Rozhovor s Jiřím Dvorským, mužem (z) obálek (I. část)

Jiří Dvorský je možno známy tým, ktorí si všímajú ilustrácie či prebaly kníh, prípadne CD. Možnože ho poznajú hráči deskovek, či populárnej Dračí hlídky, pretože je jedným z tých, ktorí majú na svedomí jej súčasný vizuál. V každom prípade je človekom, ktorý stojí v pozadí. Týto ľudia nie sú všeobecne známi, nežnú slová obdivu od masy fanúšikov. No bez nich by bol svet kníh a hier oveľa fádnejší a menej zaujímavý. Preto som sa rozhodla položiť pár otázok jednému z tých, ktorí nie sú vidieť, hoci ich prácu má každý na očiach. Nech sa páči, Jiří Dvorský je tu dnes len pre vás.

Rozhovor s Petrou Štarkovou, spisovatelkou, která ví, “jak se z toho nezbláznit”

Petru Štarkovú poznajú milovníci fantastiky každého veku. Jej knihy pre deti patria medzi žiadané a poviedková tvorba pre dospelých sa nesie v ľahkom, humornom a občas ironickom duchu. Autorka je psychologička, vzorce ľudského správania a myslenia má prečítané, a vo svojej tvorbe ich dokáže vynikajúco využiť. Vážne témy svojským spôsobom odľahčí, no napriek tomu nestrácajú nič zo svojej sily. Poďme si chvíľočku len tak posedieť a porozprávať sa o jej práci, písaní a živote.

Michaela Merglová : Přezdívka “český Gemmell” mi velmi lichotí

Nejprve jsme Michaelu Merglovou požádali, aby nám zapěla nějakou severskou píseň. Na ukulele umí, hlas má také příjemný… No, nakonec jsme to ukecali alespoň na rozhovor. A povídání je to vskutku zajímavé, protože se Michaela nebojí mluvit nejen o svých knihách, ale je ochotná jít i do kontroverznějších témat.

Velmi zneklidňující rozhovor s Veronikou Fiedlerovou

Veronika Fiedlerová je obrovským zdrojem pozitivní energie. Chtěli jsme ji trochu vyzpovídat ohledně její prvotiny Pozdravy záhrobí, ale jak se ukázalo, nebyl to nejlepší nápad. I přesto, že jsme se snažili pokládat otázky podle nás běžné, byly některé odpovědi… znepokojivé. A exkluzivně pro Fantasy Planet došlo i k jednomu senzačnímu odhalení!

1 2 3 4 5 16