřeli. Nebo ne?

1 2 3 16